Hà Nội: 16°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Quảng Ninh: Chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và sản phẩm OCOP

OVN - Tỉnh Quảng Ninh đã có những chủ trương, chính sách để hỗ trợ làng nghề, doanh nghiệp cũng như xây dựng phát triển nông thôn mới để làng nghề của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có của tỉnh.
Nghề thủ công mỹ nghệ than đá được du nhập từ Pháp và có mặt từ đầu thế kỷ 20, đến nay làng nghề truyền thống này đã khá nổi tiếng.
Nghề thủ công mỹ nghệ than đá được du nhập từ Pháp và có mặt từ đầu thế kỷ 20, đến nay làng nghề truyền thống này đã khá nổi tiếng.

Tiềm năng và thế mạnh

Ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Ninh cơ bản ổn định theo các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn đã được ban hành như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, quy hoạch vùng sản xuất tập trung… tạo đà cho một số ngành nghề nông thôn phát triển, có thế mạnh trên thị trường, mở rộng quy mô phát triển các sản phẩm hàng hóa về nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống đã có một số sản phẩm có uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài… cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến nay có 03 nghề truyền thống, 02 làng nghề truyền thống được công nhận, cụ thể như sau:

- Nghề đóng tàu, thuyền vỏ gỗ Đò Chanh (phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên). Thuộc nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát. Được công nhận tại Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nghề làm bún Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên). Thuộc nhóm ngành Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản. Được công nhận tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nghề làm bánh gio phường Phong Cốc (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên). Thuộc nhóm ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản. Được công nhận tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29/1/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Làng nghề đóng tàu thuyền vỏ gỗ Cống Mương (khu 8, Phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên).Thuộc nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát. Được công nhận tại quyết định của tỉnh số 2687/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Làng nghề đan ngư cụ Hưng Học (phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên). Thuộc nhóm ngành nghề Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát. Được công nhận tại quyết định của tỉnh số 2687/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm của làng nghề chủ yếu là thuyền nan và các loại ngư cụ (lờ, giọng, nơm, đụt...).

Trên cơ sở các làng nghề đã được công nhận, cùng với đó tỉnh Quảng Ninh có các chính sách đặc thù về phát triển sản xuất trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển làng nghề, doanh nghiệp (đầu tư trong nông nghiệp) như:

Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Quyết định số 1139/2017/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Làng nghề đan ngư cụ, thuyền nan là làng nghề truyền thống tại Quảng Ninh
Làng nghề đan ngư cụ, thuyền nan là làng nghề truyền thống tại Quảng Ninh

Từ việc ban hành các chính sách, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, giải phóng mặt bằng, tạo vùng nguyên liệu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất. Nhiều nông sản, nhất là sản phẩm OCOP, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh do doanh nghiệp đầu tư sản xuất, ngày càng đứng vững, vươn ra các thị trường lớn nhờ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chế biến, bảo quản. Đến nay, một số nhà đầu tư lớn triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đông Triều của Tập đoàn Vingroup; Dự án sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản tại huyện Đầm Hà của Công ty BIM; Dự án Khu phức hợp sản xuất giống, nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao, chế biến thức ăn và chế biến thủy sản tại huyện Đầm Hà của Tập Đoàn Việt Úc...

OCOP trở thành Chương trình kinh tế quan trọng của tỉnh

Sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh đã và đang có vị thế là Chương trình kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển làng nghề của tỉnh nói riêng.

Để cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025, ngày 16/11/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3398/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 trong đó, xác định rõ quan điểm là đưa OCOP Quảng Ninh trở thành Chương trình kinh tế quan trọng của tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn. Triển khai chương trình OCOP phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểm mẫu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai Chương trình OCOP là trách nhiệm của cả xã hội và cộng đồng dân cư, trong đó địa bàn xã đóng vai trò trực tiếp, thường xuyên. Quá trình triển khai chương trình cần xác định rõ Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường, Người dân là chủ thể thực hiện chính, các đối tác OCOP đồng hành cùng phát triển.

