Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

LNV - Đến nay, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM; 51/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 639/640 ấp đạt chuẩn văn hóa, ấp NTM (99,8%); 82 ấp NTM kiểu mẫu (12,8%); 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt NTM nâng cao.
Hội Nông dân tỉnh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới
Đường giao thông ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang được các đoàn thể cùng Nhân dân trồng hoa kiểng, tạo mỹ quan cho xã NTM.

Kết quả là nhờ sự lãnh đạo quyết tâm của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể. Trong đó, có các cấp Hội Nông dân, đã nỗ lực “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Theo đồng chí Quảng Thanh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 2024, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi: lúa đông - xuân 2023 - 2024 được mùa, được giá; vụ lúa hè - thu 2024 đến nay cơ bản đã xuống giống dứt điểm; diện tích màu xuống giống cao hơn cùng kỳ; hầu hết các loại nông sản: lúa, dừa khô, rau màu các loại, heo hơi, cua, dê thịt... tăng và duy trì ở mức cao, nông dân sản xuất có lợi nhuận khá... nhờ đó, cuộc sống người dân nông thôn ngày càng ổn định; hình thành nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu, tham gia XDNTM.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xác định “chung tay XDNTM” là một phần trách nhiệm của Hội. Từ đó, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/HNDT, ngày 22/02/2024 về phong trào “Nông dân thi đua SXKDG đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024;

Hội Nông dân cấp huyện chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn và XDNTM; phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân về tiêu chuẩn danh hiệu SXKDG các cấp được 3.351 cuộc, có 139.000 lượt người dự. Qua đó, có 87.946/83.100 hộ đăng ký, đạt 106% kế hoạch. Trong đó, có 90 hộ đăng ký cấp Trung ương, 2.822 cấp tỉnh, 9.888 cấp huyện, thị và 75.146 cấp cơ sở; đồng thời, có 127.419 hộ đăng ký thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 100% chỉ tiêu.

Từ phong trào nông dân SXKDG cùng chung tay, góp sức giúp đỡ hộ hội viên nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo, Hội Nông dân các cấp vận động hội viên cho mượn đất sản xuất, hỗ trợ vật tư, cây con giống, trao đổi kinh nghiệm theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; qua đó, hội viên, nông dân SXKDG đăng ký nhận 331 hộ, số tiền hỗ trợ trên 02 tỷ đồng.

Điển hình là cho mượn đất sản xuất, hỗ trợ vật tư, cây, con giống của Hội Nông dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; hỗ trợ hội viên khắc phục hậu quả do triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng 24 căn nhà, thiệt hại 3,3ha hoa màu; tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả do hỏa hoạn của 01 hộ ở Khóm 6, thị trấn Long Thành... đóng góp trên 1.500 ngày công lao động.

Trong tham gia XDNTM, các cấp Hội có những chương trình, hành động đa dạng; thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HNDT, ngày 22/02/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giảm nghèo bền vững năm 2024, Hội Nông dân cấp huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 938 cuộc, có 23.455 lượt cán bộ, hội viên dự về nông dân tích cực XDNTM; tham gia thực hiện sửa chữa 4,5km các tuyến đường đal liên ấp, hiến 11.420m2 đất, phát quang bụi rậm 153km đường giao thông, khai thông dòng chảy 12km các kênh nội đồng, sửa chữa 40 cầu bê-tông; hỗ trợ cho 95 hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm... qua các công trình hội viên, nông dân đóng góp 3.257 ngày công lao động và gần 2,2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Bình Vương, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện Càng Long cho biết: năm 2024, Càng Long đề ra mục tiêu thực hiện XDNTM: huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Đại Phúc); 100% xã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025; 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đều được nâng chất theo quy định của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng các ấp NTM, ấp NTM kiểu mẫu; kiểm tra tái công nhận ấp NTM, ấp NTM kiểu mẫu đủ điều kiện; 100% các xã đều có ít nhất 01 ấp NTM kiểu mẫu; hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, NTM đạt 93,8%.

Từ mục tiêu đề ra, các địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM; trong đó, Hội Nông dân với vai trò chủ công. Theo đó, Hội Nông dân tích cực tham gia các mô hình phát triển sản xuất, nhất là các mô hình nhằm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng chí Quảng Thanh Tú cho biết thêm: thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”; Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo công tác vệ sinh cảnh quan môi trường, chăm sóc trồng hoa tuyến đường Tỉnh lộ 911, dài 36,4km do Hội Nông dân đảm nhận, thuộc 03 huyện: Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long; tham gia dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường cặp quốc lộ, đường liên ấp, dài 53km, trồng mới và chăm sóc trên 5.000 cây các loại, thu gom trên 20 tấn rác thải.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện mô hình “thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp”, đầu tư tại 03 xã Tân Hùng, Phú Cần, Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, lắp đặt 60 cống chứa rác thải nông nghiệp, hơn 260 triệu đồng; tổ chức 03 lớp tập huấn về cách phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, có 150 lượt người dự và 02 lớp tập huấn hướng dẫn ủ phân vi sinh tại 05 xã của huyện Châu Thành, Tiểu Cần, có 80 lượt người dự; đồng thời, ra mắt 03 câu lạc bộ thu gom rác thải nông nghiệp, có 45 thành viên.

Đặc biệt, nhằm góp phần Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM trước 2025, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình trồng chanh không hạt tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành; vận động thành lập 01 Chi hội nông dân nghề nghiệp 23 thành viên, diện tích 23,5ha, đồng thời xây dựng dự án “Trồng chanh không hạt” phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho các hội viên, số tiền 200 triệu đồng; mô hình đang triển khai đúng tiến độ.

Trường Nguyên

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

LNV - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Nghệ An có thêm 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thêm 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 319 xã/411 xã.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Yên Định phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024 nên còn rất nhiều việc phải làm và tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực lớn mới hoàn thành.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Tin khác

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng ngày 30/6, xã Quảng Ninh huyện Quảng Xương tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

LNV - Ngày 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. ​​​​​​
Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

LNV - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng về đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định.
Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

LNV - Huyện Hà Trung là huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 25km. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Trung đã cán đích ngoạn mục.
Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

An Giang: Xã Vĩnh an đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 2023

LNV - Ngày 31/5, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hân hoan, vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023. Qua đó, tạo động lực để xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới thông minh ở Đông Thành

LNV - Với địa thế nằm gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 320C, có chợ Lạnh là nơi giao thương không chỉ của xã mà còn của cả khu vực... nên khu 13, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi bộ, Ban công tác mặt trận khu đã tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nâng cao các tiêu chí.
Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

Quảng Ninh: Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới

LNV - Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Hội Nông dân các cấp đã thể hiện vai trò tập hợp, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy trí tuệ, huy động nguồn lực tham gia các hoạt động thiết thực thực hiện chương trình NTM ở từng địa phương.
Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Bình Thuận Những điểm sáng trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và Xã Đức Hạnh, Xã Đông Hà, Xã Mê Pu, Xã Tân Hà huyện Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

Vĩnh Tường: Đội ngũ tuyên truyền viên - Cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân

LNV - Bên cạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) luôn phát huy vai trò hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu”, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền, khuyến khích, động viên nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

OVN - Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Báo Hà Nội mới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

LNV - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp UBND quận Tây Hồ, Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam
Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

LNV - Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực quảng cáo, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

LNV - 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Học sinh Bình Định tham gia trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Học sinh Bình Định tham gia trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

LNV - Ngày 10/7, tại Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Bình Định phối hợp Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước tổ chức Chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường năm 2024, đã thu hút gần 800 em học sinh hào hứng
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động