Hà Nội: 34°C Hà Nội
Đà Nẵng: 32°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 33°C Thừa Thiên Huế

Để xây dựng nông thôn mới bền vững – cần nhiều giải pháp căn cơ

LNV - Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), miền núi xứ Thanh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hành trình “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” ấy luôn đặt ra cho khu vực miền núi muôn vàn khó khăn, thách thức. Do đó, để miền núi xứ Thanh XDNTM bền vững cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những quyết sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Những vấn đề đặt ra

Không chỉ riêng huyện Mường Lát, từ thực tiễn hoạt động, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Kết quả XDNTM ở khu vực miền núi còn chậm, chưa mang tính bền vững; một số huyện còn rất thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh và còn khoảng cách khá lớn giữa các vùng. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh đạt 70%, trong khi đó tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM vùng đồng bằng đạt trên 90%, khu vực miền núi chỉ đạt 29,45%; bình quân tiêu chí NTM của vùng đồng bằng đạt 18,6 tiêu chí/xã, các xã miền núi chỉ đạt 15,2 tiêu chí/xã. Hình thức tổ chức sản xuất (HTX, tổ hợp tác) mặc dù đã có chuyển biến tích cực, song, số đơn vị hoạt động có hiệu quả chưa nhiều, cá biệt còn một số xã đến nay chưa thành lập được HTX nông nghiệp. Vấn đề liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị giữa người nông dân với các tổ chức kinh tế, HTX có mặt còn hạn chế. Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở một số địa phương còn hạn chế. Toàn tỉnh có 9 huyện, thị xã, thành phố chưa có sản phẩm OCOP, trong đó có 6 huyện thuộc khu vực miền núi, gồm: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Mường Lát.


Nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân xã Trí Nang – xã NTM của huyện Lang Chánh. Ảnh: Hương Thảo


Hiện nay, toàn tỉnh có 115/163 xã thuộc các huyện miền núi chưa đạt chuẩn NTM, là các xã có nguồn thu ngân sách trên địa bàn rất hạn hẹp, vị trí địa lý, địa hình không thuận lợi, kinh tế còn khó khăn. Hầu hết các xã có địa hình phức tạp, phần lớn là vùng đồi núi, bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối và các thung lũng nhỏ, hẹp. Dân cư sinh sống phân tán, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, thiếu đất sản xuất... Bởi vậy, việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững... là những khó khăn cơ bản trong lộ trình XDNTM hiện nay của các địa phương thuộc các huyện miền núi, không chỉ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà ở phạm vi cả nước. Đây là nhóm tiêu chí đòi hỏi nguồn vốn lớn, không chỉ cần sự nỗ lực, cố gắng của địa phương mà cần nhiều sự quan tâm, đầu tư từ phía Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, việc phấn đấu đạt các tiêu chí về chợ nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường, nước sạch... cũng là những thách thức khá lớn đối với các địa phương thuộc khu vực miền núi trên lộ trình XDNTM.

Được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ XDNTM của huyện Quan Sơn, đến nay, xã Sơn Điện đã có 5/10 bản được công nhận là bản NTM, trong đó có 1 bản được công nhận là bản NTM kiểu mẫu. Mặc dù vậy, nhìn về những khó khăn, thử thách ở phía trước, ông Phạm Nhật Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện không khỏi băn khoăn, trăn trở: “Nhiệm vụ XDNTM là một hành trình dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Việc hoàn thành và giữ vững 19 tiêu chí NTM thực sự là thách thức lớn, nhất là đối với khu vực miền núi. Do đó, bên cạnh việc đề nghị tăng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để “tạo đà” cho xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả lộ trình XDNTM thì Đảng và Nhà nước cần kịp thời rà soát, đánh giá lại nhằm điều chỉnh, bổ sung những tiêu chí NTM phù hợp hơn với khu vực miền núi, tránh gây lãng phí nguồn lực như: tiêu chí về tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia., tiêu chí chợ nông thôn, nhà ở dân cư...”.

Nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ là nhu cầu bức thiết, thực tế trong XDNTM ở khu vực miền núi. Trong khi đó, nguồn ngân sách của tỉnh bố trí để thực hiện cơ chế, chính sách thì có hạn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng năm 2020 và quý I–2021, số lượng xã, thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2020 vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra (vượt 37 xã, 45 thôn NTM, 11 thôn, bản NTM kiểu mẫu) nhưng chưa bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương thì ngân sách tỉnh và nhiều huyện chưa bố trí cho Chương trình OCOP, phần nào đó ảnh hưởng đến kết quả chung XDNTM.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả triển khai, thực hiện XDNTM ở khu vực miền núi, đó là tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của một bộ phận người dân và ngay cả đội ngũ cán bộ. Như đã nói ở trên, với một số tiêu chí “khó”, cần nguồn vốn lớn, vượt quá khả năng của địa phương thì rất cần thiết phải có sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đối với một số phần việc như: giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư, phát triển sản xuất nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo... nếu bản thân mỗi cá nhân, hộ gia đình, đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức, đánh giá đúng, cùng cố gắng, nỗ lực phấn đấu thì đều có thể cải thiện được.

