Thứ năm, 24-11-2022 | 15:08GMT+7

Bắc Ninh: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sản phẩm OCOP

LNV - Vừa qua, tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025 và phấn đấu mỗi năm có 40 sản phẩm làng nghề được đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP

Bắc Ninh: Bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển sản phẩm OCOP

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng thời, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững. 

Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu công nhận thêm 8 nghề truyền thống, 7 làng nghề và 12 làng nghề truyền thống; mỗi năm có 40 sản phẩm làng nghề được đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP; thu nhập bình quân của lao động tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng...

Các Sở, ngành, địa phương triển khai những việc cụ thể như: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển làng nghề, nghề truyền thống; trong đó, hàng năm tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

Đặc biệt, công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phong trào chống rác thải nhựa và sử dụng sản phẩm truyền thống, thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng dân cư. Tỉnh hỗ trợ các địa phương mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích các nghệ nhân làng nghề tham gia truyền nghề, dạy nghề truyền thống cho lao động nông thôn.

Ngoài ra, tỉnh quy hoạch khu sản xuất, cụm công nghiệp làng nghề và quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với điểm du lịch làng nghề; xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom xử lý chất thải cho khu, cụm công nghiệp làng nghề.

Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, hoàn thiện sản phẩm của làng nghề, nghề truyền thống. Thực hiện gắn kết làng nghề với các tuyến du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, nhất là hỗ trợ các cơ sở làng nghề mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ gắn với bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương. Thực hiện bảo tồn và phát triển làng nghề trên cơ sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án “Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” trong các làng nghề nhằm hoàn thiện các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.
Đức Minh