Hà Nội: 29°C Hà Nội
Đà Nẵng: 30°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 30°C Thừa Thiên Huế

Đưa di sản thành nguồn lực bất tận trong phát triển du lịch

LNV - Diễn đàn bền vững Việt Nam 2023: Phát huy vai trò của di sản và văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững do UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu – AVSE Global tổ chức, Bộ VHTTDL bảo trợ đã diễn ra sáng 22.4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ (TP. Việt Trì).
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và các đại biểu chủ trì phiên toàn thể
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và các đại biểu chủ trì phiên toàn thể

Diễn đàn tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023; kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và phát biểu khai mạc.

Tầm nhìn trong bảo tồn di sản gắn phát triển bền vững

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Diễn đàn hướng đến một không gian khoa học để các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ trao đổi, thảo luận về vai trò của di sản văn hóa trong lộ trình thúc đẩy du lịch gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam.

Công tác kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, ghi danh, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Việt Nam hiện có hơn 4 vạn di tích, trong đó có hơn 10.000 di tích cấp tỉnh, 3.614 di tích quốc gia, 128 di tích quốc gia đặc biệt, 8 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 483 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 9 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh và 265 bảo vật quốc gia. Các chủ thể di sản văn hóa, các nghệ nhân nắm giữ di sản được quan tâm, tạo điều kiện để thực hành và trao truyền, phát huy giá trị di sản. Sau 3 đợt xét phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, đã có 131 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNND và 1.619 danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc Diễn đàn
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc Diễn đàn

Thứ trưởng nhấn mạnh, các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh sau khi được xếp hạng, ghi danh, được bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đã thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Trước dịch Covid-19 bùng phát, chỉ riêng tại 8 Di sản Thế giới ở Việt Nam năm 2016 đón 14,3 triệu khách, doanh thu khoảng 1.776 tỉ đồng; năm 2019 tăng lên khoảng 18,2 triệu khách, doanh thu khoảng 2.322 tỉ đồng. “Đây là minh chứng sống động cho việc phát huy giá trị của di sản, khẳng định sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các di sản tại Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho cộng đồng nơi có di sản, góp phần cân bằng, bảo vệ môi trường, củng cố hòa bình và an ninh theo hướng phát triển bền vững », Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Những đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thời gian qua được UNESCO và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, phát biểu tại buổi hội kiến với Thủ tướng Chính phủ tại Hà Nội vào ngày 6.9.2022, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã bày tỏ ấn tượng về chiều sâu của nền văn hóa Việt Nam và khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn di sản văn hóa, công nhận những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc coi trọng chính sách văn hóa, gìn giữ và phát huy di sản.

Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại Diễn đàn
Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại Diễn đàn

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3.2023, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo đã nói Việt Nam là hình mẫu về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản và mong muốn kinh nghiệm của Việt Nam được chia sẻ với các quốc gia thành viên khác.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ VHTTDL cùng các địa phương đang tập trung triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về văn hóa, nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc, đưa văn hóa phát triển ngang hàng với chính trị, kinh tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Hà Văn Siêu
Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Hà Văn Siêu

“Sáng kiến tổ chức “Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2023: Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững” thể hiện trách nhiệm, tầm nhìn của Việt Nam trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững…”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định.

“Tình yêu thương hiệu” từ di sản văn hoá Việt Nam

Chủ tịch AVSE Global Nguyễn Đức Khương nhận định, trong phát triển du lịch, phân khúc du lịch dựa trên di sản và văn hoá rất cao. Trước đai dịch, du lịch VN phát triển ấn tượng và đến giai đoạn hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi trở lại của du lịch, đặc biệt dựa trên nền tảng di sản văn hoá. Theo ông Nguyễn Đức Khương, ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục đưa ra giải pháp để cộng đồng địa phương chủ động trong bảo vệ, giữ gìn, phát huy di sản, tạo sự chuyển đổi bền vững cho du lịch địa phương. “Diễn đàn được tổ chức với mong muốn thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch. Từ đó, đưa văn hoá- di sản trở thành nguồn lực bất tận cho sự phát triển của du lịch…”.

Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ Nguyễn Đắc Thuỷ phát biểu tại Diễn đàn
Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ Nguyễn Đắc Thuỷ phát biểu tại Diễn đàn

Từ góc nhìn phát huy giá trị di sản văn hoá trong chiến lược định vị thương hiệu du lịch quốc gia, PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nhấn mạnh, việc tham gia các Công ước của UNESCO về văn hóa không chỉ thể hiện tinh thần hòa nhập của Việt Nam cùng bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa cho hiện tại và tương lai, phục vụ phát triển du lịch bền vững, mà còn hướng đến mục tiêu chung của UNESCO là “góp phần duy trì hòa bình và an ninh trên cơ sở thắt chặt sự hợp tác giữa các dân tộc thông qua giáo dục, khoa học và văn hóa, vì mục đích tôn trọng trên phạm vi toàn cầu công lý, luật pháp, các quyền con người và quyền tự do cơ bản đối với mọi người…”.

