Thanh Hóa: Công tác tuyên truyền góp phần đưa Triệu Sơn sớm về đích huyện nông thôn mới

LNV - Sau hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.


Huyện Triệu Sơn tuyên truyền trực quan về XDNTM.

Năm 2010, huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng tới 33,2%, công nghiệp - xây dựng mới đạt 36,3%; các ngành dịch vụ khác 30,2%. Thu nhập bình quân đầu người 13,2 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tới 24,7%. Số tiêu chí XDNTM bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Triệu Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xây dựng huyện NTM năm 2021, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Triệu Sơn đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng và cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM nói riêng; bằng ý thức trách nhiệm chính trị cao, lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, sự phối hợp và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần làm chủ, lao động cần cù, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở và Nhân dân trên địa bàn…

Đến tháng 10-2021, sau hơn 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Trung ương, của tỉnh, huyện Triệu Sơn đã đạt những thành quả to lớn vượt mong đợi: 32/32 xã đạt chuẩn NTM; có 3 xã là Đồng Tiến, Đồng Lợi và Vân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao, có 3 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Triệu Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Ngày 24-10-2021 sau khi thẩm tra, Đoàn thẩm tra mức độ đạt chuẩn NTM của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được và quyết tâm của huyện Triệu Sơn trong lộ trình về đích NTM, cả 23/23 ngành thành viên đoàn thẩm tra bỏ phiếu đánh giá, thống nhất huyện Triệu Sơn đạt 9/9 tiêu chí NTM và đề xuất các cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.


Tuyến đường giao thông qua trung tâm xã Vân Sơn được đầu tư xây dựng kiên cố.

Niềm vui sau hơn 11 năm huyện Triệu Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM đang lan tỏa, bay xa… thể hiện sinh động, sâu sắc ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, vai trò quan trọng, có tính quyết định là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cùng cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc… trong đó có sự đóng góp không nhỏ, xứng đáng “đi trước về sau” của Ngành Tuyên giáo.

Với sức mạnh tổng hợp từ các đơn vị sự nghiệp, những người làm công tác tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, có mặt mọi lúc, mọi nơi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và lợi ích của Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, từ đó xác định trách nhiệm và cùng chung tay, góp sức, thi đua thực hiện thành công 32/32 xã đạt chuẩn NTM và là cơ sở, nền tảng vững chắc để xây dựng Triệu Sơn đạt chuẩn huyện NTM năm 2021…

Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM, sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, thống nhất chủ trương đưa huyện Triệu Sơn vào kế hoạch huyện đạt chuẩn NTM năm 2021. Đó có thể xem là quyết tâm chính trị có tính đột phá.

Để thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM và quán triệt sâu sắc chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, của Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021 và kế hoạch, lộ trình thực hiện của UBND huyện.

Huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, với cách làm bài bản, khoa học, nhưng cụ thể và sâu sát từng công việc, bám cơ sở để chỉ đạo; đồng thời, thành lập 6 tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban, từng cơ quan, ban, ngành, đơn vị, từng thành viên và người đứng đầu. Trong đó, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Ngay khi được giao nhiệm vụ, Tiểu ban đã nhanh chóng, chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tổng thể, phương án thực hiện các nội dung công việc được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và cho từng đơn vị, ngành chuyên môn như: Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể chính trị - xã hội… Đồng thời, tập trung huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên; hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua báo chí, truyền hình; tuyên truyền trên các trạng mạng xã hội zalo, facebook, Youtobe; trên cổng thông tin điện tử huyện Triệu Sơn. Bên cạnh đó, thành lập đội tuyên truyền lưu động cấp huyện và tại 34 xã, thị trấn; làm tốt các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo băng zôn, pa nô… Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và lợi ích thiết thực của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng hưởng ứng và tham gia XDNTM.


Tuyên truyền về XDNTM bằng pano, áp phích, cờ... trên các tuyến đường giao thông trong huyện.

