Hà Nội: 22°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 22°C Thừa Thiên Huế

Khoa học công nghệ làm đòn bẩy góp phần thực hiện thành công chương trình nông thôn mới

LNV - Chiều 3/10, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.
Chủ trì Hội nghị có: Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Giang Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.


Bàn chủ trì hội nghị


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ông Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị​


Phát huy vai trò của khoa học công nghệ

Để thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng NTM. Chương trình được triển khai liên tục, có tính kế thừa qua hai giai đoạn: Giai đoạn I (2011-2015, kéo dài đến 2017) thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012; Giai đoạn II (2016-2020, kéo dài đến 6/2022), thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017.

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây NTM phát biểu tại hội nghị


Theo GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây NTM: Việc tổng kết giai đoạn một được tiến hành kết hợp với triển khai giai đoạn hai. Với tinh thần khẩn trương, cố gắng vượt khó, Chương trình đã hoàn thành toàn bộ các đề tài, dự án của giai đoạn một.

Kế thừa giai đoạn một, Chương trình giai đoạn hai tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, được Đảng, Nhà nước tham khảo, sử dụng để ban hành các chủ trương, nghị quyết quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đề tài, dự án của Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM là tài liệu tham khảo đóng góp trực tiếp cho các chuyên đề về cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình đã đề xuất được các giải pháp KHCN tổng hợp, đặc thù, phục vụ tái cơ cấu ngành, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp. Trong đó đã góp phần: (i) phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp kết nối và hiện đại, nông nghiệp sinh thái và bền vững; (ii) phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp; (iii) chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn…

Không những vậy nhiều sản phẩm khoa học thiết thực, nhiều mô hình chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có tính lan tỏa cao được xây dựng. Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án, Khoa học công nghệ đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung… Điển hình là trong lĩnh vực trồng trọt đã giúp tăng năng suất cây trồng 30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%; nâng cao giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến 133-500 triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng ở các mô hình liên kết sản xuất.

Tuy nhiên chương trình còn tồn tại một số khó khăn như: việc lồng ghép với các chương trình KHCN còn hạn chế; còn ít mô hình mang tỉnh tổng hợp, liên ngành, liên vùng để tạo ra hiệu quả đồng bộ trong phát triển nông thôn.

Ông Ngô Trường Sơn - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bộ máy quản lý Chương trình giai đoạn 2021-2025, trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì.


Theo ông Ngô Trường Sơn - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương: Định hướng quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, để đảm bảo phù hợp,thống nhất, đồng bộ trong quá trình quản lý, điều phối và triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quy định tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bộ máy quản lý Chương trình giai đoạn 2021-2025, trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì. Tổ công tác (được thành lập theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Các cơ quan quản lý Chương trình: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tài chính tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, tổ chức triển khai Chương trình, nhiệm vụ của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung và sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo các quy định thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phát triển nông thôn mới cần nghiên cứu yêu tố văn hóa

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm – Viện nghiên cứu văn hóa cần Nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong xây dụng NTM dưới lăng kính mới.


Theo Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm – Viện nghiên cứu văn hóa: cần Nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong xây dụng NTM dưới lăng kính mới, phương pháp luận mới trong bối cảnh mới như: (i) Nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển nông thôn từ những cách tiếp cận mới và trong bối cảnh mới. (ii) Nghiên cứu về tính tự quyết của các chủ thể trong xây dựng NTM từ lắng kính quyền đa dạng văn hóa theo tính công ước UNESCO 2005; (iii) Nghiên cứu về văn hóa trong các chiều tương tác với kinh tế, môi trường, quy hoạch, giáo dục… (iv)Nghiên cứu về đa dạng văn hóa nông thôn, nguồn lực cho phát triển nông thôn bền vững.

Bà Phạm Thị Nhâm – Phó Viện trưởng viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Bộ xây dựng phát biểu tại hội nghị.


