Hà Nội: 12°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 24°C Thừa Thiên Huế

Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu

LNV - Là tỉnh miền núi có rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ những nỗ lực, giải pháp quyết liệt nên tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, Bắc Kạn đã có 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, nhiều xã bước vào xây dựng NTM nâng cao.

Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn đã có cuộc chia sẻ với Phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam. về những định hướng, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM của tỉnh đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hướng đến xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.

Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh  Bắc Kạn
Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn

Phóng viên: Bắc Kạn là một trong những tỉnh đặc thù miền núi phía Bắc. Trong quá trình xây dựng NTM tỉnh đã gặp không ít những khó khăn, thách thức. Vậy ông có thể chia sẻ về những khó khăn đó và biện pháp khắc khắc phục, định hướng phát triển thế nào, thưa ông?

Ông Dương Văn Hoàn: Khó khăn lớn nhất trong chương trình xây dựng NTM đó là các xã khu vực 3, còn đối với những xã khu vực 1, khu vực 2 cơ bản đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Những khó khăn của khu vực 3 thường tập trung vào các tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), số 10 (thu nhập ), số 11(nghèo đa chiều), trong đó tỷ lệ nghèo đa chiều rất cao, có xã trên 50%. Do vậy thực hiện theo Bộ tiêu chí thì tỉnh đang gặp một số khó khăn. Cơ bản tại khu vực 3 bà con nông dân làm nghề nông là chính.

Phát triển sản phẩm tinh bột nghệ tại HTX tinh nghệ Bắc Kạn tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn từ thế mạnh của địa phương.
Phát triển sản phẩm tinh bột nghệ tại HTX tinh nghệ Bắc Kạn tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn từ thế mạnh của địa phương.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những định hướng cho vật nuôi cây trồng, chuyển đổi cơ cấu sản xuất dựa trên những thế mạnh của địa phương. Tỉnh cũng đã có những chương trình khảo sát địa hình, lợi thế của vùng phù hợp để nuôi trồng. Đặc biệt là có những liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm của người nông dân. Vận động các hợp tác thành lập HTX trên cơ sở đó các hộ khá giả sẽ hướng dẫn cho bà con mới thay đổi được tư duy sản xuất. Đồng thời thực hiện những mô hình liên kết chuỗi, như tinh bột nghệ. Hiện nay, các HTX cũng nỗ lực sản xuất những sản phẩm để đưa ra thị trường, một số đã tham gia vào chương trình OCOP có những kết quả khởi sắc, đồng thời tạo việc làm cho những bà con ở những vùng thu nhập thấp.

Phóng viên: Bắc Kạn bắt đầu xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ đạt 2,94 tiêu chí/xã khi bắt tay vào thực hiện chương trình. Đến nay tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa ông?

Ông Dương Văn Hoàn: Giai đoạn từ 2010-2015, Bắc Kạn là tỉnh duy nhất “trắng” xã NTM. Điều đó cho thấy, khó khăn đối với địa phương này lớn đến mức nào. Tuy nhiên, đến nay, đã thay đổi nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân. Đến tháng 10/2023, toàn tỉnh đã có 23 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 63 thôn đạt chuẩn NTM. Điều nhận thấy rõ là diện mạo, đời sống nhân dân khu vực nông thôn đổi thay. Tỷ lệ đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hơn 84,88%; Đường thôn, liên thôn cứng hóa được hơn 56,76%; Có 107 trường học đạt chuẩn quốc gia; 54 nhà văn hóa xã và 553 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn...

Toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 45 xã đạt tiêu chí về giao thông; 74 xã đạt tiêu chí điện; 76 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... Số tiêu chí NTM bình quân toàn tỉnh đạt 12,11 tiêu chí/xã; số tiêu chí NTM nâng cao đạt 6,6 tiêu chí/xã.

Phát huy thành tựu đã đạt được, trong năm 2023, Bắc Kạn đặt mục tiêu có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022; bình quân đạt 14 tiêu chí/xã.

Tỉnh phấn đấu xây dựng 6 xã NTM nâng cao, gồm: Khang Ninh (Ba Bể), Đồng Thắng (Chợ Đồn), Cường Lợi (Na Rì), Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), Cẩm Giàng (Bạch Thông) và Hà Hiệu (Ba Bể).

