Thứ hai, 26-12-2022 | 14:40GMT+7

Ba môn học bắt buộc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LNV - Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT (ngày 8-11-2022) quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo Điều 5 của Thông tư, các môn học và khối lượng của môn học được quy định cụ thể như sau:

Ba môn học bắt buộc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: Internet)

Theo đó, các môn học bắt buộc gồm: Toán, ngữ văn, lịch sử. Các môn học lựa chọn gồm Vật lý, hóa học, sinh học, địa lý.

Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau: Toán, ngữ văn 252 tiết/môn học; vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử 168 tiết/môn học.

- Việc học môn học theo ngành, nghề đào tạo được quy định tại Điều 6 của Thông tư như sau: Mỗi ngành, nghề đào tạo phải học các môn học bắt buộc và ít nhất 1 môn học lựa chọn quy định tại Điều 5 Thông tư này; người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

- Việc tổ chức giảng dạy phải bảo đảm theo quy định tại Điều 9 của Thông tư gồm: Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học; mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kỳ và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.

- Hoạt động giảng dạy thông qua một số hình thức chủ yếu: Học lý thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người học; chú trọng rèn luyện cho người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.
Thảo Nguyên