Thứ năm, 08-04-2021 | 10:01GMT+7

Có bao che lấn chiếm đất công?

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam nhận được đơn phản ánh của ông Phạm Hải Xây, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội về việc: Ông tố cáo ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong bao che cho bà Nguyễn Thị Bình lấn chiếm đất công nhưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm là không thỏa đáng.
Về việc này, qua tìm hiểu được biết: Từ năm 2018 đến 2019, ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong đã ra 04 thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo của ông Phạm Hải Xây đều khẳng định: Bà Nguyễn Thị Bình không lấn chiếm đất của Nhà nước và đơn tố cáo của ông Phạm Hải Xây là không có cơ sở. Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ra 02 Thông báo kết luận ( năm 2020 và 2021) đều khẳng định: ông Phạm Hải Xây tố cáo bà Bình lấn chiếm đất là có cơ sở; Bà Bình đã lấn chiếm tổng cộng 87 m2 đất công.
 

Việc ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong ra 04 kết luận không khẳng định bà Bình lấn chiếm đất công và cho rằng ông Phạm Hải Xây tố cáo không có cơ sở là việc làm không khách quan, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm Luật Tố cáo năm 2018. Chính việc thực hiện không đúng Luật Đất đai và Luật Tố cáo năm 2018 của Chủ tịch UBND xã Tiền Phong đã dẫn đến công dân khiếu kiện kéo dài, là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tiền Phong. Bà Bình có lấn chiếm đất của nhà nước, mà chủ tịch xã Tiền Phong ra 04 kết luận đều khẳng định bà Bình không lấn chiếm đất, Vây ông Chủ tịch xã Tiền Phong có bao che việc lấn chiếm đất của bà Bình không?

Ông Phạm Văn Xây cho rằng: Chủ tịch UBND huyện Mê Linh chỉ yêu cầu chủ tịch UBND xã Tiền Phong kiểm điểm rút kinh nghiệm và chưa xử lý vi phạm của bà Bình là không thỏa đáng. Đề nghị UBNDTP Hà nội và các cấp ngành liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội lần thứ 13 của Đảng.
Bài, ảnh: Duy Chính