“Di sản văn hóa và thiên nhiên được xem là tài nguyên chính, phục vụ cho phát triển du lịch. Đồng thời, thông qua du lịch và các chính sách của nhà nước, đã giúp mang đến lợi ích cho cộng đồng được hưởng lợi từ di sản văn hóa, đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước…”, Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

GS. Aaron Ahuvia, Đại học Michigan, chuyên gia hàng đầu thế giới về tình yêu thương hiệu
GS. Aaron Ahuvia, Đại học Michigan, chuyên gia hàng đầu thế giới về tình yêu thương hiệu

Các khu di sản ở Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương, xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế bền vững của cộng đồng địa phương. Những hiệu quả về kinh tế ở các khu di sản của Việt Nam hiện nay đa phần đều thông qua các hoạt động du lịch và dịch vụ phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu. Bà Lê Thị Thu Hiền nêu, có thể minh chứng điều này qua trường hợp Khu phố cổ Hội An, với việc chính quyền và nhân dân TP Hội An đã đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới, đạt kết quả nổi bật, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển du lịch - dịch vụ và thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với số lượng khách tham quan Khu phố cổ Hội An ngày càng tăng, từ gần 879 nghìn khách năm 2006 đến năm 2019 đã tăng lên gần 2,5 triệu lượt. 20 năm qua từ khi trở thành Di sản thế giới, ngành kinh tế này đã tăng vượt bậc và hiện chiếm tỷ trọng hơn 70% so với GDP toàn thành phố .

Thông qua các hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu cho khách đến tham quan, nghiên cứu, các hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo tồn di sản đã mang lại thu nhập và lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương, từ đó tạo nên mối quan hệ mật thiết, gắn bó của cộng đồng dân cư đối với di sản; góp phần mở rộng sự giao lưu, hiểu biết và thế giới quan của người dân, tăng cường đầu tư kinh tế cho địa phương và thúc đẩy sự hòa nhập của kinh tế địa phương vào hoạt động kinh tế chung của cả nước.

Toàn cảnh diễn đàn
Toàn cảnh diễn đàn

Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch ở Việt Nam trên cơ sở lấy di sản văn hóa làm trụ cột chính, nhằm nâng tầm giá trị của di sản văn hóa trong chiến lược định vị thương hiệu du lịch quốc gia, đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận, ghi danh các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam là di sản thế giới. Nghiên cứu, làm nổi bật các giá trị văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp cảnh quan của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể để tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu. Từ đó, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào hoạt động phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, kinh tế - xã hội của cộng đồng nhân dân địa phương.

Các chuyên gia, diễn giả tham dự Diễn đàn
Các chuyên gia, diễn giả tham dự Diễn đàn

“Lựa chọn, đầu tư xây dựng thương hiệu cho những di tích tiêu biểu, Di sản thế giới trên địa bàn để phát triển khai thác phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đón tiếp, thuyết minh đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi và sự thoải mái cho khách du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách”, bà Hiền nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu: “Di sản văn hóa đã và đang trở thành nguồn lực quý giá, tạo ra động lực, thương hiệu, sự phát triển mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam. Các di sản văn hóa, đặc biệt là di sản đã được ghi danh ở cấp độ quốc gia và quốc tế đều trở thành điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch, mang đến cho Việt Nam nhiều giải thưởng quốc tế, gần đây nhất là bình chọn “Điểm đến hàng đầu thế giới” năm 2022”.

Các chuyên gia, diễn giả tham dự Diễn đàn
Các chuyên gia, diễn giả tham dự Diễn đàn

GS. Aaron Ahuvia, Đại học Michigan, chuyên gia hàng đầu thế giới về tình yêu thương hiệu chỉ ra rằng du lịch Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc những năm qua, tuy nhiên sau đại dịch Covid-19, nền du lịch đã gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tiếp tục củng cố để du lịch trở thành ngành mũi nhọn, Việt Nam cần đưa ra các biện pháp phù hợp trong bối cảnh hiện tại. GS. Aaron Ahuvia chỉ ra cách có thể biến những khách du lịch đến một lần thành những người yêu quý Việt Nam, quay lại nhiều hơn và lan tỏa niềm yêu thích về văn hóa và con người Việt Nam. Ông nhấn mạnh, cần chú trọng tăng thêm lượng khách du lịch từ phương Tây để có thể cạnh tranh được với các nước lân cận. Trên hết, để thực hiện được tất cả những điều trên chúng ta cần thực hiện một cách bền vững. Giáo sư cũng giải thích lý do tại sao việc nuôi dưỡng tình yêu thương hiệu của du khách đối với Việt Nam có thể giúp đáp ứng tất cả những thách thức chiến lược này, đưa Việt Nam đi trên con đường bền vững.