Từ quan điểm đó tỉnh cũng xác định nhiệm vụ của OCOP thời gian tới là tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy điều hành Chương trình OCOP các cấp; Ban hành Chu trình OCOP thường niên phù hợp với điều kiện thực tế của giai đoạn mới; phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu đặc trưng gắn với xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường.

Tập trung chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường; Chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và các giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm nghề truyền thống, dịch vụ, du lịch nông thôn. Củng cố phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng vận hành sản xuất, phân phối, tiếp thị góp phần lan toả chương trình OCOP trong cộng đồng. Củng cố hệ thống các Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các siêu thị, khu dân cư, khu du lịch... Quản lý đồng bộ cơ sở dữ liệu OCOP từ cấp tỉnh đến cơ sở trên nền tảng ứng dụng công nghệ số. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, bán hàng tương tác trực tiếp…

Quảng Ninh: Chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề và sản phẩm OCOP

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các chủ thể OCOP trong quá trình khởi nghiệp, Tỉnh đã ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ điển hình như: Nghị quyết số 194 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, trong đó ưu tiên hỗ trợ Chương trình OCOP với các nội dung như: Xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, thiết kế bao bì tem nhãn, đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn tiên tiến, hỗ trợ các chủ thể tham gia Hội chợ trong nước và quốc tế, hỗ trợ lãi suất tín dụng, hỗ trợ các hoạt động truyền thông quảng bá. Ngoài ra tỉnh còn lồng ghép các chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ khuyến công, khuyến nông, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo…

Công tác huy động nguồn lực cho Chương trình OCOP cũng được tỉnh quan tâm. Chỉ tính riêng giai đoạn 2017- 2022, hằng năm cấp tỉnh phân bổ ngân sách từ 200-300 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó dành khoảng 10% chi thực hiện Đề án OCOP cấp tỉnh và chi thực hiện một số chương trình, dự án về nông nghiệp liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Cấp huyện bố trí vốn xây dựng nông thôn mới dành khoảng 40% kinh phí do tỉnh phân bổ chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất, trong đó dành tỉ lệ 10-20% hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP.

Tổng vốn hỗ trợ trực tiếp Chương trình OCOP giai đoạn 2017-2020 là 37.880 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh từ chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 21.519 triệu đồng; Kinh phí xúc tiến thương mại 16.361 triệu đồng. Ngân sách huyện bố trí 36.546 triệu đồng, trong đó chủ yếu hỗ trợ lãi suất ngân hàng, hỗ trợ hỗ trợ nâng cấp bao bì, tem nhãn sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến quảng bá tham gia giới thiệu và bán sản phẩm; Kinh phí đầu tư của doanh nghiệp ước đạt 550 tỉ đồng. Tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đạt 17.045 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn với 110.822 khách hàng còn dư nợ, chiếm 81,9% nguồn lực vốn xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Riêng vốn tín dụng của các tổ chức OCOP chiếm trên 30% tổng vốn tín dụng khoảng 5.133,5 tỷ đồng.

Từ sự quan tâm của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và chủ thể, đến nay toàn tỉnh có 336 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao cấp Trung ương, 86 sản phẩm đạt 4 sao và có 246 sản phẩm đạt 3 sao. 95% sản phẩm thuộc Chương trình OCOP đã được dán tem điện tử, hoặc có mã số mã vạch. Phát triển 219 đơn vị sản xuất, trong đó có 54 doanh nghiệp, 87 hợp tác xã, 78 hộ kinh doanh cá thể. Doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thuộc Chương trình OCOP hằng năm tăng 15-20%; doanh thu hằng năm đạt trên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 310 tỷ đồng (trên 20%). Tạo công ăn việc làm cho 3.600 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5-9 triệu đồng/người/tháng.

