Thứ năm, 12-11-2020 | 15:02GMT+7

Dệt lanh - nghề truyền thống của người Mông

LNV - Dệt lanh là một nghề truyền thống của người Mông ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang).
Dệt lanh là một nghề truyền thống của người Mông ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Nghề dệt lanh đã góp phần giúp người Mông ở nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ảnh: An Thành Đạt

Nghề dệt lanh đã góp phần giúp người Mông ở nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
 
Tin và ảnh: An Thành Đạt