Ngoài ra, sự thiếu hụt về nguồn nhân lực, công tác đôn đốc thực hiện một số nội dung của Chương trình XDNTM còn hạn chế; việc kiểm tra công nhận thôn/bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu nhiều lúc còn chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát từng nội dung tiêu chí ở từng xã đề nghị thẩm định đã được tăng cường song còn hạn chế, nhất là những tiêu chí dễ biến động (như môi trường, an ninh trật tự...) cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh trong XDNTM.

Tạo đà phát triển, hướng đến XDNTM bền vững

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình XDNTM gắn với giảm nghèo bền vững cho khu vực miền núi, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025 là 2 chương trình trọng tâm của tỉnh. Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Việc XDNTM ở khu vực miền núi là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, không nóng vội nhưng cũng phải hết sức khẩn trương, giải pháp phải mang tính căn cơ, đột phá, phù hợp với từng xã, huyện miền núi trên cơ sở phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”. Theo đó, mục tiêu cụ thể cho XDNTM trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, ở khu vực miền núi nói riêng được đề ra: Phấn đấu năm 2021, toàn tỉnh có 70 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 27 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 80 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng; bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2021–2025, phấn đấu toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn NTM, 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã, khoảng 50% số thôn, bản đạt chuẩn NTM, 10% thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Để đạt được mục tiêu ấy, nhiệm vụ thường xuyên là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực sự có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức XDNTM... nhằm nâng cao nhận thức, tư duy, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của một bộ phận người dân và cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với XDNTM, trong đó, tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông – lâm kết hợp; ưu tiên phát triển các thế mạnh của khu vực về cây ăn quả, rau, cây dược liệu, cây đặc sản, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; tăng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng để người dân có thu nhập ổn định, phát triển các sản phẩm từ rừng; thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết trồng rừng gỗ lớn tập trung;... Từ đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; giải quyết tốt một số vấn đề nhằm ổn định đời sống, sản xuất, giảm nghèo bền vững gắn với XDNTM, như: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; quy hoạch, bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư những nơi cần thiết...

Tỉnh Thanh Hóa tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn tới một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế; nhất là giải pháp hỗ trợ các thôn/bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới XDNTM và một số nội dung của chương trình còn đạt tỷ lệ thấp, để từng bước hoàn thành tiêu chí xã NTM và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các địa phương cần nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số... để các “tiêu chí mềm” trở thành “tiêu chí cứng”, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, tăng tính bền vững trong XDNTM ở khu vực miền núi.

Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Tiếp tục thúc đẩy, tập trung triển khai Chương trình OCOP thông qua việc rà soát, nuôi dưỡng, phát hiện, phát triển các sản phẩm có lợi thế của từng địa phương; đồng thời hướng dẫn các chủ thể, các xã tham gia hoạt động theo chu trình OCOP. Khu vực miền núi cần tăng cường thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả, bền vững Chương trình XDNTM.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí thôn, bản, xã, huyện NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: Bám sát mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021–2025, các địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối khả năng huy động nguồn lực phù hợp cho từng giai đoạn để tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí thôn, bản, xã, huyện NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, xây dựng lộ trình để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM đối với những xã chưa đạt chuẩn; rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với những xã có khả năng hoàn thành trong từng giai đoạn. Trong quá trình thẩm định mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí cần có sự tham gia của đại diện ban phát triển các bản trong xã để tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nhận xét, góp ý về những nội dung đã làm được và những nội dung còn tồn tại, hạn chế của từng tiêu chí, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện...

Theo Báo Thanh Hóa

Tin liên quan

Tin mới hơn

Chương trình điều phối xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng

Chương trình điều phối xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng

LNV - Theo ông Phạm Đức Duyễn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hải Phòng: Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Nông thôn mới (NTM) được Đảng bộ thành phố xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; mục tiêu đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.
Hà Tĩnh phấn đấu về đích tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Tĩnh phấn đấu về đích tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Hà Tĩnh đã đi qua nửa chặng đường thực hiện mục tiêu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trong khó khăn là kết tinh của tinh thần trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đó là động lực để tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, bứt phá trên chặng đường còn lại.
Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

Thanh Hoá: huyện Bá Thước phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới và du lịch

LNV - Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và phát triển du lịch là một trong hai chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020-2025.
Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Hà Nội khởi sắc rõ nét sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

LNV - Dự kiến trong năm 2023 này, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025 với 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới

LNV - Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) do bà Nguyễn Thu Thủy – Phó cục trưởng Cục Thú y làm trưởng đoàn đã triển khai công tác bảo đảm ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 tại thành phố Hà Nội. Đoàn đi kiểm tra thực tế các cơ sở cung cấp nông lâm thủy sản trên địa bàn và có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác ATTP Hà Nội.
Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả to lớn, toàn diện