Còn theo bà Phạm Thị Nhâm – Phó Viện trưởng viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Bộ xây dựng: Chương trình KHCN phục vụ triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và 2030 là cơ hội để nhận diện, làm rõ đề xuất các giải pháp đối với các làng xã nông thôn chịu tác động đô thị hoá chuyển đổi từ vùng nông thôn sang đô thị.

Mặt khác khi tăng trưởng đô thị hóa lên đến > 60 – 65 % ở giai đoạn năm 2045 tương ứng với khu vực nông thôn chỉ còn lại 30 – 35%. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cần bảo vệ và duy trì các làng xã thuần nông gắn với văn hóa bản địa và thiên nhiên rất cần thiết, đảm bảo công bằng xã hội và cân bằng phát triển giữa vùng đô thị hoa cao và vùng nông nghiệp – nông thôn thuần túy.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Chúng ta cần quan tâm nghiên cứu có những dự án khoa học, sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn với quan điểm hạn chế rác thải chứ không phải đi xử lý rác thải.


Theo ông Nguyễn Thế Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng: Hết năm 2021, tỉnh Yên Bái cần quan tâm và tạo điều kiện để có dự án quy hoạch chế biến sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, Ban chủ nhiệm chương trình cần có những đề tài thúc đẩy chương trình. Chúng ta cần quan tâm nghiên cứu có những dự án khoa học, sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn với quan điểm hạn chế rác thải chứ không phải đi xử lý rác thải.

Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá chương trình KHCN là một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh


Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá chương trình KHCN là một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh. KHCN đã có những tác động tích cực (i) góp phần hoàn thiện thể chế trong giai đoạn một; nâng cao chất lượng như năng suất trồng trọt; giá trị cho sản xuất cây trồng cao hơn; (ii) Ứng dụng khoa học công nghệ như: cải tạo cây giống, thay đổi hình thức sản xuất, liên kết sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ chia sẻ: Trong những thành tựu đã đạt được, KHCN đã có những đóng góp tích cực hiệu quả đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn


Còn ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa & Công nghệ chia sẻ: Trong những thành tựu đã đạt được, KHCN đã có những đóng góp tích cực hiệu quả đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn. Thay mặt Bộ KH – CN tôi đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình, đã bám sát 5 nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó chúng ta cần tập trung vào một số vấn đề quan trọng của NTM giai đoạn tới như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp thông minh, giải quyết hiệu quả môi trường… Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách đổi mới để thúc đẩy hoạt động KH & CN trong nông nghiệp, nông thôn.

Tạo sức bật cho phát triển nông nghiệp nông thôn

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong xây dựng NTM phải song hành để chuyển hoá được tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học trong xây dựng NTM phải mang yếu tố kinh tế, gắn với thị trường, chi phí đầu vào; chuyển từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị trên sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, chúng ta không chỉ chuyển giao khoa học công nghệ mà đồng thời chúng ta cần chuyển giao tri thức cho người nông dân, qua đó Bộ trưởng mong rằng mỗi nhà khoa học đến với nhà nông dân là cơ hội tăng tri thức của người nông dân, từ đó năng suất lao động tăng lên.


Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Điều phối NTM Trung ương khẩn trương tổng hợp danh mục các nhiệm vụ theo đề xuất của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình, hoàn thiện quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình để có thể triển khai ngay. Cần sớm tham mưu cho Ban chỉ đạo, nên có một danh sách cụ thể để làm sao trong thời gian ngắn nhất có những đề tài giải quyết những vấn đề cụ thể, hữu ích trong thời gian còn lại.

