Thứ sáu, 30-09-2022 | 13:57GMT+7

Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

LNV - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Với nền nông nghiệp hữu cơ, Thành phố hướng đến phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm an toàn.

Hà Nội định hướng giai đoạn 2021-2025, mỗi năm thành phố sẽ mở rộng sản xuất ít nhất 300-500ha cây trồng theo hướng hữu cơ (Ảnh: Int)

Thời gian qua, nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội cũng đã phát huy hiệu quả về giá trị kinh tế, xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, để nông nghiệp hữu cơ tại Hà Nội phát triển mạnh mẽ và bền vững vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập. Do đó, ngành nông nghiệp Hà Nội cần có chính sách hỗ trợ của nhà nước nhiều hơn nữa.

Nông nghiệp hữu cơ được Hà Nội được chú trọng ngay từ những năm 2008, nhưng phải đến năm 2018 khi có Nghị định 109 và các Tiêu chuẩn về Nông nghiệp hữu cơ, ngành nông nghiệp Hà Nội mới phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ tại các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ… gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. 

Triển khai Kế hoạch số 220/KH-UBND của thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, ngành Nông nghiệp Thủ đô sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với quy trình kỹ thuật tiên tiến, được kiểm soát chặt chẽ; sản phẩm được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia, quốc tế về nông nghiệp hữu cơ. Các địa phương cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp theo hướng đồng bộ từ hạ tầng sản xuất, tập huấn kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu...

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, sản xuất hữu cơ gắn với du lịch sinh thái và sản xuất hữu cơ ứng dụng công nghệ cao là định hướng của nông nghiệp Hà Nội.

Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm thành phố sẽ mở rộng sản xuất ít nhất 300-500ha cây trồng theo hướng hữu cơ; đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 1-2% tổng sản phẩm chăn nuôi, diện tích thủy sản chuyển đổi hữu cơ đạt khoảng 70ha...

Để tạo bước chuyển mới, hiệu quả cho nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội, ngành Nông nghiệp Thủ đô cần có quy hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung đối với một số sản phẩm nông sản hữu cơ mà thị trường trong và ngoài nước có nhu cầu lớn, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hướng dẫn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã… cũng như cán bộ nông nghiệp các cấp của địa phương.
Kiệt Vũ t/h