Tàu hũ ky Mỹ Hòa: Di sản văn hóa phi vật thể Đưa di sản hát Xoan đến với du khách quốc tế Thanh hóa: Trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở huyện Thọ Xuân Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Toạ đàm phát triển sản phẩm du lịch Vĩnh Phúc năm 2023
Bảo Anh; ảnh: Trần Huấn
baovanhoa.vn

Tin liên quan

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Vĩnh Long công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp- PTNT công bố kết quả và trao chứng nhận 36 sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023. Đây là năm thứ 5 thực hiện chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long, nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.
Trải nghiệm làng nghề truyền thống ở An Giang

Trải nghiệm làng nghề truyền thống ở An Giang

LNV - Đến với An Giang, du khách sẽ được trải nghiệm, tham quan các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, cơ sở sản xuất hàng đặc sản để tìm hiểu các giá trị văn hóa và thỏa thích mua sắm các sản phẩm đặc trưng truyền thống.

Tin mới hơn

Ngọt khúc đồng dao - Tập thơ thiếu nhi hấp dẫn của Thu Sang

Ngọt khúc đồng dao - Tập thơ thiếu nhi hấp dẫn của Thu Sang

LNV - Chị là nữ nhà thơ tài hoa, cần cù và nhiệt huyết, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Chị biết vẽ tranh và vẽ khá nhiều tranh đẹp, đặc biệt là tranh vẽ cho các cháu thiếu nhi. Chị đã vẽ nhiều bức tranh tường đẹp để trang hoàng cho ngõ xóm làng quê của mình thêm ấm áp. Nhà thơ, nhà giáo Thu Sang có nhiều tác phẩm in riêng. Tôi theo dõi và đọc thơ của chị nhiều năm qua, phát hiện thấy hình như cứ 3 năm chị lại cho ra mắt bạn bè một tập thơ. Kể từ năm 2013 là “Ru trên ngọn sóng”, tiếp đến “Giai điệu mùa heo may” vào năm 2016, rồi “Nếp gấp thời gian” năm 2019, cho đến “Bức họa đồng quê” (năm 2022). Một sự đam mê thi ca và ý thức lao động nghệ thuật khá dài hơi, đều đặn và bền bỉ.
Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ sen Tây Hồ

Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ sen Tây Hồ

LNV - Hồ Tây đã từ lâu nổi tiếng với thương hiệu sen Hồ Tây hay còn gọi là sen Bách Diệp. Nhưng từ năm 2018 đến nay, do những sự thay đổi của thời tiết, chất lượng nước… khiến diện tích trồng sen để làm nguyên liệu cho nghề ướp chè sen bị thu hẹp. Do đó, việc khôi phục và phát triển nghề trồng sen là hết sức cần thiết nhằm tạo cảnh quan quanh Hồ Tây cũng như việc phát triển nghề ướp chè sen cũng như các sản phẩm có liên quan đến sen.
Hà Nội: Trường THCS xã Phú Đông - địa chỉ đỏ của ngành giáo dục huyện Ba Vì

Hà Nội: Trường THCS xã Phú Đông - địa chỉ đỏ của ngành giáo dục huyện Ba Vì

LNV - Trường THCS xã Phú Đông có 31cán bộ, giáo viên, nhân viên là biên chế. Trong đó có 15 đảng viên, làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục 433 học sinh ở 13 lớp, gồm 04 khối (từ lớp 06 đến lớp 09), để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm học vừa qua Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, của UBND huyện và phòng GD& ĐT huyện Ba Vì, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, thực hiện phương châm dạy thực chất, học thực chất, với tinh thần "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt".
Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

LNV - Ngày 21/05, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Cây chè” nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa thưởng trà của người Việt đến với bạn bè quốc tế.
An Giang quảng bá bánh dân tộc nhân dịp tết Đoan ngọ

An Giang quảng bá bánh dân tộc nhân dịp tết Đoan ngọ

LNV - Nhằm quảng bá các đặc sản địa phương phục vụ người dân và du khách nhân dịp tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), vừa qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình (thành phố Long Xuyên) tổ chức “Không gian ẩm thực Bánh truyền thống dân tộc An Giang”.
Trường tiểu học Phú Châu không ngừng đổi mới và phát triển

Trường tiểu học Phú Châu không ngừng đổi mới và phát triển

LNV - Trường Tiểu học xã Phú Châu huyện Ba Vì (Hà Nội) thành lập năm 1989. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới về mọi mặt.

