Thứ năm, 25-11-2021 | 14:24GMT+7

Hòa Bình: Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021

LNV - Ngày 16/11/2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021, đề án nhóm nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, dược liệu”. Đơn vị thụ hưởng là Công ty CP Y dược học dân tộc Hòa Bình (địa chỉ: phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và Hộ kinh doanh Ngô Kim Quyền (địa chỉ: phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Đoàn kiểm tra sản phẩm tạo ra bởi máy móc thiết bị được hỗ trợ tại Công ty CP y dược học dân tộc Hòa Bình
 

Thành phần nghiệm thu gồm có Sở Công Thương do đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các đơn vị thụ hưởng, đại diện UBND các phường Thái Bình và Đồng Tiến. Tham gia nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.

Trước đó, ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt các Đề án Khuyến công địa phương năm 2021. Cụ thể, gồm 02 đề án với tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 405 triệu đồng: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, dược liệu (01 đề án nhóm); Thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công (01 đề án). Đơn vị thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Trước đó, ngày 06/7/2021, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) có Văn bản số 437/CTĐP-QLKC về việc phân bổ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 (đợt 1). Theo đó, giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình thực hiện 01 đề án nhóm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 600 triệu đồng.
Bài, ảnh: Thanh Lam