Hà Nội: 31°C Hà Nội
Đà Nẵng: 33°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 30°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 30°C Thừa Thiên Huế

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương

LNV - Chiều ngày 3/7, Cục Công Thương địa phương, tiền thân là Cục Công nghiệp địa phương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (4/7/2003 - 4/7/2023).
Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Công Thương

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; ông Hoàng Quốc Vượng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục Công Thương địa phương); ông Lê Trọng Yên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; ông Cao Quốc Hưng – nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương; cùng các lãnh đạo Cục Công Thương địa phương; đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo các Sở Công Thương; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp và lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục Công Thương địa phương qua các thời kỳ.

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương

Ông Ngô Quang Trung Cục trưởng Cục Công Thương phát biểu tại lễ kỷ niệm

20 năm trưởng thành và phát triển, Cục Công Thương địa phương đã ngày càng được nâng cao về bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình phát triển, Cục đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Công Thương tin tưởng, giao phó. Nằm trong thành tích to lớn đó, có sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác quản lý và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công của Cục Công Thương địa phương cũng như các Sở Công Thương, Đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công trên cả nước. Tất cả cùng đồng hành, kiên trì, cố gắng cao nhất để góp phần thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nước nhà ngày một phát triển. Những thành tích của Cục Công Thương địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Ngành Công Thương.

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ông Ngô Quang Trung nhấn mạnh: Việc triển khai, thực hiện hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; giúp phát triển bền vững và dần từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong toàn ngành; tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương; đẩy mạnh việc xoá đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá-xã hội, ổn định dân sinh ở nông thôn… Hoạt động khuyến công đã ngày càng khẳng định vai trò, vị thế; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với cơ quan quản lý nhà nước, tạo ra sự thống nhất, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện; ngày càng khẳng định hiệu quả về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ khuyến khích phát triển công nghiệp ở địa phương.

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương

Ông Nguyễn Hồng Diễn - Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang là xu hướng chủ đạo và phát triển mạnh mẽ, mang lại những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới nhằm đưa nước ta trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030, tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng bằng khen cho tập thể Cục Công Thương địa phương
Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương cho tập thể Cục Công Thương địa phương

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, Bộ trưởng đề nghị Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Công Thương địa phương chú trọng thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm : Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu xây dựng cơ chế chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý. Hai là, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình quốc tế, trong nước và hoạt động công nghiệp, thương mại ở từng vùng, từng địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ba là, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công quốc gia theo chuỗi ngành hàng và chuyển đổi số; chủ động tham mưu kết hợp hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước với động viên, huy động các nguồn lực xã hội, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn. Bốn là, chú trọng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn. Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tặng Bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân
Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Ông Nguyễn Văn Vũ - Tổng biên tập Tạp chí Làng nghề Việt Nam đến chúc mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Công Thương địa phương
Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Công Thương địa phương
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm
Với thành tích đạt được trong 20 năm qua, Cục CTĐP đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua các năm 2005, 2020, cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong nhiều năm và các phần thưởng khác; nhiều cá nhân đã được Chủ tịch tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Bằng khen do có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình phát triển của Cục. Đây là niềm vinh dự và tự hào của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục CTĐP.
Hoàng Mai

Tin liên quan

Tin mới hơn

Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

LNV - Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã giúp cơ sở sản xuất nông thôn có định hướng đầu tư đúng, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước… Năm 2024, ngành công thương Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công.
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

LNV - Năm 2024, khuyến công địa phương của Bắc Giang được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng cho triển khai các đề án khuyến công.
Bình Định: Công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bình Định: Công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024, theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hà Nội: Thúc đẩy xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

Hà Nội: Thúc đẩy xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

LNV - Theo Sở Công Thương Hà Nội, chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2024 được tổ chức vào các tháng 5,7,11/2024 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100% thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.
Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổ chức họp đánh giá, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Có 52 sản phẩm đạt tiêu chí.

Tin khác

Bình Định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bình Định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định công nhận 60 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024, theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII – năm 2024.
Các tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025

Các tỉnh xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025

LNV - Cục Công Thương địa phương đã gửi công văn tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

LNV - Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng cũng như sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, sở Công thương cùng các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối, quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp đến các địa phương trên cả nước và mở rộng ra các thị trường ngoài nước. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư, cải thiện các kênh thương mại chợ đầu mối và chợ truyền thống; đồng thời, phát triển mới các kênh thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân cả nước đối với nông sản có nguồn gốc từ thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.
Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

LNV - Hoạt động Khuyến công của tỉnh Nghệ An tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp nông thôn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

LNV - Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2023. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu này đều là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đạt chất lượng tốt; Có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

LNV - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt gần 5 tỷ đồng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024,giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.
Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

LNV - Sở Công Thương Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024 theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.
Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

LNV - Từ nguồn vốn khuyến công địa phương và nguồn vốn khuyến công quốc gia, trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu) đã thực hiện nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều 16/5, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024.
Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024, tổng kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Công tác đầu tư công, đầu tư hạ tầng là một trong ba khâu đột phá

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Công tác đầu tư công, đầu tư hạ tầng là một trong ba khâu đột phá

LNV - Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND quận Hoàng Mai khoá IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) ngày 17/5/2024, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh khẳng định: Công tác đầu tư công, đầu tư hạ tầng khung của quận là một trong ba khâu đột phá quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV. Theo đó, sẽ điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bổ sung danh mục dự án dự kiến đầu tư nguồn vốn ngân sách Quận.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc I hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc I hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập

LNV - Trường THPT Hậu Lộc I (Thanh Hóa) đặt trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đến nay trải qua 60 năm thành lập và phát triển (1964 - 2024), vượt qua nhiều khó khăn, trường luôn đoàn kết, thi đua Dạy tốt - Học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm cho những tài năng.
Bệnh viện đa khoa Vân Đình Khám bệnh và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công

Bệnh viện đa khoa Vân Đình Khám bệnh và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công

LNV - Trong nhiều năm qua, công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, an sinh xã hội được Đảng uỷ, UBND xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) đặc biệt quan tâm. Qua việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội từ cơ sở đã góp phần mang đến cho người dân cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần; Khơi dậy tinh thần hăng hái tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Kỷ lục gia Bùi Văn Ngợi chuyên gia huấn luyện Camp

Kỷ lục gia Bùi Văn Ngợi chuyên gia huấn luyện Camp

LNV - “Công thức thành công đối với Ngợi rất đơn giản, Ngợi sinh ra là một con người bình thường, hàng ngày làm những công việc bình thường nhưng với một nỗ lực phi thường”. Đây là câu nói khiến tôi vô cùng ấn tượng về “người đặc biệt” này.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động