Thứ tư, 11-01-2023 | 15:13GMT+7

Quảng Ninh: Lần đầu tiên tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
Thông qua công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm tiềm năng của địa phương.

Qua đó, khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh tham gia bình chọn cấp khu vực, quốc gia trong thời gian tới…

Việc lựa chọn sản phẩm tiêu biểu dựa trên nguyên tắc tự nguyện, quá trình lựa chọn đảm bảo khách quan. Sản phẩm tham gia bình chọn phải do các cơ sở trên địa bàn tự sản xuất, không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường…
 
Tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023

Theo kế hoạch, nguyên tắc tổ chức, tiêu chí bình chọn, đối tượng, sản phẩm và tổ chức bình chọn theo quy định hiện hành.

Về thời gian tổ chức: UBND huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách và hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2023 trước ngày 31/03/2023. Sở Công Thương tổng hợp hồ sơ, tổ chức bình chọn, xét duyệt từ ngày 01/4/2023 đến ngày 15/4/2023. Tổ chức tôn vinh và trao chứng nhận, kỷ niệm chương, tiền thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023…

Trước đó, để đảm bảo hiệu quả, thành công cho công tác bình chọn của tỉnh, đồn thời hoàn thành nhiệm vụ chủ trì , phối hợp với các địa phương trong khu vực tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XXIII năm 2023, Sở Công Thương Quảng Ninh đã gửi công văn đề nghị Cục Công Thương địa phương hỗ trợ tập huấn về công tác bình chọn.

Tại buổi tập huấn, ông Tạ Quang Lâm- Phó trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp, Cục Công Thương địa phương đã hướng dẫn cách thức, quy trình tổ chức, tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn. Đồng thời giúp các cơ sở công nghiệp, đơn vị chức năng của Sở hiểu rõ về các quy định, hồ sơ tiêu chuẩn để đăng ký tham gia bình chọn các cấp.
Hải Linh/CT