Thứ hai, 09-01-2023 | 10:34GMT+7

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có ít nhất 1 giáo viên hỗ trợ khởi nghiệp

LNV - Đó là 1 trong 7 mục tiêu cơ bản nêu trong Kế hoạch số 352/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

So với giai đoạn trước, thời gian gần đây, số người lựa chọn học nghề không ngừng tăng lên. Ảnh: Mạnh Hùng

Căn cứ tình hình thực tiễn, kế hoạch xác định rõ các mục tiêu gồm: 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định; 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND thành phố yêu cầu phải thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên” và cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên biết và tham gia Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; Ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên tối thiểu 1 lần/năm học.

Đáng chú ý, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội được giao chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị liên quan triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố bảo đảm theo yêu cầu của kế hoạch này.
Bài, ảnh: Thúy Nga