Thứ ba, 04-05-2021 | 09:23GMT+7

Hội người cao tuổi xã Vật Lại: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

LNV - Hội người cao tuổi xã Vật Lại gồm 2112 hội viên, 5 năm qua, được sự quan tâm của BCH Hội người cao tuổi huyện Ba Vì, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Hội người cao tuổi xã Vật Lại đã giành được nhiều kết quả tích cực.
Công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức chính trị cho hội viên, được tiến hành thường xuyên, phù hợp, 100% hội viên đăng ký hưởng ứng cuộc vận động"Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng đạo đức người cao tuổi 3 mẫu mực, gắn với cần kiệm, liêm, chính. 

Về xây dựng phát triển tổ chức hội, ngoài việc củng cố kiện toàn các chi hội cơ sở, qua 5 năm, hội đã phát triển được 725 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 2112 người, các hội viên tham gia sinh hoạt, đóng hội phí đầy đủ và xây dựng các quỹ hội, đến nay tổng cộng quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi toàn xã là 73.920.000 đồng, trong đó quỹ ở xã là 31.360.000 ngàn đồng, ở 7 chi hội là 42.560.000 đồng. Quỹ thọ toàn xã là 1.085.280.000 đồng, bình quân mỗi hội viên trên 500 ngàn đồng, tạo thuận lợi cho các hoạt động của hội.
 

Trụ sở xã Vật Lại, nơi làm việc của Hội người cao tuổi xã Vật Lại.

Đánh giá về vai trò của Hội người cao tuổi xã Vật Lại trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương 5 năm qua, ông Phùng Xuân Phong Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vật Lại cho biết, ngoài việc giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong các hộ gia đình, hội viên cao tuổi của xã còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, có trên 950 hội viên tích cực làm kinh tế, trong đó có nhiều hội viên là chủ các mô hình trang trại chăn nuôi, sinh vật cảnh, và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác cho thu nhập kinh tế cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, hàng năm mỗi mô hình thu lãi bình quân hàng chục, cho tới hàng trăm triệu đồng. 

Tổ chức hội và các hội viên đã hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, giống, cho 130 hội viên với số tiền 130 triệu đồng, hỗ trợ hội viên thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế góp phần giúp cho 70 hộ người cao tuổi trong xã thoát nghèo, hiện nay toàn xã chỉ còn 25 hộ người cao tuổi thuộc diện nghèo. 
 

Ông Phùng Xuân Phong, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên cao tuổi xã đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, trực tiếp ủng hộ tiền, hiến đất và tham gia lao động góp phần bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng đảm bảo khang trang sạch đẹp. Đến nay đã có gần 100% hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa, góp phần thay đổi diện mạo địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp. Hội người cao tuổi xã Vật Lại còn đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, số hộ gia đình người cao tuổi đăng ký gia đình văn hóa đạt 100%, kết quả hàng năm có 85- 95 % số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới, ngoài ra hội viên cao tuổi của xã còn tích cực trong công tác văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài với số tiền trên 500 triệu đồng, hội đã trích hàng chục triệu đồng khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi, thi đỗ các trường đại học hàng năm, đồng thời tham gia xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền và hiện vật lên tới hàng trăm triệu đồng. 
 

Năm 2020 Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Vật Lại được UBMTTQ huyện Ba Vì khen thưởng.

Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, hội viên cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", có nhiều hội viên tham gia công tác hòa giải cơ sở, 5 năm qua đã hòa giải hàng chục vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Với những nỗ lực cố gắng trên, 5 năm qua, phong trào thi đua" Tuổi cao gương sáng" của hội đã đạt được nhiều kết quả tốt, tỷ lệ hội viên cao tuổi đạt danh hiệu "Tuổi cao gương sáng" là 90 %, có 75%  chi hội đạt xuất sắc. Có 25% chi hội xếp loại tốt, nhiều lượt tập thể, cá nhân hội viên cao tuổi được các cấp hội, cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố tới huyện và UBND xã khen thưởng. 

Hội người cao tuổi xã Vật Lại đã và đang thực hiện tốt khẩu hiệu " Tuổi cao gương sáng", thực hiện "Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội", góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng xã Vật Lại ngày càng đổi mới và phát triển.
Bài và ảnh: Phạm Trường Sơn