Thứ ba, 14-09-2021 | 10:09GMT+7

Thái Bình: Các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện mục tiêu kép

LNV - Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự nhanh nhạy trong thích ứng với dịch bệnh, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn duy trì hoạt động ổn định. Đa số sản lượng sản xuất các sản phẩm công nghiệp trong tháng 7 vừa qua tăng so với tháng trước, một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ. Hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân được đảm bảo, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu.
Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2021 tăng 5,05% so với tháng trước và tăng 19,37% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 12,94%; Công nghiệp chế biến tăng 5,76%; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 2,12%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3,28% so với tháng trước.
 

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 798 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ; Kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 5.261 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 21,5% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành: Công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 41 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 65,6% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến ước đạt 6.558 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá lạnh ước đạt 451 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải ước đạt 49 tỷ đồng, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty Cổ phần dệt sợi Dam San đã cắt giảm lao động, số còn lại bố trí làm việc luân phiên.

Tháng 7/2021, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2021 ước đạt 3.887 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 3.454 tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt 9 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 217 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 207 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 160,7 triệu USD, giảm 15,7% so với tháng trước và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 119,5 triệu USD, giảm 25,5% so với tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn hoạt động ổn định. Tình hình lưu thông hàng hóa trên thị trường tương đối tốt. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tăng cường, công tác diễn tập phòng chống dịch được đẩy mạnh…
 
Bài, ảnh: Đình Thi
 
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