Thứ ba, 18-01-2022 | 09:32GMT+7

Bước tiến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội

LNV - Sau khi có 100% số xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), TP Hà Nội đã chỉ đạo các huyện, thị xã tập trung nâng cao tiêu chí, phấn đấu xây dựng các xã tiến lên NTM kiểu mẫu.
Huyện Đan Phượng được xem là điểm sáng lớn nhất của Hà Nội trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đây cũng là địa phương đầu tiên của TP được Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích huyện NTM.
Con đường bích hoạ tô điểm làng quê tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng).

Tiếp nối thành công của giai đoạn trước, huyện Đan Phương tập trung đầu tư cho xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện đã yêu cầu các xã bám sát Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3745/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. 

Trên cơ sở những tiêu chí cụ thể, các xã lựa chọn, triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu trong từng lĩnh vực cụ thể; đồng thời bảo đảm các tiêu chí chung như: Thu nhập bình quân đạt 76,5 triệu đồng/người/năm trở lên và không có hộ nghèo; không để nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện các tiêu chí... Kết quả đến nay, huyện Đan Phượng đã có 5 xã đề nghị TP công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2022, Hà Nội phấn đấu có thêm 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; 25 xã về đích nông thôn mới nâng cao và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, vừa qua Đoàn thẩm định của TP đã tiến hành đánh giá các tiêu chí của 5 xã theo đề xuất của huyện Đan Phượng. Theo đó, 5/5 xã đủ điều kiện trình Hội đồng TP xem xét, trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở một số tiêu chí riêng.

Cụ thể, xã Đan Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong các lĩnh vực: Môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch; Xã Thọ Xuân đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo, y tế; Xã Liên Hà đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất.

Trong khi đó, xã Song Phượng cũng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế; Xã Tân Hội đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên các khía cạnh về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, kết quả đạt được là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của 5 xã thuộc huyện Đan Phượng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng NTM, hướng đến những vùng quê đáng sống cho mọi người dân. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác của Hà Nội trên lộ trình xây dựng NTM năm 2022 và những năm tiếp theo.
Theo Trọng Tùng