Hà Nội gỡ khó cho các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư

LNV- Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm các giải pháp khắc phục để sớm triển khai các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án mới đảm bảo đúng quy định.


Hà Nội còn nhiều dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư/ nhưng triển khai còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ (Ảnh: Internet)

Mới hoàn thành 51/206 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư

Trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đã tổ chức 4 Hội nghị Hà Nội - Hợp tác Đầu tư và Phát triển. Tại 4 hội nghị này, Thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 206 dự án, số vốn 548.881,2 tỷ đồng; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 44 dự án, số vốn trên 274.521 tỷ đồng.

Cụ thể, tại hội nghị năm 2016 đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án, số vốn trên 16.889 tỷ đồng; trao GCNĐKĐT cho cho 7 dự án, số vốn trên 15.100 tỷ đồng. Hội nghị năm 2017 đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 41 dự án, số vốn trên 75.670 tỷ đồng; trao GCNĐKĐT cho 04 dự án, số vốn trên 3.800 tỷ đồng. Hội nghị năm 2018 đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 55 dự án, số vốn trên 249.500 tỷ đồng; trao GCNĐKĐT cho cho 11 dự án, số vốn trên 129.500 tỷ đồng. Hội nghị năm 2020 đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 96 dự án, số vốn 214.130 tỷ đồng; trao GCNĐKĐT cho cho 22 dự án, số vốn 126.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo UBND TP. Hà Nội, đến nay có 51 dự án hoàn thành hoặc dự án đang hoạt động của dự án dịch vụ, 4 dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi dự án; 81 dự án đang triển khai xây dựng; 110 dự án đang làm thủ tục để giao đất, cho thuê đất; 12 dự án tạm dừng, khó khăn, vướng mắc; 01 dự án chuyển đổi hình thức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư/GCNĐKĐT.

Theo UBND TP. Hà Nội, còn nhiều dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay thành lập cụm công nghiệp triển khai còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Giảm bớt TTHC, hướng dẫn thủ tục đầu tư, nâng chất lượng thẩm định dự án

Nguyên nhân của nhiều dự án còn chậm được UBND TP. Hà Nội cho biết là hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ. Đến năm 2021, Luật Đầu tư 2020 và các nội dung chỉnh sửa, bổ sung các luật, quy định liên quan mới có hiệu lực. Hiện nay, đang tiếp tục rà soát, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Việc thực hiện rà soát toàn bộ các nội dung của các dự án và các nhà đầu tư đã được chấp thuận được thực hiện từ năm 2019.

Bên cạnh đó là do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 từ năm 2020. Sau khi được quyết định chủ trương đầu tư, các dự án phải triển khai nhiều thủ tục về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai; quy trình thực hiện thủ tục còn phức tạp, kéo dài.

Nguyên nhân chủ quan là công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương còn hạn chế; tính chủ động trong việc hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục còn thấp; công tác giám sát đầu tư, giám sát chuyên ngành chưa được thực hiện thường xuyên, tập trung. Chưa xây dựng được công cụ công nghệ thông tin đủ mạnh trong việc quản lý dự án và kết nối giữa nhà đầu tư, cơ quan nhà nước chuyên ngành và địa phương.

Việc thẩm định các điều kiện triển khai khi thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư để trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hằng năm của Thành phố trong một số trường hợp để đáp ứng yêu cầu về thời gian nên một số nội dung cho hoàn thiện thủ tục ở bước sau, dẫn đến việc khi triển khai các bước tiếp theo phải thẩm định bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục trên thực tế.

Bên cạnh đó, năng lực triển khai của một số nhà đầu tư còn hạn chế; nhiều nhà đầu tư chưa chấp hành báo cáo giám sát đánh giá đầu tư; trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật trong triển khai dự án còn chưa được chú trọng; nhiều nhà đầu tư còn có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính... ở các dự án khác được giao phải xử lý dứt điểm mới thực hiện được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chính vì vậy, UBND TP. Hà Nội đã xác định giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể là tăng cường công tác hướng dẫn các thủ tục về đầu tư, quản lý đất đai; nâng cao chất lượng thẩm định dự án của các cơ quan chuyên môn của Thành phố. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan để đảm bảo rõ ràng, đồng bộ, thống nhất; giảm bớt và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Hoàn thiện ban hành quy định về quản lý các dự án ngoài ngân sách và quy chế giám sát, đánh giá đầu tư.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát kết quả thực hiện, tình hình triển khai dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Hội nghị; đôn đốc thực hiện và tháo gỡ, đề xuất kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GĐKCNĐT. Kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm do nguyên nhân chủ quan, thực hiện chấm dứt hoặc thu hồi đối với các dự án không còn khả năng triển khai, vi phạm không thể khắc phục được, không đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai theo quy định.

Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần hoàn thiện hệ thống quy trình ISO, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; thực hiện đúng quy định công bố, công khai thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục; đôn đốc xây dựng phần mềm quản lý dự án.

Cùng với đó, đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là cơ sở dữ liệu chung liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu chung theo dõi, quản lý các dự án dự án đầu tư đã được trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo http://thanglong.chinhphu.vn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bắc Giang: Phụ nữ tổ hợp tác Tràng Bắn cùng nhau làm kinh tế giỏi

Bắc Giang: Phụ nữ tổ hợp tác Tràng Bắn cùng nhau làm kinh tế giỏi

LNV – Vốn là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thế (Bắc Giang), thời gian gần đây, người dân ở xã Đồng Vương đã giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, trong đó nổi bật là việc thành lập mô hình Tổ hợp tác và tiêu thụ nông sản bản Tràng Bắn.
Nam Định: Mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt

Nam Định: Mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt

LNV - Thời gian qua, các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi lớn ở nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững.
Hà Giang: Làm giàu từ mô hình nuôi hươu lấy nhung

Hà Giang: Làm giàu từ mô hình nuôi hươu lấy nhung

LNV - Đầu tư nuôi Hươu sao ban đầu có chi phí lớn song hiệu quả kinh tế mà loài vật nuôi này mang lại cho người nông dân khá cao. Đặc biệt đầu ra của sản phẩm khai thác đến đâu hết đến đó. Nhờ hiệu quả kinh tế mang lại nên trong những năm trở lại đây, phong trào nuôi hươu sao lấy nhung trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển.
Người phụ nữ mạnh dạn làm giàu từ nghề trồng hoa

Người phụ nữ mạnh dạn làm giàu từ nghề trồng hoa

LNV - Từ những lợi thế ở mảnh đất quê hương, chị Nguyễn Thị Năm (xã Thụy An, Sơn Tây, Hà Nội) đã trồng thành công nhiều loại hoa, mang lại nguồn thu nhập tốt cho gia đình.
Hành trình trở thành "Ông chủ" của chàng trai nghèo miền sơn cước

Hành trình trở thành "Ông chủ" của chàng trai nghèo miền sơn cước

LNV - Vừa qua, trong chuyến công tác về Hải Phòng, chúng tôi có dịp được gặp gỡ và giao lưu cùng “ông chủ” làm nghề kinh doanh vận tải. Dù mới chỉ học hết lớp 9 nhưng với nghị lực vượt khó, đam mê và kiên trì học hỏi, anh Vũ Xuân Trường ở Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã trở thành Giám đốc của Công ty TNHH Vận tải Việt Phúc (trụ sở chính tại Hải Phòng). Nhiều người còn gọi anh với cái tên thân mật là “CEO miền núi”.
Tái canh cây đặc sản cam Cao Phong

Tái canh cây đặc sản cam Cao Phong

LNV - Nhằm phát triển bền vững vùng cây có múi, đặc biệt là cây cam Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) triển khai "Đề án Tái canh cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2021 - 2025”.

Tin khác

Cô gái trẻ phát triển thương hiệu lạp sườn gia truyền

Cô gái trẻ phát triển thương hiệu lạp sườn gia truyền

LNV - Dù mới chỉ 23 tuổi Nguyễn Thị Thoa TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã tạo dựng cho mình thương hiệu lạp sườn gia truyền, phấn đấu trở thành sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP của địa phương.
Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2025

Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2025

LNV - Ngày 6/4, Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2025 với sự tham gia của các thành viên thuộc Ban chấp hành (BCH) Hội cùng hơn 40 đại biểu chính thức và hàng trăm doanh nhân là những người con quê Thái Bình.
Chàng trai Mường giàu nghị lực vươn lên thoát nghèo

Chàng trai Mường giàu nghị lực vươn lên thoát nghèo

LNV - Bà Nguyễn Thị Tiến, gần 70 tuổi, người dân tộc Mường, xóm Quýt, xã Yên Bài kể lại, cách đây vài chục năm, gia đình nhà bà thuộc diện hộ nghèo nhất xã. Vợ chồng bà sinh được 03 người con, 02 gái 01 trai, chồng già yếu đã mất, một mình bà bươn chải kiếm sống nuôi 03 con nhỏ. Đức là con trai út, khi hai chị đi lấy chồng, Đức còn đang học lớp 09. Vì nhà quá nghèo, thương mẹ nên Đức nghỉ học ở nhà để phụ giúp mẹ lo toan cuộc sống gia đình…
Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2025

Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam tổ chức Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2025

LNV - Ngày 6/4, Hội Doanh nhân Thái Bình miền Nam đã tổ chức Đại Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2025 với sự tham gia của các thành viên thuộc Ban chấp hành (BCH) Hội cùng hơn 40 đại biểu chính thức và hàng trăm doanh nhân là những người con quê Thái Bình.
Hải Phòng: Họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 3 và Quý 1/2024

Hải Phòng: Họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 3 và Quý 1/2024

LNV - Ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương đạt tiêu chí thành lập quận - đó là kết luận nhấn mạnh của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trong Phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 3, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội tháng 3 và Quý 1/2024.
Hội nghị phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh

Hội nghị phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh

LNV - Vừa qua, Sở NN&PTNT Quảng Ninh, Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo về "Hội nghị phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh".
Chàng trai bỏ phố về quê nuôi gà thảo dược

Chàng trai bỏ phố về quê nuôi gà thảo dược

LNV - Hà Minh Nguyện, một kỹ sư điện trẻ tuổi ở Thanh Hóa, đã bỏ lại công việc với mức lương cao ở thành phố để về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi gà bằng thảo dược. Sau nhiều nỗ lực và thất bại, mô hình của anh đã thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương.
Lạc sen Nghệ An đạt chuẩn 4 sao OCOP

Lạc sen Nghệ An đạt chuẩn 4 sao OCOP

OVN - Một thời, lạc là nông sản xuất khẩu chủ lực của Nghệ An. Nhưng đã có giai đoạn cây lạc bị mai một. Nhận thấy giá trị đặc hữu của lạc sen Nghệ An, huyện Diễn Châu và doanh nghiệp đã xây dựng thành công sản phẩm lạc sen đạt chuẩn 4 sao OCOP.
Lập nghiệp tại quê với đồ gỗ mỹ nghệ

Lập nghiệp tại quê với đồ gỗ mỹ nghệ

LNV - Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay HTX đồ gỗ mỹ nghệ Luận Hiền đã có một cơ ngơi bề thế. Là nơi sản xuất, giới thiệu, mua bán sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ.
Vinacel: Xây dựng niềm tin sản phẩm Việt

Vinacel: Xây dựng niềm tin sản phẩm Việt

LNV - Ra đời cách đây 10 năm với nhiều gian nan thử thách Công ty Cổ phần Truyền thông Thương hiệu Nổi tiếng Việt Nam (Vinacel) nay đã trở thành địa chỉ uy tín của người tiêu dùng muốn mua sản phẩm chất lượng.
Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

LNV - Xã cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành là địa phương có mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản (tôm càng xanh) khá phát triển và mang lại thu nhập cao. Với mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh, nông dân cù lao Long Hòa thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm và tỷ lệ rủi ro chỉ chiếm khoảng 10%.
Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần duy trì và phát triển đối với các sản phẩm OCOP, phát triển các nghề, làng nghề truyền thống.
Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

LNV - Phát triển kinh tế tuần hoàn được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Xã Tân Thành (Vụ Bản) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trên quy mô lớn với sự liên kết giữa các hộ trồng hoa, rau màu và chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Điểm sáng mặt hàng may mặc tại Tây Nguyên

Điểm sáng mặt hàng may mặc tại Tây Nguyên

LNV - Trải qua gần 28 năm xây dựng và trưởng thành (1996 - 2024), Xí nghiệp may Kon Tum đang dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiềm năng, phát triển bền vững, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại chỗ, nhất là lao động người đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.
Nông dân ở “thủ phủ” đào phai Hà Tĩnh tất bật chăm sóc đào kịp nở hoa đón Tết

Nông dân ở “thủ phủ” đào phai Hà Tĩnh tất bật chăm sóc đào kịp nở hoa đón Tết

LNV - Những ngày này, ở Làng nghề hoa cây cảnh Bắc Sơn xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), người nông dân đang bận rộn đi tuốt lá, chăm sóc, nuôi dưỡng nụ hoa cho cây đào phai, hứa hẹn một mùa hoa tươi thắm đón Tết Nguyên Đán 2024.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động