Tin khác

Bình Định: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na, Chăm Hroi, Hrê

Bình Định: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na, Chăm Hroi, Hrê

LNV - Nhằm nhận diện và xác định giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số Bana, Chăm Hroi, Hrê hiện đang cư trú tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, UBND tỉnh Bình Định tiến hành kiểm kê di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu (Ba Na, Chăm Hroi, Hrê) giai đoạn 2024- 2025.
Trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035

Trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035

LNV - Kỳ trung hạn 2026-2030 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua. Giai đoạn thứ 2 theo kỳ trung hạn 2031-2035 sẽ tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.
Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ GDĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024

LNV - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Cây vải cổ thụ 1000 năm tuổi vẫn thu hoạch hàng tấn quả mỗi năm

Cây vải cổ thụ 1000 năm tuổi vẫn thu hoạch hàng tấn quả mỗi năm

LNV - Cây vải do trạng nguyên Từ Đạc trồng ở Phúc Kiến (Trung Quốc) có tuổi đời gần 1000 năm đến nay vẫn tươi tốt, ước tính thu hoạch hơn một tấn quả mỗi năm.
Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam 2024

Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam 2024

LNV - Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024 diễn ra từ ngày 22/5 đến 3/6 (nhằm ngày 15/4 - 27/4 âm lịch), mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).
Nhà giáo tâm huyết với phương pháp giáo dục qua thơ

Nhà giáo tâm huyết với phương pháp giáo dục qua thơ

LNV - Hơn 30 năm làm công tác giáo dục, nhà giáo Tiến sĩ Ngô Thị Lý, giảng viên Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là người dành nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu" Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sao cho thiết thực, hiệu quả nhất.
Độc đáo nghệ thuật vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải của đồng bào H’mong

Độc đáo nghệ thuật vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải của đồng bào H’mong

LNV – Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mong mang nét văn hóa đặc sặc khi may từ vải lanh kết hợp hoa văn trang trí được vẽ sáp ong, nhuộm chàm kết hợp với thêu và ghép vải.
Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn “Xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn “Xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

LNV - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao từ phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cùng sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Năm học 2023 - 2024, trường mầm non thị trấn 2, huyện Nga Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên.
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

LNV - Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông

LNV - Trong 5 ngày từ 27/4 đến hết ngày 01/5/2024 Hải Phòng đã đón 621.000 lượt khách du lịch đến thành phố, (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023), lượng khách du lịch đến với thành phố đã tăng cao ngay từ những ngày đầu mùa du lịch là tín hiệu khả quan để Hải Phòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 là thu hút 9,2 triệu lượt khách đến với thành phố.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Ngày 16-5, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) - Bộ Ngoại giao thông tin, từ ngày 14 đến 16-5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại thủ đô Bangkok và tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).
Phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào đóng góp cho các địa phương

Phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào đóng góp cho các địa phương

Từ ngày 8-11.5.2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đến thăm các tỉnh/thành Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, làm việc về công tác đối ngoại của địa phương, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại một số địa bàn.
Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn  “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

LNV - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao từ phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn cùng sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Năm học 2023 - 2024, trường mầm non thị trấn 2 (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ. Trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục theo hướng mở giúp trẻ có cơ hội vừa học, vừa chơi, được tham gia vào các hoạt động khác nhau; từ đó giúp trẻ tự tin, hứng thú, khám phá, sáng tạo và trải nghiệm.
Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

LNV - Tối 16-5, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội sen lần thứ 2-2024 với chương trình văn nghệ đặc sắc, đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh và mua sắm hàng trăm sản phẩm OCOP.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chắp cánh đưa nông sản Việt vươn xa

Chắp cánh đưa nông sản Việt vươn xa

OVN - Nông sản Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn, nhưng hiện nay phần lớn nông sản được xuất thô chứ chưa đi sâu vào chế biến nên giá trị kinh tế còn thấp.
Phú Yên hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Phú Yên hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

LNV - Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên” nhằm tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên cho các nhà đầu tư để hiện thực hó
Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

Làng nghề phở Vân Cù - Nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt

LNV - Nằm ẩn mình bên bờ sông Hồng thơ mộng, làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm phở gia truyền. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, phở Vân Cù đã trở thành thương hiệu ẩm thực uy tín, góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam.
Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

LNV - Ngày 2/6, tại Bảo tàng tỉnh (thành phố Nam Định), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”.
Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

LNV - Nghề đúc đồng Ngũ Xã và sản phẩm từ cốm phố Hàng Than truyền thống của quận Ba Đình vừa được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội”.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động