Thứ sáu, 14-01-2022 | 14:19GMT+7

"Chuyển đổi số" trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo

LNV - Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo.

"Chuyển đổi số" trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo (Ảnh: Internet)

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14-2-2022, thay thế Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

So với Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT có một số điểm mới, trong đó đáng chú ý là danh mục cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện và mang tính hệ thống hơn với 4 mảng cơ bản, tương ứng với 4 cấp học, ngành học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học.

Bảo Ngọc (TH)