Theo Bộ trưởng nếu một đề tài nghiên cứu nhỏ nhưng có sức lan tỏa ở các địa phương thì giá trị nó lớn. Còn ngược lại những đề tài quá lớn trên phạm vi quá hẹp thì giá trị nó sẽ nhỏ lại. Các đề tài triển khai phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp thiết gắn với đặc thù, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, huy động sự tham gia của các bộ, ngành TW; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, ưu tiên các đề tài; dự án tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng…

Như ví dụ khác cũng được Bộ trưởng đưa ra với cuốn sách “Nền kinh tế xanh lam” như một minh chứng: Có chăng cần đưa vào mỗi đề tài sẽ tạo ra giá trị cụ thể như thế nào, tạo việc làm cho bao nhiêu lao động…? Hay mô hình quýt Nhật với giá trị gấp cả trăm lần việc trồng thông thường tại Việt Nam. Tất cả cần có Khoa học Công nghệ cùng với sự sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lớn.

Bài/ảnh: Nguyễn Nam – Thanh Hậu

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thanh Hoá: Phát triển ngành nghề nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Phát triển ngành nghề nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới

LNV - Làng nghề và các ngành nghề truyền thống đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoằng Hóa
Thừa Thiên Huế: Gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

Thừa Thiên Huế: Gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện A Lưới đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Thanh Bình Thịnh - xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Đức Thọ

Thanh Bình Thịnh - xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Đức Thọ

LNV - Được công nhận xã NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về ngành nghề nông thôn với điểm nhấn là làng mộc truyền thống đã giúp xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở ra nhiều cơ hội phát triển.
Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

LNV - Với nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có những bước tiến nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội.
Bắc Kạn: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

Bắc Kạn: Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo động lực giúp kinh tế ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phát triển hơn. Người dân ngày càng chủ động phát huy được vai trò của mình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Bắc Kạn: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Bắc Kạn: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

LNV - Du lịch nông thôn đang được tỉnh Bắc Kạn chú trọng, đầu tư để góp phần làm "đòn bẩy" thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với tiềm năng lớn của du lịch nông thôn, ngành du lịch tỉnh đang xây dựng nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng, độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tin khác

Hà Giang: Huyện Xín Mần linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

Hà Giang: Huyện Xín Mần linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Xuất phát điểm nhiều khó khăn, thách thức khi Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định mới của Chính phủ cao hơn, trong khi nguồn lực các địa phương hạn hẹp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần hưởng ứng của người dân trong toàn huyện, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Xín Mần đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

LNV - Để đạt được mục tiêu Hà Nội đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp TP, Hà Nội cần có 100% số huyện, xã đạt chuẩn NTM, 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Đồng Nai: Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Nai: Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến nay toàn quốc có hơn 6.000 xã đạt chuẩn NTM (NTM - chiếm hơn 73,6% trên tổng số xã).
Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu

Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu

LNV - Là tỉnh miền núi có rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ những nỗ lực, giải pháp quyết liệt nên tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Bắc Kạn đã có 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, nhiều xã bước vào xây dựng NTM nâng cao.
Huyện Na Rì (Bắc Kạn): Xã Côn Minh gắn làng nghề với xây dựng nông thôn mới

Huyện Na Rì (Bắc Kạn): Xã Côn Minh gắn làng nghề với xây dựng nông thôn mới

LNV - Xuyên suốt quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân luôn là chủ thể - người làm và người hưởng lợi. Xây dựng NTM phải dựa trên những lợi thế địa phương. Xác định rõ điều này, xã Côn Minh (Na Rì, Bắc Kạn ) luôn lấy nhân dân làm trọng tâm trong triển khai Chương trình xây dựng NTM. Gắn thế mạnh chủ lực từ cây dong riềng để phát triển kinh tế. Đến nay, xã Côn Minh đã đạt 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng xã NTM.
Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau hơn 12 năm bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa đã trở thành một trong những nội dung then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực quan trọng để cả nước tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Hà Giang: Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2023" ở xã Nà Chì