Có thể khẳng định Chương trình OCOP là hướng đi đúng đắn, là giải pháp cụ thể quan trọng phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn. Cùng với Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh của các chủ thể. Đồng thời cũng phát huy được các tiềm năng lợi thế sẵn có từ các sản phẩm truyền thống văn hóa địa phương; tạo ra sản phẩm có chất lượng phục vụ du lịch, dịch vụ và đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, mang lại thu nhập cao cho cộng đồng dân cư nông thôn, tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chương trình tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân và thương hiệu OCOP từng bước trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Là tỉnh đi đầu với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, Chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh đã được Trung ương ghi nhận, tổng kết thực tiễn và năm 2018 Chính phủ đã chính thức ban hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhân rộng trên địa bàn cả nước. Với các thành tích đã đạt được, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

PV

Tin liên quan

(Hoàn Kiếm) Triển lãm gốm Bát Tràng cùng gốm Đông Hòa

(Hoàn Kiếm) Triển lãm gốm Bát Tràng cùng gốm Đông Hòa

LNV - Chiều ngày 18/11, tại Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Gốm thủ công truyền thống Bát Tràng (Hà Nội) và Đông Hòa (Phú Yên).
( Long Biên) Khai mạc triển lãm Chung một sợi dây

( Long Biên) Khai mạc triển lãm Chung một sợi dây

LNV - Ngày 17/11, chương trình khai mạc triển lãm Chung một sợi dây và tọa đàm quốc tế Bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co trong đời sống đương đại trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2023 đã diễn ra tại Đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội  “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội “Hội tụ - kết tinh - lan tỏa”

LNV - Hà Nội vốn nổi tiếng vùng đất “Địa linh nhân kiệt” và Hà Nội đẹp, thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường mà còn nổi bật bởi những làng nghề truyền thống nổi tiếng đã đi vào trong sử sách, thơ ca. Hà Nội – mảnh đất trăm nghề hội tụ đã tạo nên giá trị của một nền văn hóa.

Tin mới hơn

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

LNV - Hà Nội là địa phương chiếm vị trí số 1 cả nước về số lượng làng nghề và nghệ nhân. Có truyền thống lâu đời, làng nghề Hà Nội đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần Hà Nội với cả nước, vì cả nước, Thành phố cùng Bộ NN&PTNT chủ trì Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, góp phần lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống đến các địa phương trên cả nước.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có gần 5.000 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 10 triệu lao động, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD/năm. Những con số trên cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã mang lại nhiều lợi nhuận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

LNV - Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời ở nước ta về làm gốm sứ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Bát Tràng ngày nay là một làng nghề phát triển, sầm uất, là điểm du lịch thú vị đối với nhiều du khách thích du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm sứ lâu đời bậc nhất còn truyền được đến ngày nay.
Bảo tồn, phát triển nghề gốm Biên Hòa

Bảo tồn, phát triển nghề gốm Biên Hòa

LNV - Gốm Biên Hòa vừa có giá trị nghệ thuật lại vừa có giá trị sử dụng cao. Sự hòa quyện tài tình giữa đất, nước và lửa đã tạo nên những sản phẩm gốm Biên Hòa đặc trưng bản sắc, điểm tô cho văn hóa Việt.
Chuyện về nhà thơ có đôi "bàn tay vàng" và những tác phẩm chân dung gò đồng "độc bản" có một không hai

Chuyện về nhà thơ có đôi "bàn tay vàng" và những tác phẩm chân dung gò đồng "độc bản" có một không hai

LNV - Sinh ra trong gia đình công nhân nghèo, năm 1970, cậu học trò Phạm Xuân Trường (ông sinh năm 1947) vừa tốt nghiệp trường cấp 3 Dân chính đã xin vào nhà máy đóng tàu Tam Bạc vừa học, vừa làm, phấn đấu rèn dũa tay nghề cơ khí đạt tới bậc 7/7. Ông còn làm thơ, viết văn, viết kịch bản phim, họa sĩ...Năm 1993 ông nghỉ hưu. Dù chưa được học qua một trường lớp mỹ thuật nào, cũng không được học nghề gò, chỉ từ năng khiếu bẩm sinh, đôi bàn tay khéo léo, tính kiên nhẫn, sự đam mê cùng với suy nghĩ "tại sao người khác làm được mà mình không làm được" ông đã tự mày mò nghiên cứu và chỉ trong thời gian không dài đã cho ra gần 300 bức tranh gò đồng thủ công rất tinh sảo, trong đó có nhiều bức "độc bản" có một không hai, được các nghệ nhân điêu khắc, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước ngưỡng mộ, thán phục.
Vĩnh Phúc: gìn giữ và phát triển nghề rèn truyền thống

Vĩnh Phúc: gìn giữ và phát triển nghề rèn truyền thống

LNV - Quyết tâm bảo tồn và phát triển nghề rèn truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, từ nhiều năm nay, lò rèn thủ công của gia đình anh Vũ Đức Thắng, ở thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân (Vĩnh Tường) luôn đỏ lửa. Để giữ nghề và sống được bằng nghề, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Thắng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.

