Thứ năm, 22-12-2022 | 00:36GMT+7

Hà Nội đã cấp trên 12 nghìn bộ mã truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản

LNV - Để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, thời gian qua "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.gov.vn) đã hỗ trợ hướng dẫn, cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 3.275 cơ sở với 12.286 bộ mã truy xuất nguồn gốc lên hệ thống.

Ảnh minh họa: Int

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, để đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, thời gian qua, Hà Nội đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai công tác thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản.

Theo đó, qua "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (check.hanoi.gov.vn), Thành phố đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 3.275 cơ sở với 12.286 bộ mã truy xuất nguồn gốc lên hệ thống. Trong đó, có sản phẩm của 48 tỉnh, thành phố trên cả nước liên kết trong hệ thống với 2.024 sản phẩm của 457 cơ sở.

Hà Nội cũng duy trì, phát triển, tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội trên Hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS ứng dụng quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp trên địa bàn (gis.chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn). Đồng thời, duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý dữ liệu tự công bố sản phẩm nông lâm thủy sản, (tucongbo.sonnptnt.hanoi.gov.vn). Xây dựng hệ thống phần mềm trực tuyến kiểm tra, đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (tracnghiemattp.chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn).

Để tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất tại Hà Nội và từ các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội tiêu thụ. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã thực hiện lấy 1.984 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản. Trong đó, đã có kết quả của 1.544 mẫu, với 1.454 mẫu đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm (chiếm 94,2%), trong đó lấy 306 mẫu có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố với 287 mẫu đạt yêu cầu an toàn thực phẩm (chiếm 93,7%). Với các mẫu không đạt có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố, Chi cục đã thông tin, cảnh báo kịp thời cho các tỉnh, thành phố để truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân theo quy định.

Ngoài ra, các lực lượng ngành nông nghiệp cũng thường xuyên tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông trên thị trường Hà Nội. Qua đó, trong 11 tháng đầu năm, các đơn vị của Sở đã thanh tra, kiểm tra tại 1.049 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, kết quả có 60 cơ sở vi phạm, ban hành 60 quyết định xử phạt với số tiền hơn 810 triệu đồng.
Kiệt Vũ