Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 28°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Khoa học công nghệ làm đòn bẩy góp phần thực hiện thành công chương trình nông thôn mới

LNV - Chiều 3/10, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.
Chủ trì Hội nghị có: Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Nguyễn Hoàng Giang Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.


Bàn chủ trì hội nghị


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ông Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị​


Phát huy vai trò của khoa học công nghệ

Để thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng NTM. Chương trình được triển khai liên tục, có tính kế thừa qua hai giai đoạn: Giai đoạn I (2011-2015, kéo dài đến 2017) thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012; Giai đoạn II (2016-2020, kéo dài đến 6/2022), thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017.

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây NTM phát biểu tại hội nghị


Theo GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây NTM: Việc tổng kết giai đoạn một được tiến hành kết hợp với triển khai giai đoạn hai. Với tinh thần khẩn trương, cố gắng vượt khó, Chương trình đã hoàn thành toàn bộ các đề tài, dự án của giai đoạn một.

Kế thừa giai đoạn một, Chương trình giai đoạn hai tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, được Đảng, Nhà nước tham khảo, sử dụng để ban hành các chủ trương, nghị quyết quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đề tài, dự án của Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM là tài liệu tham khảo đóng góp trực tiếp cho các chuyên đề về cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, Chương trình đã đề xuất được các giải pháp KHCN tổng hợp, đặc thù, phục vụ tái cơ cấu ngành, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp. Trong đó đã góp phần: (i) phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp kết nối và hiện đại, nông nghiệp sinh thái và bền vững; (ii) phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp; (iii) chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn…

Không những vậy nhiều sản phẩm khoa học thiết thực, nhiều mô hình chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp có tính lan tỏa cao được xây dựng. Với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng nghìn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án, Khoa học công nghệ đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung… Điển hình là trong lĩnh vực trồng trọt đã giúp tăng năng suất cây trồng 30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%; nâng cao giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến 133-500 triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng ở các mô hình liên kết sản xuất.

Tuy nhiên chương trình còn tồn tại một số khó khăn như: việc lồng ghép với các chương trình KHCN còn hạn chế; còn ít mô hình mang tỉnh tổng hợp, liên ngành, liên vùng để tạo ra hiệu quả đồng bộ trong phát triển nông thôn.

Ông Ngô Trường Sơn - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bộ máy quản lý Chương trình giai đoạn 2021-2025, trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì.


Theo ông Ngô Trường Sơn - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương: Định hướng quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, để đảm bảo phù hợp,thống nhất, đồng bộ trong quá trình quản lý, điều phối và triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quy định tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bộ máy quản lý Chương trình giai đoạn 2021-2025, trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì. Tổ công tác (được thành lập theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Các cơ quan quản lý Chương trình: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tài chính tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, tổ chức triển khai Chương trình, nhiệm vụ của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung và sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo các quy định thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Phát triển nông thôn mới cần nghiên cứu yêu tố văn hóa

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm – Viện nghiên cứu văn hóa cần Nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong xây dụng NTM dưới lăng kính mới.


Theo Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm – Viện nghiên cứu văn hóa: cần Nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong xây dụng NTM dưới lăng kính mới, phương pháp luận mới trong bối cảnh mới như: (i) Nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển nông thôn từ những cách tiếp cận mới và trong bối cảnh mới. (ii) Nghiên cứu về tính tự quyết của các chủ thể trong xây dựng NTM từ lắng kính quyền đa dạng văn hóa theo tính công ước UNESCO 2005; (iii) Nghiên cứu về văn hóa trong các chiều tương tác với kinh tế, môi trường, quy hoạch, giáo dục… (iv)Nghiên cứu về đa dạng văn hóa nông thôn, nguồn lực cho phát triển nông thôn bền vững.

Bà Phạm Thị Nhâm – Phó Viện trưởng viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Bộ xây dựng phát biểu tại hội nghị.


Còn theo bà Phạm Thị Nhâm – Phó Viện trưởng viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Bộ xây dựng: Chương trình KHCN phục vụ triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và 2030 là cơ hội để nhận diện, làm rõ đề xuất các giải pháp đối với các làng xã nông thôn chịu tác động đô thị hoá chuyển đổi từ vùng nông thôn sang đô thị.

Mặt khác khi tăng trưởng đô thị hóa lên đến > 60 – 65 % ở giai đoạn năm 2045 tương ứng với khu vực nông thôn chỉ còn lại 30 – 35%. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cần bảo vệ và duy trì các làng xã thuần nông gắn với văn hóa bản địa và thiên nhiên rất cần thiết, đảm bảo công bằng xã hội và cân bằng phát triển giữa vùng đô thị hoa cao và vùng nông nghiệp – nông thôn thuần túy.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Chúng ta cần quan tâm nghiên cứu có những dự án khoa học, sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn với quan điểm hạn chế rác thải chứ không phải đi xử lý rác thải.


