Hà Nội: 24°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội

TBV - Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội hiện nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội (cũ) với Trung tâm Giám định y khoa Hà Tây theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội hiện nay được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội (cũ) với Trung tâm Giám định y khoa Hà Tây theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội.

Sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), đứng trước nhu cầu giám định thương tật cho thương binh và cán bộ công nhân viên quốc phòng, dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ và UBND thành phố Hà Nội (cũ), Hà Nội đã thành lập Hội đồng khám giám định và xếp hạng thương tật. Ngày 29/01/1955, phiên họp giám định thương tật đầu tiên được tiến hành, đánh dấu sự ra hình thành chính thức của cơ quan Giám định y khoa Hà Nội.

Thực hiện Thông tư số 337/TT-LB ngày 21/3/1977 của Bộ Y tế và Bộ Thương binh - Xã hội về việc kiện toàn tổ chức Giám định y khoa địa phương; ngày 15/8/1977, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 695/QĐ-UBND thành lập phòng Giám định y khoa Hà Nội.


Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Hồng Hiên.

Theo quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế và quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội (cũ) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại phòng Giám định y khoa.

Cùng với sự phát triển của Giám định y khoa Hà Nội (cũ), Giám định y khoa Hà Tây cũng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trước năm 1975, cán bộ làm công tác giám định y khoa Hà Tây thuộc biên chế của phòng Y vụ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tây. Năm 1975, UBND tỉnh Hà Tây quyết định thành lập phòng Giám định y khoa, là phòng chức năng trực thuộc sở Y tế Hà Tây.

Thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế và quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh Hà Tây, Trung tâm Giám định y khoa Hà Tây được thành lập trên cơ sở phòng Giám định y khoa.

Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội là trung tâm chuyên khoa hoạt động với chức năng đặc thù, là cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa Hà Nội, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế Hà Nội, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác GĐYK, thực hiện công tác GĐYK trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế, Hội đồng Giám định Y khoa thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2381/QĐ-SYT ngày 22/12/2017 của sở Y tế Hà Nội. Hội đồng GĐYK Hà Nội đã được kiện toàn về tổ chức, nhân sự và chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2018. Hội đồng GĐYK Hà Nội gồm 5 thành viên: Phó Giám đốc Sở Y tế là Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm GĐYK là Phó chủ tịch Thường trực của Hội đồng, Phó chủ tịch chuyên môn là Giám đốc bệnh viện Saint Paul, 01 uỷ viên thường trực và 01 ủy viên chuyên môn Hội đồng là các giám định viên. Hiện tại Hội đồng giám định y khoa Hà Nội có tổng số 81 giám định viên đang công tác tại Trung tâm GĐYK Hà Nội và các bệnh viện của Thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ

Tại Quyết định số 1127/SYT-QĐ-TCCB ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động giám định y khoa của Thành phố trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Thực hiện các hoạt động:

Tổ chức giám định sức khỏe, giám định thương tật, giám định tai nạn lao động, giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức cá nhân sử dụng lao động lao động, người lao động theo phân cấp.

Khám tuyển dụng, khám sức khỏe lái xe các loại, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng. Thực hiện xã hội hóa trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân (nếu có đủ điều kiện theo quy định)

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật mới trong lĩnh vực giám định y khoa.

Tham gia đào tạo, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa và cán bộ y tế cơ sở

Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa

Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức. Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, gồm có:

Ban giám đốc: Giám đốc và 02 phó giám đốc

03 phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính -

Kế toán

+ Phòng khám giám định số I

+ Phòng khám giám định số II

4. Hạng đơn vị

Theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 13/08/2008 của Ủy ban nhân dân

thành phố Hà Nội, Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội được xếp hạng là đơn vị sự nghiệp Y tế hạng I (hạng một).

5. Ban lãnh đạo đương nhiệm

Lãnh đạo Trung tâm:

Phụ trách trung tâm: Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Hồng Hiên

- Lãnh đạo các phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán:

• Trưởng phòng: Ths.Bs Đỗ Phương Đông

• Phó trưởng phòng: Cử nhân Ngô Qúy Quỳnh.

+ Phòng khám Giám định I:

• Trưởng phòng: Ths.Bs Lê Hải Hà

• Phó trưởng phòng: Bs Phạm Thanh Đức. BsCKI Trịnh Thị Hoàn

+ Phòng khám giám định II:

• Trưởng phòng: Ths.Bs Nguyễn

Đình Tuấn

• Phó trưởng phòng: BSCKI Đặng

Văn Châu.

6. Biên chế

Biên chế được giao: 65 người. Hiện tại: tổng số cán bộ viên chức là 53 người, trong đó có 48 cán bộ viên chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 04 hợp đồng lao động có thời hạn.

