Hà Nội: 22°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế

Nông thôn Hải Phòng phải là miền quê đáng sống

LNV - Yêu cầu đặt ra của chương trình phải bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành và thành phố là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hải Phòng triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi 139 xã thuộc 07 huyện, với dân số trung bình trên 1.070 nghìn người, chiếm 58% dân số thành phố (1,85 triệu người, năm 2010), trên diện tích tự nhiên gần 126.000 ha, chiếm khoảng 82% diện tích đất thành phố.

Từ đồng ruộng đến làng mạc, thôn xóm, tất cả đều khoác lên mình một “tấm áo mới” khang trang, tươi sáng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch đúng hướng; nền nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn, tiến tới nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, dịch vụ nông thôn có sự phát triển đáng kể…

Nông thôn Hải Phòng phải là miền quê đáng sống
Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng có những bước phát triện mạnh mẽ.

Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển

Giai đoạn 2010-2020, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, thành phố đã đầu tư phát triển sơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, hiện đại từng bước phát triển kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị.

Theo kết quả Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 của Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng, tính đến thời điểm tháng 7/2020, 100% số thôn, xã có điện lưới quốc gia, hệ thống hạ tầng điện nông thôn luôn được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới, xóa bỏ việc cắt điện luân phiên tại khu vực nông thôn trong những tháng cao điểm. Cùng với đó 100% số thôn đã có đường ô tô đến UBND xã và 100% tuyến giao thông ô tô từ UBND xã đến trụ sở UBND huyện được nhựa và bê tông hóa (trừ 01 xã đảo trên biển). Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, thông tin liên lạc và các dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng tiện ích, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cư dân nông thôn.

Ngành nghề nông thôn thay đổi tích cực

Khu vực nông thôn của thành phố hiện có 350.966 hộ, trong đó 87.749 hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 25% (năm 2011 là 42,85%) còn lại là hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản và có 496 hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tiêu chí trang trại; như vậy cơ cấu ngành nghề của hộ khu vực nông thôn đã có sự thay đổi khá rõ nét theo hướng tích cực: Tỷ trọng hộ sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng, tỷ trọng hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giảm.

Cụ thể Hộ nông nghiệp toàn Thành phố có 82,7 nghìn hộ, chiếm tỷ trọng 90,98% tổng số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,58 điểm %; Hộ lâm nghiệp: chiếm 0,02% và giữ ở mức ổn định; Hộ thủy sản có 5,4 nghìn hộ chiếm tỷ trọng 6,04% giảm 0,37 điểm % so với năm 2011. Điều này đã phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất tại khu vực nông thôn đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của thành phố trong thời gian qua. Năm 2010 giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 6,3 nghìn tỷ đồng chiếm 9,05% cơ cấu GRDP toàn thành phố, sau 5 năm (2015) đạt trên 9,8 nghìn tỷ đồng chiếm 7,52% cơ cấu, giảm 1,5 điểm %; sơ bộ năm 2020 đạt 12,7 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với năm 2010) và cơ cấu chiếm 4,6% tổng GRDP toàn thành phố, giảm 2,9 điểm %.

Trong giai đoạn gần đây, dưới tác động của tốc độ đô thị hóa, diện tích đất sản xuất nông nghiệp liên tục giảm, dịch chuyển cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ, tỷ trọng đầu tư từ xã hội vào nông nghiệp giảm; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng ngành nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm. Từ năm 2010 đến nay, giá trị sản xuất (GTSX) tăng bình quân 2,1%/năm; GRDP bình quân đạt 2,84%/năm. GTSX năm 2010 toàn ngành đạt trên 12,6 nghìn tỷ đồng với cơ cấu nội bộ nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản lần lượt là 75,01% - 0,36% và 24,24%; năm 2020 sơ bộ đạt trên 24,7 nghìn tỷ với cơ cấu tương ứng là 55,95% - 0,17% - 33,61%. Như vậy sau 10 năm, cơ cấu trong nội bộ nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đã chuyển dịch đúng hướng theo tiềm năng và lợi thế của địa phương, đó là tăng nhanh tỷ trọng ngành thuỷ sản, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt trong GTSX.

Để ngành trồng trọt phát triển cân đối bền vững với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, trước sức ép của đô thị hóa (diện tích gieo trồng bình quân mỗi năm giảm 2,23 nghìn ha) Thành phố thực hiện các chính sách tiếp sức cho nông dân như cung cấp tín dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đồng ruộng theo hướng quy vùng sản xuất hàng hoá, đến nay năng suất lúa đạt 6,42 tấn/ha tăng 7% (tương ứng tăng 4 tạ/ha) so với năm 2010; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt năm 2019 đạt 121,9 triệu đồng/ha, theo đúng mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Đối với ngành chăn nuôi, hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại đang dần thay thế mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ ở hộ gia đình, tiếp tục đẩy nhanh phát triển theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế của từng vùng.

