Thứ tư, 19-10-2022 | 15:02GMT+7

Công bố 356 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2022

LNV - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên được các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.
Danh sách công khai gồm 356 ứng viên của 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Trong đó, một số hội đồng có nhiều ứng viên, như: Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có 48 ứng viên; hội đồng giáo sư liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 44 ứng viên; hội đồng giáo sư ngành y học có 43 ứng viên... Trong khi đó, hội đồng giáo sư ngành luyện kim chỉ có 1 ứng viên; hội đồng giáo sư ngành ngôn ngữ học có 2 ứng viên; hội đồng giáo sư liên ngành sử học - khảo cổ học - dân tộc học có 2 ứng viên...

Như vậy, so với danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022, đã có 16 ứng viên giáo sư và 70 ứng viên phó giáo sư bị loại.

Năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư 405 ứng viên, gồm 42 giáo sư và 363 phó giáo sư.
Gia Hân TH