Cụ thể như sau:

- Tiến sỹ y học: 01

- Thạc sỹ, Bác sỹ CKI: 09

- Bác sỹ và cán bộ có trình độ

đại học: 16

- Cao đẳng: 08

- Trung cấp: 18

- Khác: 01

7. Các thành tích đã đạt được trong 05 năm gần đây

7.1. Công tác chuyên môn.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian 5 năm (từ tháng 09/2014 đến hết tháng 9/2019) Trung tâm đã khám giám định cho 48.773 đối tượng, cụ thể như sau: Thương binh:130; Người bị ảnh hưởng chất độc hóa học/dioxin: 5.693; Giám định bệnh nghề nghiệp: 56; Tai nạn lao động: 1.214; Giám định tổng hợp: 13; Hưu trí: 31.627; Hưởng trợ cấp tuất : 85; Khuyết tật: 1.145; Khám dị tật, bệnh hiểm nghèo: 57; Con liệt sỹ: 13; Khám giám định khác (tòa án, BHNT…..) : 51; Khám sức khỏe tuyển dụng, định kỳ: 8.689; Tổng đối tượng khám giám định: 48.773

7.2. Nghiên cứu khoa học.

Công tác nghiên cứu khoa học được Trung tâm đầu tư và chú trọng. Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện nghiên cứu một số đề tài khoa học cấp cơ sở, các đề tài được nghiệm thu đánh giá kết quả tốt, có ý nghĩa thiết thực, được ứng dụng hiệu quả trong công tác khám giám định, đó là các đề tài:

1. Nhận xét tình trạng thương tật do tai nạn lao động được khám giám định tại Hội đồng giám định Y khoa Hà Nội.

2. Đánh giá tình trạng suy giảm khả năng lao động của người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học khám tại Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội theo Quyết định 08/2009/TT-BLĐTBXH.

3. Nhận xét tình trạng bệnh tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ của các đối tượng khám giám định sức khỏe tại Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội.

4. Đánh giá tình trạng giảm thị lực ở các đối tượng khám sức khỏe lái xe tại Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội

5. Đánh giá tình trạng mắc các bệnh ung thư của người tham gia kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin khám giám định tại Hội đồng Giám định y khoa Hà Nội

6. Đánh giá thực trạng người khuyết tật đến khám giám định tại Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội

8. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

- 02 Bằng khen của Thủ tướng

Chính phủ

- 05 Bằng khen của Bộ Y tế

- 03 Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội

- 02 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam

- 17 Bằng khen của UBND Thành phố cho Tập thể và cá nhân

- Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2012 và 2013 do UBND Thành phố khen tặng

- Giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2016 và 2017 do Sở Y tế

khen tặng.

- Ngoài ra còn nhiều giấy khen cho cá nhân do Công đoàn ngành Y tế và Sở Y tế trao tặng.

PV

Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội (Tiếng Anh giao dịch: Hanoi Medical Assessment Center)

Địa chỉ: Trung tâm Giám định y khoa Hà Nội có 2 cơ sở:
+ Cơ sở 1: số 86 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
+ Cơ sở 2: số 02 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (trong khuôn viên bệnh viện đa khoa Hà Đông).
- Số điện thoại liên hệ: 0243.9424082 - 0243.38223655.
- Email: ttgdyk@hanoi.gov.vn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm

LNV - Những năm qua, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở y tế, lãnh đạo các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bệnh viện hoạt động và phát triển. Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức, đoàn thể trong bệnh viện luôn đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo và thực hiện các quy định của cấp trên. Đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu thực hiện công tác khám, chữa bệnh của tập thể cán bộ viên chức toàn bệnh viện.
Smart A - Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, giúp cải thiện tình trạng kháng thuốc đang ngày càng phổ biến

Smart A - Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, giúp cải thiện tình trạng kháng thuốc đang ngày càng phổ biến

LNV - Nhận thức được tầm quan trọng của phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam, Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc Tế đã nghiên cứu và phát triển Smart A – sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả trong hỗ trợ sức khỏe con người, nhằm giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh trong chữa trị các loại bệnh.
Cách lựa chọn một số thực phẩm thường sử dụng hàng ngày

Cách lựa chọn một số thực phẩm thường sử dụng hàng ngày

LNV - Lựa chọn thực phẩm an toàn là một trong những biện pháp quan trọng đề đề phòng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Cách lựa chọn dựa vào tính chất cảm quan của thực phẩm có tính thực tế, áp dụng hàng ngày tại từng gia đình và các cơ sở dịch vụ, phục vụ ăn uống công cộng. Mỗi loại thực phẩm có tính chất cảm quan khác nhau nên việc lựa chọn chúng cũng khác nhau. Dưới đây, xin trình bày một số phương pháp đơn giản nhất, lựa chọn một số loại thực phẩm thường sử dụng hàng ngày
Vinamilk Sure Prevent Gold đồng hành thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi

Vinamilk Sure Prevent Gold đồng hành thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi

LNV - Kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12-2023, chuỗi sự kiện “Ăn ngon ngủ ngon, ngày tròn đêm vẹn”, do nhãn hàng sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold kết hợp cùng Hội Người cao tuổi tổ chức.
VINAMILK ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM”

VINAMILK ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM”

LNV - Kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa và doanh nghiệp”.
Bạn có biết ruột và não tuy hai mà một?