Tin khác

Làng nghề rượu Quán Đế nổi tiếng xứ Nẫu

Làng nghề rượu Quán Đế nổi tiếng xứ Nẫu

LNV - Phú Yên nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, đa dạng các món ăn ngon, nơi đây còn được biết đến với nhiều làng nghề truyền thống từ lâu đời. Làng nghề rượu Quán Đế là nổi tiếng nhất ở xứ Nẫu được nhiều người biết đến và sử dụng rộng rãi.
Rực rỡ tăm hương Quảng Phú Cầu

Rực rỡ tăm hương Quảng Phú Cầu

LNV - Hình thành từ hơn 100 năm trước, làng nghề tăm hương duy nhất của Hà Nội thuộc xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, cách trung tâm thủ đô hơn 30 km. Nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút được rất nhiều du khách về tìm hiểu những giá trị văn hóa của người Việt Nam.
Về làng nghề trầm hương nổi tiếng ở Phúc Trạch

Về làng nghề trầm hương nổi tiếng ở Phúc Trạch

LNV – Cây dó trầm là một trong những loại cây mang lại kinh tế lớn cho người dân ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Về Phúc Trạch hôm nay, khắp mọi ngõ xóm đều phảng phất hương thơm đặc trưng của trầm hương.
Khai mạc Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023

Khai mạc Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023

LNV - Sáng 24/11/2023, tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng (đối diện UBND xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội), “Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng năm 2023” đã được tổ chức trang trọng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội và Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023.
Nhớ mãi canh măng mực Bát Tràng

Nhớ mãi canh măng mực Bát Tràng

LNV - Người dân Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngoài nghề gốm sứ cổ truyền quý báu còn sở hữu nét văn hóa ẩm thực rất đáng tự hào. Trong mâm cơm giỗ Tết ở vùng quê này, không thể thiếu được bát canh măng mực nồng ấm, đậm đà. Chính sự tận tụy, khéo léo của những người phụ nữ đảm đang mà canh măng mực nơi đây đã có tên riêng, nổi tiếng như một thương hiệu: Canh măng mực Bát Tràng.
Những nghệ nhân sinh vật cảnh tạo hàng "siêu phẩm" có giá trị kinh tế cao

Những nghệ nhân sinh vật cảnh tạo hàng "siêu phẩm" có giá trị kinh tế cao

LNV - Vừa qua UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức thành công cuộc triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 2 năm 2023 . Đây là cuộc triển lãm sinh vật cảnh có qui mô khá lớn với sự tham gia của các Hội sinh vật cảnh, nghệ nhân, người trồng hoa, cây cảnh từ 16 tỉnh thành trong cả nước.
Phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

Phát huy, bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp

LNV - Là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp ở Bình Dương hình thành và nức tiếng hàng trăm năm qua. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề, tỉnh Bình Dương triển khai Đề án "Bảo tồn và phát triển Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và các vùng lân cận".
Hơn 1.000 đặc sản vùng miền hội tụ tại huyện Thanh Trì

Hơn 1.000 đặc sản vùng miền hội tụ tại huyện Thanh Trì

LNV - Tối 16- 11, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện Thanh Trì. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì tổ chức “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023”.
Cựu binh già "thổi hồn" vào than đá

Cựu binh già "thổi hồn" vào than đá

LNV - Nghệ nhân Lê Quang Ninh TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã chế tác ra các sản phẩm độc đáo, đẹp mắt từ những khối than đá vô tri với niềm đam mê, sáng tạo và tình yêu với nghệ thuật điêu khắc.
Người dân Kẻ Vạn "giữ lửa nghề" nước nắm truyền thống

