Thứ hai, 28-11-2022 | 10:03GMT+7

Mê Linh: Bước chuyển mình sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay “diện mạo” nông thôn của huyện Mê Linh, Hà Nội ngày càng khang trang, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa, giáo dục, y tế ngày một phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bộ mặt nông thôn huyện Mê Linh ngày càng khang trang, sạch đẹp

 
16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2010, huyện Mê Linh bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Đối với tiêu chí cấp huyện, năm 2010, chưa triển khai đánh giá tiêu chí cấp huyện, tuy nhiên, đánh giá tại thời điểm năm 2016 theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg thì cả 9/9 tiêu chí cấp huyện đều chưa đạt.

Trong 10 năm, huyện Mê Linh đã huy động tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình là 4.011 tỉ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, quan tâm tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp; giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Đáng chú ý, về giao thông, 100% km đường huyện do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã; tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông, xi măng đạt 100%.

Các tuyến đường làng, ngõ, xóm 100% được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc rải cấp phối, đảm bảo không lầy lội; 100% các thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước về giữ gìn vệ sinh môi trường; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 90,1% người dân tham gia BHYT, tỉ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Nhiều nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao như: 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 90,1% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Một trong những điểm đáng ghi nhận khác về công tác tuyên truyền, huyện Mê Linh đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Có thể thấy, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững. 

Qua đánh giá, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đạt từ 96% đến 99%. Đến hết năm 2020, sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến hết năm 2021 đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. 

Tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 9.12.2022, huyện Mê Linh sẽ tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là sự kiện mở ra một chặng đường mới, là tiền đề, động lực để Đảng bộ, Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục quyết tâm phấn đấu với mục đích cao hơn đó là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng mô hình Thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mê Linh quán triệt, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các Chương trình của Thành ủy gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện Mê Linh cũng như các đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Huyện đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân...

Qua đó, huy động mọi nguồn lực giúp cho việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng nhất là khu vực nông thôn theo hướng đô thị văn minh, hiện đại đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với thúc đẩy phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nhất là ở khu vực nông thôn, đáp ứng yêu cầu để xây dựng mô hình Thành phố trực thuộc Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.

Huyện Mê Linh phấn đấu đến năm 2025 sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu để đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững; kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; môi trường sinh thái trong lành; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê; ANTT đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng nâng cao.

Toàn huyện có từ 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng trưởng ngành sản xuất nông nghiệp và thủy sản hàng năm từ 2,5 -3,0%; Tỉ lệ sản phẩm đạt được các chứng nhận an toàn, chứng nhận Vietgap, sản phẩm hướng hữu cơ, hữu cơ vi sinh, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc chiếm 50 - 60%...

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phấn đấu thu nhập của nông dân khu vực nông thôn phấn đấu đạt trên 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80 - 85%; tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55 - 60%; Duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu 100% số thôn có nhà văn hóa - khu vui chơi, thể dục thể thao...
Bài và ảnh Thanh Hải