Bạn có biết ruột và não tuy hai mà một?

LNV - Các nghiên cứu khoa học cho thấy “hệ thần kinh ruột là bộ não thứ hai của con người”, khi đường ruột không khỏe thì tâm trạng khó vui.

Tin khác

Vinamilk cùng Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tập huấn chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho điều dưỡng phía Bắc

Vinamilk cùng Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tập huấn chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho điều dưỡng phía Bắc

LNV - Người bệnh tim mạch uống thuốc điều trị nhưng ăn uống không phù hợp, giống như đưa chất độc vào cơ thể...
Bạn có biết ‘đường ruột’ ảnh hưởng lớn đến ‘sức khỏe tinh thần?’

Bạn có biết ‘đường ruột’ ảnh hưởng lớn đến ‘sức khỏe tinh thần?’

LNV - Có nhiều nguyên nhân gây ra căng thẳng, song nhiều người không biết rằng đường ruột không khỏe cũng có thể gây nên trạng thái căng thẳng kéo...
Những loại rau quả nên ăn vào thời tiết giao mùa đông

Những loại rau quả nên ăn vào thời tiết giao mùa đông

LNV - Thời tiết giao mùa đông là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, làm dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là ở những người có sức đề kháng yếu. Việc tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể khi giao mùa hoặc trong mùa đông là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những loại rau quả được các chuyên gia khuyên nên ăn nhiều trong mùa đông để tăng đề kháng.
Bí quyết giúp giải toả căng thẳng của giới trẻ ngày nay.

Bí quyết giúp giải toả căng thẳng của giới trẻ ngày nay.

LNV - Áp lực học tập, công việc, căng thẳng từ các mối quan hệ và gia đình khiến giới trẻ thường xuyên phải đối mặt với trạng thái mệt mỏi, lo âu, thậm chí là trầm cảm…Làm thế nào để tạo ra "kháng thể tinh thần", giúp các bạn trẻ chống đỡ lại những khó khăn và áp lực chồng chất, giải toả căng thẳng giữa bộn bề cuộc sống?
Bạn có biết “hệ thần kinh ruột" giống như bộ não thứ hai của con người?

Bạn có biết “hệ thần kinh ruột" giống như bộ não thứ hai của con người?

LNV - Một sự thật đầy bất ngờ và thú vị khi cơ quan thuộc hệ tiêu hóa lại được xem như bộ não thứ hai của con người. Sức khoẻ tinh thần kỳ thực lại liên quan mật thiết tới đường ruột, liên thông như một trục (trục não - ruột) và tác động qua lại với nhau không thể tách rời. Hiểu được mối quan hệ này và vai trò tuyệt vời của hệ thần kinh ruột, bạn sẽ nắm giữ được bí quyết để có một cuộc sống khoẻ mạnh từ trong thân - tâm.
Những lợi ích tuyệt vời của cà rốt đối với sức khỏe

Những lợi ích tuyệt vời của cà rốt đối với sức khỏe

LNV - Cà rốt là một loại rau củ phổ biến ở nước ta và được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Cùng với đó, cà rốt cũng được biết đến với tác dụng bổ mắt vì có nhiều beta-carotene, nó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại những giá trị sức khỏe khác.
Tại sao đường ruột khỏe mạnh lại giúp tinh thần thư thái?

Tại sao đường ruột khỏe mạnh lại giúp tinh thần thư thái?

LNV - “Khi hệ tiêu hóa bị rối loạn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần, vì khoa học đã chứng minh hệ thần kinh ruột được xem là bộ não thứ hai của con người. Khi ruột không khỏe thì não khó vui. Vì thế, việc giúp hệ vi sinh đường ruột đạt tỉ lệ tối ưu 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn sẽ tạo tiền đề cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đồng thời L-5-Hydroxytryptophan từ các loại sữa chua uống men sống sẽ giúp tạo ra serotonin giúp tinh thần vui vẻ hơn” – Đó là chia sẻ của TS.BS Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi Chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại tọa đàm “Bí quyết khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần.”
Thực phẩm có công dụng an thần, tốt cho giấc ngủ