Hà Giang: Chương trình "Tình nguyện mùa Đông năm 2023" ở xã Nà Chì

LNV - Thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2023”, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng Nông thôn mới và công tác an sinh xã hội, ngày 12.11, Huyện đoàn Xín Mần, UBND xã Nà Chì phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành cầu dân sinh thôn Nậm Sái và chương trình “Đông ấm cho em” tại điểm trường Mầm non và Tiểu học Bản Vẽ, xã Nà Chì (Xín Mần).
Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số hướng đến nông thôn mới thông minh

Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi số hướng đến nông thôn mới thông minh

LNV - Không chỉ xây dựng cuộc sống ấm no, hạ tầng khang trang, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gắn với chuyển đổi số, hướng đến NTM thông minh.
Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Xây dựng những miền quê đáng sống

Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Xây dựng những miền quê đáng sống

LNV - Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội), tính đến hết năm 2022, huyện Gia Lâm có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao (đạt 75%). Năm 2023, huyện tập trung xây dựng NTM nâng cao tại 5 xã còn lại là: Kim Sơn, Trung Mầu, Yên Thường, Dương Quang, Đông Dư; Đồng thời phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Ninh Hiệp, Bát Tràng, nâng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 5 xã.
Thanh Hoá: Đẩy mạnh dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Đẩy mạnh dân vận trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phát triển kinh tế, XDNTM, NTM nâng cao. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy Phước, Bình Định: Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tuy Phước, Bình Định: Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Năm 2020 huyện Tuy Phước đã được Nhà nước ký Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Thạch Thất: Nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thạch Thất: Nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Thạch Thất ghi dấu ấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ từng kinh tế phát triển đồng bộ. Năm 2020, huyện Thạch Thất đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 91 triệu đồng/người/năm. Từ những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đã đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đến năm 2025 với nhiệm vụ cụ thể.
Hà Giang: Phát triển kinh tế - xã hội từ du lịch nông thôn

Hà Giang: Phát triển kinh tế - xã hội từ du lịch nông thôn

LNV - Những năm qua, phát triển du lịch Hà Giang luôn được quan tâm và có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, phát huy du lịch nông thôn (DLNT) sẽ khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn vừa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, điểm DLNT. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao giá trị sản phẩm "lúa gạo hữu cơ Trà Vinh"

Nâng cao giá trị sản phẩm "lúa gạo hữu cơ Trà Vinh"

LNV - Trong các mục tiêu phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, phát triển nông nghiệp sạch - nông nghiệp hữu cơ được coi là mục tiêu trọng điểm của Trà Vinh. Trong đó, nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực lúa - gạo hữu cơ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi Trà Vinh được thiên nhiên ưu đãi những điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây lúa nước.
Tuy Phước, Bình Định: Xã Phước Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tuy Phước, Bình Định: Xã Phước Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Trong quá trình XDNTM, xã Phước Quang ghi dấu ấn bằng việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người tăng, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... Lấy mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023 là đích đến, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

LNV - “Vinamilk thay áo mới” là câu chuyện đã tốn không ít giấy mực từ truyền thông tới cộng đồng người tiêu dùng thời gian qua. Nhưng thực chất, “tấm áo ấy” chỉ là hình thức bên ngoài, đằng sau là cách mà Vinamilk khẳng định những giá trị mang tính di sản của thương hiệu như chất lượng - uy tín - phát triển bền vững bằng một ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ hơn.
Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

LNV - Những năm gần đây, công tác định hướng gắn phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các làng nghề cũng chủ động thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, tận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ từ chủ trương, chính sách của tỉnh nói trên để phát triển bền vững. Nhiều tour du lịch làng nghề được hình thành; lồng ghép, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch có nghề, làng nghề tạo ấn tượng tốt với du khách.
Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

LNV - Nhằm khẳng định vai trò, định vị ngành lúa gạo Việt Nam Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức “Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”, diễn ra từ ngày 11 – 14/12, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

LNV - Mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010), nhà vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm, kinh thành Thăng Long và nay là Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của người dân Việt Nam.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

LNV - Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2023, vừa qua, Sở Công thương Hà Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ phát triển làng nghề tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong làng nghề”
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động