Đối với ngành thủy sản, nghề khai thác xa bờ phát triển nhanh. Hoạt động khai thác tiếp tục xu hướng xa bờ, sử dụng các phương tiện, máy móc hiện đại như: Máy tầm ngư, định vị nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó với vị trí địa lý ven biển, ngành nuôi trồng có nhiều lợi thế về đa dạng hóa các khu vực sản xuất nước mặn, lợ và nước ngọt; đẩy mạnh xu hướng nuôi trồng đa loài, đa loại hình và thân thiện với môi trường, tập trung phát triển vào những sản phẩm có tiềm năng thế mạnh như ngao, tôm thẻ, cá vược, thủy sản lồng bè,... Đến nay sản lượng thủy sản ngày càng gia tăng không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn cung cấp nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

Xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cùng với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, đơn vị.

Tính đến năm 2019, thành phố đã có 100% số xã (139/139 xã) hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt trước một năm so với kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, (bình quân toàn quốc là 50,26% và vùng Đồng bằng sông Hồng là 83,69%).

Đặc biệt, ngày 8/10/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1531/QĐ-TTg công nhận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hải Phòng hiện có 5/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 137/137 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 42 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 22 xã hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (về nông nghiệp, nông dân, nông thôn); nông thôn, nông nghiệp Hải Phòng đã đạt được những kết quả vượt bậc, tạo ra sự gắn kết, liên kết chặt chẽ giữa đô thị, cảng biển hiện đại với nông thôn. Nông thôn Hải Phòng thực sự đổi thay, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, hiệu quả sản xuất được nâng cao; người nông dân đã thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thụ hưởng những thành quả của đổi mới mang lại.

Để “Nông thôn Hải Phòng phải là miền quê đáng sống”, tiếp tục xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu thúc đẩy, nâng cao chất lượng toàn diện, gắn với giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất khá giả, môi trường sống an toàn, đời sống tinh thần phong phú, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu. 100% các tuyến đường giao thông (đường xã, thôn, ngõ xóm) đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là Trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; mỗi xã có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 85 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo (trừ đối tượng thuộc diện bảo trợ). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tối thiểu 85%, trong đó ít nhất 30% lao động có bằng cấp, chứng chỉ; 100% các xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn, có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa; 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý...

Hành trình xây dựng những miền quê đáng sống Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Hà Nội: Phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới
Bình Nguyên

Tin liên quan

Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

LNV - Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, vấn đề về an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực này luôn được người dân quan tâm hàng đầu. Nhận thấy những thay đổi trong quá trình phát triển nông nghiệp quốc gia, Chính phủ đã ban hành nhiều kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thanh Hoá: Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của huyện Thọ Xuân

Thanh Hoá: Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của huyện Thọ Xuân

LNV - Trong XDNTM nâng cao ở huyện Thọ Xuân, mỗi xã đều có đặc thù riêng nên có cách làm khác nhau, nhưng điểm chung mà các xã NTM nâng cao đã đạt được hôm nay chính là đời sống Nhân dân được nâng cao, sự bình yên hiện hữu ở từng thôn xóm, trong mỗi nếp nhà.
Quảng Ninh: Chương trình OCOP góp phần phát triển kinh tế nông thôn

Quảng Ninh: Chương trình OCOP góp phần phát triển kinh tế nông thôn

OVN - Là địa phương đầu tiên trong cả nước được chọn làm thí điểm triển khai OCOP từ năm 2013. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã có 267 sản phẩm được chứng nhận hạng sao. Thời gian qua, OCOP đã trở thành chương trình kinh tế nông thôn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh.

Tin mới hơn

Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

LNV - “Vinamilk thay áo mới” là câu chuyện đã tốn không ít giấy mực từ truyền thông tới cộng đồng người tiêu dùng thời gian qua. Nhưng thực chất, “tấm áo ấy” chỉ là hình thức bên ngoài, đằng sau là cách mà Vinamilk khẳng định những giá trị mang tính di sản của thương hiệu như chất lượng - uy tín - phát triển bền vững bằng một ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ hơn.
Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

LNV - Nhằm khẳng định vai trò, định vị ngành lúa gạo Việt Nam Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức “Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”, diễn ra từ ngày 11 – 14/12, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

LNV - Mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010), nhà vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm, kinh thành Thăng Long và nay là Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của người dân Việt Nam.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

LNV - Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2023, vừa qua, Sở Công thương Hà Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ phát triển làng nghề tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong làng nghề”
Việt Nam – Belarus: Thúc đẩy hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực tiêu chuẩn

Việt Nam – Belarus: Thúc đẩy hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực tiêu chuẩn

LNV - Ngày 7/12, Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL và Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Quốc gia (BelGISS) thuộc Ủy ban quốc gia về Tiêu chuẩn, Cộng hòa Belarus (Gosstandart) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc phân phối tiêu chuẩn quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