LNV - Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và đạt được những kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Và năm 2023 được xác định là năm bản lề để thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Tin khác

Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới.
Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

LNV - Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến hết năm 2019, chặng đường xây dựng NTM đối với chín xã vùng ven của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã cán đích.
Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

Xây dựng nông thôn hiện đại, giàu bản sắc

LNV - Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; nông thôn phát triển toàn diện và giàu bản sắc văn hóa. Sau gần một năm triển khai, các bộ, ngành, địa phương đã và đang hiện thực hóa Nghị quyết số 19-NQ/TƯ bằng những chương trình hành động cụ thể, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

LNV - Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị

LNV - Từ đầu năm 2023 đến nay đoàn viên thanh niên các quận, huyện, thị xã, khối các cơ quan thành phố Hà Nội tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện góp phần xây Thủ đô cùng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

LNV – Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về dịch vụ giữa nông thôn, thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.
Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

Bắc Ninh xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục

LNV - Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tỉnh đã quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.
Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Trao bằng công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tối 18/5, huyện Thanh Trì tổ chức Lễ công bố, trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao; công bố Quyết định công nhận điểm du lịch xã Đại Áng, xã Yên Mỹ; khai mạc Hội chợ giống vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề năm 2023.
Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

Người cao tuổi chung tay xây dựng quê hương

LNV - Người cao tuổi hiện chiếm 11,76% dân số toàn thành phố Hà Nội. Mặc dù ở độ tuổi đã được nghỉ ngơi nhưng nhiều người cao tuổi vẫn phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương.
Làng Chăm ngày càng khởi sắc

Làng Chăm ngày càng khởi sắc

LNV - Trong những năm qua, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) luôn đoàn kết, tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, đời sống ngày càng khởi sắc.
Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu

LNV - Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An vừa bỏ phiếu công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

Long An: Rực rỡ những tuyến đường hoa ở huyện Đức Hòa

LNV - Thời gian qua, nhiều Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Tuyến đường hoa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được hình thành và nhân rộng đã tạo điểm nhấn cho các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao.
Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2023- 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách "tam nông" đó là: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Đồng thời xây dựng nông thôn mới cần đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. đây là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trong chương trình sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVII về: "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025".
Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Huyện Đại Từ nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

LNV - Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã huy động nhiều nguồn lực, xây dựng lộ trình triển khai với nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện đang tích cực vào cuộc, đích đến huyện NTM đang dần trở thành hiện thực.
Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

Đổi mới tư duy cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới

LNV - Chiều 8/5, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Nồng ấm rượu men lá bản Xiềng

Nồng ấm rượu men lá bản Xiềng

LNV - Làng nghề rượu men lá ở bản Xiềng, xã Đôn Phục đã có từ lâu, tuy có những thăng trầm, nhưng được nhân dân nơi đây truyền từ bao thế hệ. Những năm gần đây nghề làm rượu men lá đang có chiều hướng phát triển mạnh. Rượu men lá bản Xiềng cho mọi người cảm nhận được cái thơm nồng, đậm hương vị núi rừng miền Tây, xứ Nghệ.
Nghệ nhân lưu giữ, lan tỏa hương vị ẩm thực Hà thành

Nghệ nhân lưu giữ, lan tỏa hương vị ẩm thực Hà thành

LNV - Hà Nội vốn có ẩm thực đa dạng và độc đáo với nhiều món ăn nổi tiếng hút hồn du khách. Mới đây, vào đầu tháng 4/2022, có một nhà hàng đặc sản của Hà Nội vừa được Hội Di sản Việt Nam vinh danh là “Không gian Di sản văn hóa ẩm thực”, đó là nhà hàng “Bún Ốc Bà Ngoại” nằm trên đường Tô Ngọc Vân, ven Hồ Tây, với gần 50 món đặc sản chế biến từ ốc.
Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tập trung

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tập trung

LNV - Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung năm 2023 có quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5,7,11 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100%. Năm nay, chương trình Khuyến mại tập trung thu hút khoảng 20.000 công bố khuyến mại của hơn 3.000 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, xây dựng...
Khuyến công Hải Phòng hỗ trợ tích cực cho Nghệ nhân Làng nghề

Khuyến công Hải Phòng hỗ trợ tích cực cho Nghệ nhân Làng nghề

LNV - Thời gian qua ghi dấu những thành công đáng kể của hoạt động khuyến công Hải Phòng công tác khuyến công đã trở thành một phần không thể thiếu, trở thành động lực khuyến khích ngành công nghiệp công thương của thành phố phát triển, góp phần cải thiện đáng kể công việc của nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Chương trình điều phối xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng

Chương trình điều phối xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng

LNV - Theo ông Phạm Đức Duyễn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hải Phòng: Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Nông thôn mới (NTM) được Đảng bộ thành phố xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; mục tiêu đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động