Thứ năm, 06-01-2022 | 13:48GMT+7

Yên Ninh, Phú Lương (Thái Nguyên): Đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Yên Ninh đã thực sự trở thành một phong trào lớn, được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Đến nay, xã Yên Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Xã Yên Ninh có tổng diện tích đất tự nhiên trên 4.751 ha, với hơn 7.300 nhân khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ. Là xã có xuất phát điểm thấp với 4/19 tiêu chí từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao; Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, hầu hết các tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí khó như: Tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư…đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để thực hiện. Bên cạnh đó, đồng ruộng manh mún chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, sinh hoạt, học tập, đi lại của nhân dân còn khó khăn. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã căn cứ đặc thù của địa phương đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã Yên Ninh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thi đua chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. 

Bà con nhân dân tích cực phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Ông Lâm Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh cho biết:  Để hoàn thành các tiêu chí, cán bộ và nhân dân xã Yên Ninh xem đây là nhiệm vụ mới, mang tính toàn diện, cả về kinh tế, chính trị xã hội, an ninh - quốc phòng, cả xây dựng hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Qua khảo sát thực tế và tiến hành rà soát các tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã đã đồng hành cùng cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và kịp thời khắc phục khó khăn. Theo đó, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các xóm. Riêng những xóm khó khăn nhất thì sẽ do thường trực Đảng ủy xã phụ trách đôn đốc, hướng dẫn triển khai. Quá trình thực hiện, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM. Các phong trào được lồng ghép với các hoạt động của các Hội, đoàn thể trong toàn xã và được triển khai sâu rộng đến các Hội viên, đoàn viên như: Phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, khuyến khích vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây mới, tu sửa mở rộng nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa xóm đảm bảo theo quy định. 

Ông Đặng Quý Ngân, Bí thư chi bộ xóm Suối Bốc, xã Yên Ninh cho biết: Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân đến nay nhà văn hóa xóm đã được xây dựng khang trang, đáp ứng như cầu sinh hoạt về văn hóa, thể thao của người dân trong xóm.

Bằng các giải pháp tích cực, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Yên Ninh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn xã đã huy động nguồn lực xây dựng NTM  với tổng kinh phí trên 136 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đối ứng được trên 740 triệu đồng, và hiến trên 217.000m2 đất, trị giá hơn 10 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để nạo vét  kênh mương; sửa chữa  nhà văn hóa; Nâng cấp, cứng hóa đường giao thông. Cùng với đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52,38% năm 2011 xuống còn 3,62% năm 2021; 100% hộ dân được sử dụng lưới điện quốc gia; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%... Với sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Có được những kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền xã Yên Ninh đã biết phát huy dân chủ ở cơ sở, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã nhà. Ông Triệu Văn Tàng, xóm Đồng Phủ 1, xã Yên Ninh cho biết: Những năm gần đây, xã Yên Ninh đã có sự thay đổi rõ rệt cả về điện, đường, trường, trạm, đời sống nhân dân được nâng cao, đường xá đi lại được thuận tiện hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh đó, xã Yên Ninh cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc tổ chức sản xuất nhằm phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân. Xã tập trung triển khai nhiều mô hình sản xuất như chăn nuôi gà, lợn, chăn nuôi dê, nuôi ong lấy mật, trồng cây dược liệu, trồng và chế biến gỗ... Qua đó, góp phần giải quyết việc làm và tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động ở địa phương. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được tăng cường và củng cố vững chắc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ tích cực.

Đến nay, xã Yên Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, cái được lớn nhất khi thực hiện Chương trình Xây dựng NTM ở xã Yên Ninh là được lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Những tiêu chí này đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Ninh đoàn kết giữ vững và hoàn thiện bền vững đưa xã Yên Ninh tiến dần đến xã NTM nâng cao trong thời gian không xa.
Bài, ảnh: Nhâm Mai