LNV - Chiều 4/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tin khác

Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

LNV - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải hứng chịu số lượng thiên tai cao nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới trong giai đoạn 2020-2021. Chỉ tính riêng năm 2022, hơn 22 triệu người ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã phải thay đổi chỗ ở trong khu vực do thảm họa biến đổi khí hậu gây ra.
Quảng Ngãi: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP

OVN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP năm 2023. Theo kế hoạch, Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 14 - 20/12/2023.
Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

LNV - Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết và họp phiên bế mạc.
Chuyến công tác quan trọng, nhiều ý nghĩa của Thủ tướng Chính phủ

Chuyến công tác quan trọng, nhiều ý nghĩa của Thủ tướng Chính phủ

LNV - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE và Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương.
Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (25/11/2003 - 25/11/2023)

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Kỷ niệm 20 năm thành lập Quận (25/11/2003 - 25/11/2023)

LNV - Sáng ngày 25/11/2023, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai được tổ chức trang trọng tại Hội trường tầng 1, trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tại Lễ kỷ niệm, quận Hoàng Mai vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với các thế hệ lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Hoàng Mai.
Khai mạc hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2023

Khai mạc hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2023

LNV - Sáng 24/11, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2023.
Đồng Tháp: Rộn ràng ngày Hội quán đất Sen Hồng

Đồng Tháp: Rộn ràng ngày Hội quán đất Sen Hồng

LNV - Sáng ngày 18/11, tại Công viên Văn Miếu (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Không gian trưng bày Ngày hội Hội quán đất Sen Hồng. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 – 19/11/2023.
Food & Hotel Hanoi 2023 - Cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm

Food & Hotel Hanoi 2023 - Cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm

LNV - Ngày 21/11, Triển lãm quốc tế lần thứ hai về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ (Food & Hotel Hanoi 2023) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.
Hải Phòng: Tích cực thực hiện về công tác Phòng cháy- chữa cháy

Hải Phòng: Tích cực thực hiện về công tác Phòng cháy- chữa cháy

LNV - Trước nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, Phòng CSPCCC-CNCH Công an thành phố Hải Phòng đã tích cực thực hiện chỉ đạo của UBND-TP về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) , trong đó đã triển khai việc tháo dỡ các lồng sắt, chuồng cọp vi phạm do cải tạo, cơi nới trái phép ảnh hưởng đến công tác PCCC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

LNV - Chiều 22/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, đang thăm Việt Nam kết hợp đồng chủ trì Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 10.
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

LNV - Sáng ngày 22/11/2023, tại Hà Nội, TW Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp cùng với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 30

LNV - Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17-11, theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30.
Đồng chí Trương Thị Mai dự lễ hội Hokkaido tại Hạ Long

Đồng chí Trương Thị Mai dự lễ hội Hokkaido tại Hạ Long

LNV - Chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 với chủ đề: “Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc” đã chính thức diễn ra tại Quảng trường 30/10 từ ngày 16-19/11/2023.
Thành phố Hải Phòng trích ngân sách 1,32 tỷ đồng khen thưởng 132 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

Thành phố Hải Phòng trích ngân sách 1,32 tỷ đồng khen thưởng 132 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

LNV- Ngày 18/11/2023, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2023. Đây là năm thứ 19 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Lễ Biểu dương.
Lễ hội cây cảnh, hoa giấy Phù Đổng: Sắc hoa trên miền di sản

Lễ hội cây cảnh, hoa giấy Phù Đổng: Sắc hoa trên miền di sản

Sáng nay (17/11), Lễ hội cây cảnh, hoa giấy Phù Đổng đã khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 26-11- 2023.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

LNV - “Vinamilk thay áo mới” là câu chuyện đã tốn không ít giấy mực từ truyền thông tới cộng đồng người tiêu dùng thời gian qua. Nhưng thực chất, “tấm áo ấy” chỉ là hình thức bên ngoài, đằng sau là cách mà Vinamilk khẳng định những giá trị mang tính di sản của thương hiệu như chất lượng - uy tín - phát triển bền vững bằng một ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ hơn.
Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

LNV - Những năm gần đây, công tác định hướng gắn phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các làng nghề cũng chủ động thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, tận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ từ chủ trương, chính sách của tỉnh nói trên để phát triển bền vững. Nhiều tour du lịch làng nghề được hình thành; lồng ghép, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch có nghề, làng nghề tạo ấn tượng tốt với du khách.
Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

LNV - Nhằm khẳng định vai trò, định vị ngành lúa gạo Việt Nam Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức “Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”, diễn ra từ ngày 11 – 14/12, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

LNV - Mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010), nhà vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm, kinh thành Thăng Long và nay là Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của người dân Việt Nam.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

LNV - Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2023, vừa qua, Sở Công thương Hà Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ phát triển làng nghề tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong làng nghề”
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động