Theo ông Nguyễn Thế Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng: Hết năm 2021, tỉnh Yên Bái cần quan tâm và tạo điều kiện để có dự án quy hoạch chế biến sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, Ban chủ nhiệm chương trình cần có những đề tài thúc đẩy chương trình. Chúng ta cần quan tâm nghiên cứu có những dự án khoa học, sản xuất xanh kinh tế tuần hoàn với quan điểm hạn chế rác thải chứ không phải đi xử lý rác thải.

Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá chương trình KHCN là một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh


Ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá chương trình KHCN là một trong những chương trình trọng tâm của tỉnh. KHCN đã có những tác động tích cực (i) góp phần hoàn thiện thể chế trong giai đoạn một; nâng cao chất lượng như năng suất trồng trọt; giá trị cho sản xuất cây trồng cao hơn; (ii) Ứng dụng khoa học công nghệ như: cải tạo cây giống, thay đổi hình thức sản xuất, liên kết sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ chia sẻ: Trong những thành tựu đã đạt được, KHCN đã có những đóng góp tích cực hiệu quả đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn


Còn ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa & Công nghệ chia sẻ: Trong những thành tựu đã đạt được, KHCN đã có những đóng góp tích cực hiệu quả đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn. Thay mặt Bộ KH – CN tôi đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình, đã bám sát 5 nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó chúng ta cần tập trung vào một số vấn đề quan trọng của NTM giai đoạn tới như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp thông minh, giải quyết hiệu quả môi trường… Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách đổi mới để thúc đẩy hoạt động KH & CN trong nông nghiệp, nông thôn.

Tạo sức bật cho phát triển nông nghiệp nông thôn

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong xây dựng NTM phải song hành để chuyển hoá được tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học trong xây dựng NTM phải mang yếu tố kinh tế, gắn với thị trường, chi phí đầu vào; chuyển từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị trên sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, chúng ta không chỉ chuyển giao khoa học công nghệ mà đồng thời chúng ta cần chuyển giao tri thức cho người nông dân, qua đó Bộ trưởng mong rằng mỗi nhà khoa học đến với nhà nông dân là cơ hội tăng tri thức của người nông dân, từ đó năng suất lao động tăng lên.


Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Điều phối NTM Trung ương khẩn trương tổng hợp danh mục các nhiệm vụ theo đề xuất của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình, hoàn thiện quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình để có thể triển khai ngay. Cần sớm tham mưu cho Ban chỉ đạo, nên có một danh sách cụ thể để làm sao trong thời gian ngắn nhất có những đề tài giải quyết những vấn đề cụ thể, hữu ích trong thời gian còn lại.

Theo Bộ trưởng nếu một đề tài nghiên cứu nhỏ nhưng có sức lan tỏa ở các địa phương thì giá trị nó lớn. Còn ngược lại những đề tài quá lớn trên phạm vi quá hẹp thì giá trị nó sẽ nhỏ lại. Các đề tài triển khai phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp thiết gắn với đặc thù, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, huy động sự tham gia của các bộ, ngành TW; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, ưu tiên các đề tài; dự án tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển, bảo đảm an ninh quốc phòng…

Như ví dụ khác cũng được Bộ trưởng đưa ra với cuốn sách “Nền kinh tế xanh lam” như một minh chứng: Có chăng cần đưa vào mỗi đề tài sẽ tạo ra giá trị cụ thể như thế nào, tạo việc làm cho bao nhiêu lao động…? Hay mô hình quýt Nhật với giá trị gấp cả trăm lần việc trồng thông thường tại Việt Nam. Tất cả cần có Khoa học Công nghệ cùng với sự sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lớn.

Bài/ảnh: Nguyễn Nam – Thanh Hậu

Tin liên quan

Tin mới hơn

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..
Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.

Tin khác

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - 4 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 bao gồm: xã Nghi Văn (Nghi Lộc), xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), xã Tăng Thành và Sơn Thành (Yên Thành). 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) và Thanh Chi, Thanh Thuỷ (Thanh Chương) và 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Phong, Nghi Xuân (Nghi Lộc) và Diễn Xuân, Diễn Tháp (Diễn Châu).
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ trăm tuổi

Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ trăm tuổi

LNV - Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ ở ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã có từ lâu đời. Làng nghề nổi tiếng với sản phẩm bánh phồng được xem là một loại bánh đặc sản của An Giang. Theo nhiều cụ cao niên ở đây cho biết, khi người dân biết trồng nếp thì cái bánh phồng cũng bắt đầu xuất hiện, đến nay cũng ngót gần 100 năm.
Đón chờ Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP năm 2024

Đón chờ Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP năm 2024

OVN - Dự kiến trong 03 ngày, từ 08/03 - 10/03/2024, Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình Ngày hội kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2024.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

LNV - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.
Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần duy trì và phát triển đối với các sản ph
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động