Hà Nội: 19°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 26°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế

Huyện Đông Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội.
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm nền kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, trong tỉnh, trong huyện nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, huyện Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện có 30/30 chỉ tiêu hoàn thành theo nghị quyết đề ra, trong đó có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch (KH).


Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn thăm mô hình trồng rau thủy canh của người dân xã Đông Tiến.


Nổi bật là thu ngân sách vượt KH và cao nhất từ trước đến nay (tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.512.327 triệu đồng, đạt 599% so với dự toán tỉnh giao, đạt 160% so với dự toán huyện giao, bằng 196% so với cùng kỳ); thành lập mới 85 doanh nghiệp, vượt 21,4% KH; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.032 tỷ đồng, vượt 0,64% KH; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,075 triệu đồng, vượt 2,1% KH; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 83 ha, vượt 3,75% KH...

Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.418,8 tỷ đồng, vượt 0,03% KH, tăng 21% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, được tỉnh đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 18 dự án; khởi công mới 39 dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và tiến hành lựa chọn nhà thầu đối với 35 dự án theo KH năm 2021. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất cho giáo dục và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,55%, vượt 0,55% KH. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công tác xuất khẩu lao động vẫn được đẩy mạnh, đạt 462 lao động, đạt 102% KH. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt thành tích nổi bật, năm học 2020-2021, chất lượng đại trà lớp cuối cấp THCS đứng thứ 2 toàn tỉnh; Thi vào lớp 10 đứng thứ 5 toàn tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nằm trong 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, trang thiết bị, điều kiện làm việc tại bộ phận một cửa từ huyện đến xã đã được nâng cấp, cải tạo từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử, đáp ứng nhu cầu giải quyết các công việc hằng ngày cho tổ chức và công dân. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nội chính, tiếp dân được quan tâm chỉ đạo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đã tổ chức thành công công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, đúng nguồn, đúng cơ cấu, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu và số phiếu trúng cử đạt cao nhất từ trước đến nay.


Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu phát triển đồng đều, lan tỏa trong toàn huyện đã tạo nên diện mạo mới ở khu vực nông thôn. Đông Sơn là một trong những huyện đi đầu trên địa bàn tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2021, tổng nguồn lực huy động để xây dựng NTM ước đạt 393,4 tỷ đồng; toàn huyện đã đạt 951 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tăng 45 tiêu chí so với cuối năm 2020, bình quân mỗi thôn đạt 11,19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư; đã đầu tư cải tạo, nâng cấp được 45,11 km đường giao thông; 37,67 km rãnh thoát nước; 86,739 km tường rào thoáng; dịch chuyển 924 cột điện; hoàn thành được 74 vườn mẫu... Huyện Đông Sơn có 24 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Khê đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Đông Minh đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Năm 2022 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2022–2026. Việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, KH, đề án... nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ mở ra thời cơ và nguồn lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của huyện. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi KH năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Chủ động tranh thủ thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong năm 2022, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.100 tỷ đồng; 17 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Về công tác xây dựng Đảng, huyện phấn đấu trong năm 2022 kết nạp trên 60 đảng viên; 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những thành tựu quan trọng, nổi bật của huyện Đông Sơn đạt được trong những năm qua và năm 2021 là do Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức và đặc biệt là luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947). Tại buổi gặp gỡ và nói chuyện thân mật với các đại biểu thân sĩ, trí thức, phú hào tại Rừng Thông, Người gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. 75 năm qua, những lời chỉ bảo sâu sắc, mang tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa lần đầu đã soi đường, chỉ lối để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thanh Hóa nói chung và huyện Đông Sơn nói riêng đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương, quyết tâm xứng đáng với niềm tin yêu của Bác, huyện Đông Sơn đã và đang tiếp tục giữ vững truyền thống, phấn đấu vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh, tạo tiền đề để sớm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Lê Trọng Thụ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.
Lào Cai: Sắc xuân mới ở một thôn vùng cao Bắc Hà

Lào Cai: Sắc xuân mới ở một thôn vùng cao Bắc Hà

LNV - Được chọn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới. Kết thúc năm 2023, Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã hoàn thành 14/15 tiêu chí nông thôn mới và cơ bản sắp hoàn thành tiêu chí hộ nghèo khi có thêm 16 hộ dân thoát nghèo, phấn đấu đạt thôn nông thôn mới năm 2024.
Bừng sáng làng quê nông thôn mới ở Hà Giang

Bừng sáng làng quê nông thôn mới ở Hà Giang

LNV - Trong tiết trời Xuân ấm áp, đến các làng quê Nông thôn mới (NTM), có những con đường thênh thang dẫn lối, nhiều ngôi nhà vừa xây xong còn thơm mùi sơn mới, những vườn hoa màu xanh mướt trải dài như thảm để đón nắng mai. Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, Hà Giang tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trên chặng đường xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Huyện Tam Nông (Phú Thọ): Xã nông thôn mới Thọ Văn - đơn vị lá cờ đầu

Huyện Tam Nông (Phú Thọ): Xã nông thôn mới Thọ Văn - đơn vị lá cờ đầu

LNV - Đầu xuân mới Giáp Thìn 2024 chúng tôi có dịp trở lại xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, địa phương đã về đích NTM từ năm 2021. Hiện đang củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được và tiếp tục phấn đấu từng bước xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình giai đoạn 2025 -2030.
Mê Linh: Tích cực sản xuất đầu Xuân tạo sức bật cho cho cả năm

Mê Linh: Tích cực sản xuất đầu Xuân tạo sức bật cho cho cả năm

Khi sắc Xuân vẫn tràn ngập trên các phố phường, làng quê, không khí Tết vẫn còn hiện hữu ở nhiều gia đình, người lao động trên địa bàn huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) đã vào guồng sản xuất. Trong các nhà xưởng, tiếng máy đã nhịp nhàng, trên đồng ruộng, bà con đã ra thăm đồng, làm đất, vun xới cây trồng. Nhịp sản xuất hòa chung với không khí rộn ràng khởi đầu một năm hứa hẹn một năm mới đầy thắng lợi.
Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

LNV - Sơn La miền đất xanh huyền thoại được mệnh danh là mái nhà của Tây Bắc, xứ sở hoa ban trắng với núi non hùng vĩ; nơi sinh sống của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Theo thời gian, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dựa trên thế mạnh về cảnh quan địa lý, khí hậu, môi trường, bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương để bứt phá mở ra những con đường mới trên mảnh đất này.

Tin khác

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..
Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy
Bắc Giang: Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

Bắc Giang: Quan tâm phát triển sản phẩm OCOP

OVN - Tỉnh Bắc Giang có nhiều sản phẩm OCOP từ cây dược liệu với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được khách hàng tin dùng. Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều cơ chế, chính sách để phát triển sản phẩm OCOP từ những loại cây này.
Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

LNV - Không chỉ nổi tiếng ở địa phương, sản phẩm OCOP dưa chuột An Hòa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương còn phát triển mạnh, vươn tới nhiều tỉnh, thành lân cận. Từ “cây OCOP”, nông dân, tiểu
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

LNV - Trải qua gần 800 năm lịch sử, sản phẩm chạm rồng của Phù Khê vẫn được những người trong nghề đánh giá là mềm mại, tinh tế nhưng rất cá tính trong hình dáng đường nét. Năm 2023, đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, tạo cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển, nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

LNV - Xã cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành là địa phương có mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản (tôm càng xanh) khá phát triển và mang lại thu nhập cao. Với mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh, nông dân cù lao Long Hòa thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm và tỷ lệ rủi ro chỉ chiếm khoảng 10%.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động