Thứ ba, 29-03-2022 | 09:59GMT+7

Hà Nam: Phê duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030

LNV - Nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Phương án phát triển CCN tỉnh giai đoạn 2021-2030

Hiện nay, theo báo cáo của UBND tỉnh, các CCN đã lấp đầy 100%, hiệu quả kinh tế mang lại từ khu vực này đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh. Thời gian gần đây, do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, làn sóng đầu tư đổ vào Việt Nam, trong đó có Hà Nam nên việc thu hút đầu tư hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Dẫn đến, nhiều nhà đầu tư xin mở rộng, bổ sung mới CCN để đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư thứ cấp.

Cùng với đó, nhằm khắc phục tình trạng sản xuất chật chội, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của trên 60 làng nghề, trên 110 làng có nghề tiểu thủ công nghiệp cũng rất cần mặt bằng để di dời các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Để tạo hạ tầng đón luồng đầu tư mới đang có xu hướng gia tăng cùng với nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Phương án phát triển CCN tỉnh giai đoạn 2021-2030. Trong đó, phương án rút khỏi quy hoạch một số CCN không có khả năng phát triển, không phát triển CCN mới trong khu đô thị, giữ nguyên các CCN hiện có và hoàn thiện, mở rộng một số CCN tại các địa phương thuộc vùng nông thôn kinh tế chưa phát triển, có lợi thế về giao thông, nhân lực được đánh giá phù hợp và lựa chọn thực hiện.

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo thu hút đầu tư trong thời gian tới, Hà Nam xác định tính chất các CCN là cụm tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nam sẽ thành lập mới 14 CCN với diện tích 805ha. Trong đó, thành lập 4 CCN, diện tích khoảng 150ha trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 3 CCN, diện tích khoảng 225 trên địa bàn huyện Kim Bảng; 3 CCN, diện tích khoảng 165ha trên địa bàn huyện Lý Nhân; 2 CCN, diện tích khoảng 145ha trên địa bàn huyện Thanh Liêm và 2 CCN, diện tích khoảng 120ha trên địa bàn huyện Bình Lục.

Tính đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ có 30 CCN, tổng diện tích khoảng 1.196ha. Trong đó, với 15 CCN đã có quyết định thành lập, tỉnh sẽ rút khỏi quy hoạch cụm An Mỹ- Đồng Xá do vị trí không có khả năng phát triển và thực tế chưa thu hút được chủ đầu tư hạ tầng; tiếp tục củng cố, duy trì phát triển và hoàn thiện theo hiện trạng 13 CCN, tổng diện tích 321,78ha; thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích CCN Thi Sơn và Kim Bình; mở rộng diện tích CCN Trung Lương.

Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ từ cơ chế, chính sách tới thu hút đầu tư, nguồn nhân lực… Để phương án phát triển CCN của tỉnh được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, mục tiêu.
Bài, ảnh: Thanh Trà