Thời gian qua, tất cả đơn vị, ban, ngành trong khối Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là việc huy động tối đa nhân lực, vật tư, kinh nghiệm chuyên môn để tuyên truyền sâu rộng, phong phú, thiết thực, bài bản, khoa học, cả bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng cả nội dung và hình thức; gắn chặt thông tin truyền thông với quảng bá trực quan, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, giàu tình giáo dục, thẩm mĩ, nghệ thuật cao, có ý nghĩa, sức thẩm thấu lan tỏa, ghi đậm dấu ấn trong cộng đồng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, với huy động nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu XDNTM; gắn chặt với tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tham mưu cho lãnh đạo huyện tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về XDNTM”, “Liên hoan nghệ thuật quần chúng“,”Trưng bày giới thiệu sản phẩm quê hương“,”Thi đấu thể thao cầu lông và bóng chuyền” và nhiều các hoạt động thiết thực chào mừng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác tuyền truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Ngành Tuyên giáo Triệu Sơn tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là trên hệ thống Đài Truyền thanh; Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn, như: Tăng thời lượng, mở thêm chuyên mục, nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay… về XDNTM. Về tuyên truyền trực quan, tiến hành lắp đặt cụm tin cổ động, Panô tấm lớn tại các địa điểm trung tâm; hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, Panô áp phích, cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ hai bên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, liên thôn, tại các cơ quan, công sở, trường học, tại nhà văn hóa thôn, khu phố; phát huy hiệu quả hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, của mạng xã hội Zalo, facebook… tạo nên khí sắc mới của diện mạo, vóc dáng khang trang, thu hút sự quan tâm, ấn tượng sâu sắc cho Nhân dân, du khách gần xa và tự hào về Triệu Sơn giàu đẹp, văn minh, đạt chuẩn huyện NTM năm 2021.

Bài, ảnh: Lê Thị Sen
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, tỉnh phấn đấu xây dựng 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

LNV - Về các xã của huyện Hòa Vang của TP. Đà Nẵng hôm nay, qua các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên…thấy cảnh quan của một vùng quê tươi đẹp. Hai bên đường thôn, ngõ xóm, những căn nhà tôn rỉ sét, lụp xụp ngày nào nay được thay vào những ngôi nhà tầng khang trang, sạch đẹp…Hoà Vang đã và đang hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong khí thế thi đua sôi nổi của đồng bào và chiến sỹ cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp trở lại xã Công Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), một xã nằm phía bắc cách trung tâm huyện Lý Nhân 03 km vừa hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng 13/4, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2024.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin khác

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa ký quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong xây dựng nông thôn mới, hàng chục nghìn hộ dân đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.
Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

LNV - UBND thành phố Hà Nội vừa có Đề án về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

LNV - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

LNV - Nhiều năm nay, người dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ công trình cấp nước tập trung.
TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

LNV - Ngày 17-3 là ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của các bạn trẻ TP.HCM đã đồng loạt diễn ra tại các huyện ngoại thành của TP.HCM.
Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 23/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tuổi trẻ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Cam Thành Nam tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Hòa Phú, một trong bốn xã thuộc vùng núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về hướng Tây Nam. Xã có tổng cộng tám thôn, trong đó thôn Phú Túc có hơn 90% dân tộc Cơ Tu sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng văn hóa. Với hơn 1.300 hộ và trên 5.000 nhân khẩu, Hòa Phú là một phần quan trọng của địa bàn vùng núi.
Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; đã có 04 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa phát hành ấn phẩm điện tử “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”. Tỉnh Hải Dương có 8 mô hình, sáng kiến hay được giới thiệu trong ấn phẩm.
Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

LNV - Theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh quy định một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao và ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã thông minh, thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh giai đoạn 2021-2025, để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu thì thôn đó không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc mất sức lao động do bệnh hiểm nghèo). Để đạt được tiêu chí này, nhiều thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác xóa nghèo bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

LNV - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu hướng mới của ngành nông nghiệp nước ta. Nhằm phát triển ngành nông nghiệp tốt hơn nữa, phục vụ phát triển đô thị theo hướng hiện đại ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2024.
Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

LNV - Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.
Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

LNV - Những năm qua, thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đà Bắc phát triển mạnh mẽ. Điều kiện sống cả về vật chất, tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4,5 ngày làm việc.
Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

LNV - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 23/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức Triển lãm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".
Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Sáng ngày 23/4, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp (CCN) ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã thông tin sơ lược về Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 1
Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

LNV - Chùa Hưng Phúc Tự hay còn gọi là chùa Tự Khoát. Chùa Hưng Phúc Tự tọa lạc trên đỉnh núi Trúc trông tựa như bông “Hoa sen”, có diện tích rộng hơn 7000m2. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi hàng rào tre trúc cao vút tạo nên khung cảnh mang đậm màu
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động