Đối với cấp huyện: Huyện Bạch Thông, Chợ Đồn tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM.

Đối với cấp thôn, Bắc Kạn đặt mục tiêu sẽ có 100 thôn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt chuẩn NTM.

Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh  Bắc Kạn trao đổi với PV tạp chí Làng nghề Việt Nam về quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh.
Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn trao đổi với PV tạp chí Làng nghề Việt Nam về quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh.

Phóng viên: Được biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo chính quyền địa phương nên đã có những hiệu quả rõ nét trong các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bác Kạn. Những việc làm đó được cụ thể hóa như thế nào, thưa ông?

Ông Dương Văn Hoàn: UBND tỉnh đã triển khai Bộ tiêu chí huyện nông thôn giai đoạn 2021-2025 tại Văn bản số 4593/UBND-NNTNMT ngày 15/7/2022 và ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025 (Hướng dẫn số 711/HD-UBND ngày 11/11/2022).

Kết quả đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM, như sau: Có 03/07 huyện đạt 03/9 tiêu chí (Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm); 01 huyện đạt 02/9 tiêu chí (Chợ Đồn); 03 huyện đạt 0/9 tiêu chí (Ngân Sơn, Na Rì, Ba Bể). Số xã đạt chuẩn NTM: Phấn đấu thực hiện 17 xã, kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2023: 0/17 xã (dự kiến đến hết năm 2023 có số xã đạt 5/17 xã, đạt 29,4% KH); Số tiêu chí bình quân cả tỉnh đạt 12,11 tiêu chí/xã. Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Phấn đấu thực hiện 06 xã, kết quả thực hiện đến hết tháng 6 năm 2023: 0/6 xã (dự kiến đến hết năm 2023 có số xã đạt 2/6 xã, đạt 30% KH); Số tiêu chí NTM nâng cao đạt bình quân trên 01 xã: 6,5 tiêu chí/xã.

UBND tỉnh Bắc Kạn cũng chỉ đạo các huyện chỉ đạo các thôn, xã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; Tập trung huy động nguồn lực và ưu tiên vốn cho xây dựng NTM; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhất là đối với thực hiện các tiêu chí không cần kinh phí hoặc cần ít kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được, như: tổ chức cộng đồng, hệ thống chính trị, văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm...

Bắc Kạn: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu
Chương trình xây dựng NTM đã mang lại ấm no hạnh phúc cho người dân

Để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, Bắc Kạn yêu phát động các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; Phát triển du lịch nông thôn; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp (Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/02/2023) các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Đề án và các Kế hoạch thực hiện Đề án.

“Với nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm OCOP, tỉnh Bắc Kạn luôn xác định OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” - Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn chia sẻ.

Xin cảm ơn ông !

Thực hiện: Thanh Tuấn

Tin liên quan

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

Cơ hội khởi nghiệp từ nông nghiệp sinh thái

LNV - Nông nghiệp sinh thái là giải pháp giúp Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp bền vững và thực hiện cam kết trở thành nước có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời, đó cũng là lĩnh vực tạo cơ hội khởi nghiệp cho giới trẻ ngày nay.

Tin mới hơn

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..
Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.

Tin khác

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - 4 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 bao gồm: xã Nghi Văn (Nghi Lộc), xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), xã Tăng Thành và Sơn Thành (Yên Thành). 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) và Thanh Chi, Thanh Thuỷ (Thanh Chương) và 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Phong, Nghi Xuân (Nghi Lộc) và Diễn Xuân, Diễn Tháp (Diễn Châu).
Hoà Bình: Diện mạo nông thôn khởi sắc nhờ thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc

Hoà Bình: Diện mạo nông thôn khởi sắc nhờ thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc

LNV - Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó từng bước giúp xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

LNV - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.
Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần duy trì và phát triển đối với các sản ph
Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

LNV - Phát triển kinh tế tuần hoàn được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Xã Tân Thành (Vụ Bản) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trên quy mô lớn với sự liên kết giữa các hộ trồng hoa, rau màu và chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công bố đưa nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động