Thực phẩm có công dụng an thần, tốt cho giấc ngủ

LNV - Trằn trọc khó vào giấc ngủ hoặc ngủ dậy sớm không ngủ được tiếp, thậm chí cả đêm không ngủ được, ban ngày mệt mỏi, uể oải, bồn chồn, dễ nóng giận, hay quên, không thể tập trung vào công việc.... trí nhớ giảm, thậm chí có âm thanh ù ù bên tai là những dấu hiệu của mất ngủ. Việc mất ngủ hay ngủ không ngon và sâu giấc khiến cuộc sống, sinh hoạt của chúng ta bị ảnh hưởng dẫn đến những hệ lụy về sức khoẻ.
Lợi ích tuyệt vời của việc ăn gạo lứt đối với sức khoẻ

Lợi ích tuyệt vời của việc ăn gạo lứt đối với sức khoẻ

LNV - Gạo lứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chưa được xát bỏ lớp cám gạo. Đây là loại gạo rất giàu dinh dưỡng đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn hàng ngày.
Hơn 87.700 ca mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ các biện pháp phòng bệnh

Hơn 87.700 ca mắc sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ các biện pháp phòng bệnh

LNV - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 87.719 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (215.934 ca mắc và 112 ca tử vong) số mắc giảm 59,4%, tử vong giảm 88 trường hợp. Trong tuần từ ngày 11-17/9/2023, cả nước ghi nhận 5.616 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong. Nhưng so với tuần trước đó, số mắc tăng 1,7%, số nhập viện tăng 2,1% với 4.249 trường hợp.
Công dụng tuyệt vời của hạt vừng có thể bạn chưa biết

Công dụng tuyệt vời của hạt vừng có thể bạn chưa biết

LNV - Hạt vừng có lẽ là một trong những loại hạt có dầu đầu tiên được nhân loại biết đến. Ngoài là hạt mang lại vị giòn và thơm ngon cho bữa ăn của bạn, vừng còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Dưỡng sinh đông y Tâm An - Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Dưỡng sinh đông y Tâm An - Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

LNV - Với xu thế hiện đại, con người ngày càng quan tâm, chú trọng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Các trung tâm spa được mở lên với phương pháp dưỡng sinh đông y chuyên sâu, an toàn. Và Dưỡng sinh đông y Tâm An cũng không nằm ngoài xu thế đó.
Một số thực phẩm tốt cho sức khoẻ giúp tăng tuổi thọ

Một số thực phẩm tốt cho sức khoẻ giúp tăng tuổi thọ

LNV - Theo một nghiên cứu khoa học mới, thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm phổ biến có thể làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh mạn tính, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson giúp bạn sống khỏe, sống thọ hơn.
Tác dụng phòng chống ung thư của gừng

Tác dụng phòng chống ung thư của gừng

LNV - Gần đây, các nghiên cứu đã chứng minh các hợp chất hoạt tính sinh học của gừng có đặc tính chống ung thư đầy tiềm năng, theo trang tin khoa học Science Direct.
Một số thực phẩm giúp thải độc gan, tăng cường chức năng gan

Một số thực phẩm giúp thải độc gan, tăng cường chức năng gan

LNV - Gan là một cơ quan đặc biệt tham gia vào việc lưu trữ và phân phối chất dinh dưỡng từ quá trình tiêu hóa cũng như sự phân hủy các chất độc hại của cơ thể. Một số thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng tốt, giàu chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin có lợi cho gan, giúp lọc độc tố, góp phần bảo vệ lá gan khỏe mạnh.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Thuận: Giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển làng nghề

Bình Thuận: Giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển làng nghề

LNV - Tỉnh Bình Thuận được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống như sản xuất gạch ngói, bánh tráng, dệt thổ cẩm, gốm, chế biến hải sản, nước mắm, mây tre đan…Việc bảo tồn và phát triển làng nghề có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân
Nâng tầm sản phẩm địa phương từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Nâng tầm sản phẩm địa phương từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

LNV - Những năm qua, thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), những sản phẩm mang tính bản địa, đặc trưng đã được nâng tầm vị thế, đem lại thu nhập cho người dân và trở thành những “đại sứ” quảng bá cho tinh hoa văn hóa của đất và người xứ Thanh.
Ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

LNV - Chiều 17-2, tại di tích đình Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đã diễn ra Lễ hội truyền thống xôi Phú Thượng lần thứ VII năm 2024 và lễ công bố Quyết định ghi danh "Nghề làm xôi Phú Thượng" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đặc sắc sản vật OCOP Hải Dương

Đặc sắc sản vật OCOP Hải Dương

OVN - Hải Dương hiện có 351 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản vật thơm ngon nức tiếng, sản phẩm thủ công và du lịch độc đáo.
Chuyển đổi số giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Chuyển đổi số giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

OVN - Thanh Hóa hiện có 464 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao, 56 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Để sản phẩm OCOP đến với đông đảo người tiêu dùng, ngoài bán hàng qua kênh truyền thống, các chủ thể OCOP còn tích cực giới thiệ
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động