Người dân Kẻ Vạn "giữ lửa nghề" nước nắm truyền thống

LNV - Động lực giúp những người làm nghề nước mắm ở Kẻ Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) quyết tâm "giữ lửa nghề" đó là niềm tin vào uy tín của nghề nước mắm truyền thống.
Chi hội Khoa học lịch sử quân sự Thành phố Hải Phòng, chặng đường 30 năm xây dựng, hoạt động và phát triển

Chi hội Khoa học lịch sử quân sự Thành phố Hải Phòng, chặng đường 30 năm xây dựng, hoạt động và phát triển

LNV - Chi hội KHLS Quân sự thành lập cách đây 30 năm (1993-2023). Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, trực thuộc Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng, Chi hội KHLS Quân sự quy tụ những nhân chứng lịch sử của một thời oanh liệt đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người có tâm huyết, đam mê lịch sử nói chung và lịch sử quân sự nói riêng trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Giữ nghề trang phục truyền thống Dao tiền làng Khuổi Hoa

Giữ nghề trang phục truyền thống Dao tiền làng Khuổi Hoa

LNV - Trang phục truyền thống là một phần quan trọng của di sản văn hoá và là biểu tượng đặc trưng của dân tộc, để lưu giữ nét đẹp này những người phụ nữ Dao tiền làng Khuổi Hoa vẫn ngày đêm kiên trì gìn giữ nghề.
Làng nghề mộc ở Lũng Hạ nhộn nhịp dịp cuối năm

Làng nghề mộc ở Lũng Hạ nhộn nhịp dịp cuối năm

LNV - Từ nhiều năm nay, nghề mộc ở Lũng Hạ, xã Yên Phương (Yên Lạc) không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương mà còn nức tiếng xa gần với các sản phẩm mộc mỹ nghệ, hoành phi, câu đối, án giang, sập thờ, sập ngồi. Đặc biệt hơn, tại cuộc thi tay nghề giỏi cấp tỉnh vừa tổ chức cuối tháng 10/2023, làng nghề mộc Lũng Hạ đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải khuyến khích.
Phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại

Phát triển làng nghề hướng tới xu thế tiêu dùng hiện đại

LNV - Ngày 10/11, Hội thảo quốc tế: “Bảo tồn và Phát triển làng nghề” đã được tổ chức với mục đích nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề Việt Nam dưới sự tham gia của khoảng 250 đại biểu khách mời quốc tế và trong nước.
Độc đáo không gian

Độc đáo không gian 'Sáp ong - Sắc chàm'

LNV - Sự kiện “Sáp ong - Sắc chàm” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 10 – 11/11, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải của đồng bào dân tộc Mông và Dao Tiền ở hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hợp tác, đoàn kết quốc tế hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu

LNV - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải hứng chịu số lượng thiên tai cao nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới trong giai đoạn 2020-2021. Chỉ tính riêng năm 2022, hơn 22 triệu người ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã phải thay đổi chỗ ở trong
Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

Hà Nội tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống

LNV - Hà Nội là địa phương chiếm vị trí số 1 cả nước về số lượng làng nghề và nghệ nhân. Có truyền thống lâu đời, làng nghề Hà Nội đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần Hà Nội với cả nước, vì cả nước, Thành phố cùng Bộ NN&PTNT chủ trì Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, góp phần lan tỏa giá trị làng nghề truyền thống đến các địa phương trên cả nước.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

Xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có gần 5.000 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 10 triệu lao động, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD/năm. Những con số trên cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã mang lại nhiều lợi nhuận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Tinh hoa làng nghề gốm sứ Bát Tràng

LNV - Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời ở nước ta về làm gốm sứ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Bát Tràng ngày nay là một làng nghề phát triển, sầm uất, là điểm du lịch thú vị đối với nhiều du khách thích du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm sứ lâu đời bậc nhất còn truyền được đến ngày nay.
Tiền Giang: Quảng bá văn hóa, du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp

Tiền Giang: Quảng bá văn hóa, du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp

LNV - Nhằm quảng bá giá trị văn hóa, tạo điểm nhấn cho du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, tối ngày 26/11, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai mạc sự kiện “Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2023”. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/11/2023).
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động