Thứ năm, 16-06-2022 | 16:22GMT+7

Hải Dương: Thành phố Chí Linh trở thành đô thị loại II trước năm 2030

LNV - Chí Linh là thành phố trực thuộc tỉnh Hải Dương và nằm ở phía Bắc tỉnh. Đây là vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Thành phố Chí Linh đang hướng tới mục tiêu là Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch, đô thị thông minh, phát triển công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2030.
Theo quy hoạch được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 25/2/2022, phạm vi lập quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040 có tổng diện tích tự nhiên là 28.292,72 ha với 14 phường và 5 xã. Quy mô dân số của thành phố Chí Linh đến năm 2030 khoảng 280.800 người; trong đó dân số nội thị khoảng 238.680 người. Đến năm 2040, dân số khoảng 401.400 người, trong đó dân số nội thị khoảng 249.200 người.

Thành phố Chí Linh là đô thị trung tâm, đầu mối giao thông, trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch có tiềm năng lớn phát triển dịch vụ du lịch, thể thao, sinh thái, khám phá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; Là đô thị thông minh - sinh thái xanh - đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía Bắc của tỉnh Hải Dương và vùng lân cận.
 

Thành phố Chí Linh đang ngày càng phát triển

Thành phố Chí Linh định hướng xây dựng phát triển theo 4 trụ cột kinh tế - xã hội, gồm: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao chất lượng cao. Du lịch tâm linh nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế vốn có của thành phố Chí Linh. Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, công nghiệp hỗ trợ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với khai thác dưới tán rừng.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật thành phố Chí Linh được hình thành 3 vùng với mục tiêu phát triển tập trung, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, cũng như các điều kiện về văn hóa, kinh tế, xã hội: Vùng 1: Vùng lõi phát triển du lịch tâm linh sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn di sản văn hóa Khu di tích quốc gia đặc biệt. Vùng 2: Vùng phía Bắc QL.18 phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với nghỉ dưỡng. Vùng 3: Vùng phía Nam QL.18, tập trung phát triển đô thị mới, dịch vụ thương mại và công nghiệp công nghệ cao. 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao Quyết định cho Thành phố Chí Linh

Chí Linh sẽ giữ nguyên vị trí khu trung tâm hành chính hiện tại, khuyến khích xây dựng công trình cao tầng, hiện đại và hợp khối các chức năng hành chính của thành phố. Điều chỉnh bổ sung khu trung tâm hành chính, công cộng mới cấp thành phố tại phường Thái Học. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh theo chuỗi kết nối. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc; điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với Chùa Thanh Mai; Khu vực Ngũ Đài Sơn, khu vực hồ Thanh Long. Quy hoạch bến đò Cổ (di tích Nhạn Loan cổ độ) thuộc xã Cổ Thành, trại sáng tác tại xã Bắc An. Quy hoạch khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao quy mô lớn tại cồn Vĩnh Trụ; Hồ Bến Tắm.

Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường: Sao Đỏ, Cộng Hòa, Chí Minh, Thái Học được xác định là khu vực đô thị nén, chỉ tiêu đất đơn vị ở mới tối đa 30,0m2 /người. Khu vực các phường còn lại và xã ngoại thị chủ yếu phát triển các khu dân cư đô thị sinh thái, mật độ thấp, tăng tỷ lệ đất công viên cây xanh, thiết chế văn hóa xã hội, không gian công cộng để phát triển Chí Linh trở thành đô thị xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng, đáng sống theo định hướng của tỉnh.

Về phát triển công nghiệp quy hoạch mới, mở rộng đất công nghiệp tại các phường: Cổ Thành, Văn An, Tân Dân, Đồng Lạc, Cộng Hòa, Văn Đức, Hoàng Tân; quy hoạch đất sản xuất kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng; từng bước đóng cửa, di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở khai thác sản xuất vật liệu trong khu vực nội thị, thực hiện hoàn nguyên hồi phục môi trường để cải tạo môi trường, cảnh quan.

Nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, sản phẩm. Quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp khai thác nông nghiệp dưới tán rừng và bảo vệ rừng tại khu vực phường Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám; thực hiện duy trì, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; duy trì, khai thác vùng nuôi cá lồng trên sông tại các xã, phường: Nhân Huệ, Văn An, Tân Dân, Đồng Lạc; quy hoạch mới đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven sông Đông Mai thuộc các phường: Văn Đức, Hoàng Tiến. Đồng thời, quy hoạch một số tuyến đường; nắn chỉnh, nâng cấp, bổ sung một số tuyến đường do Thành phố quản lý.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040 có ý nghĩa rất quan trọng. Là cơ sở pháp lý cho việc triển khai, quản lý thu hút các dự án đầu tư, xây dựng và phát triển thành phố Chí Linh.
Bài, ảnh: Văn Bình