Đoan Hạ - Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.
Sức sống nông thôn mới

Đoan Hạ là xã đồng bằng nằm ở phía Bắc của huyện Thanh Thủy, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 3,0 km. Phía Bắc giáp xã Bảo Yên, phía Nam giáp xã Đồng Trung, phía Đông giáp Sông Đà, phía Tây giáp xã Hoàng Xá và Sơn Thủy. Tổng diện tích tự nhiên là 426,83 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 278,1 ha (chiếm 65,1%); đất phi nông nghiệp là 143,79 ha (chiếm 33,68%). Dân số toàn xã tính đến ngày 30/6/2023 là 4.690 nhân khẩu với 1.062 hộ ở 04 khu dân cư, đời sống của nhân dân ở các khu dân cư có sự phát triển tương đối đồng đều và ngày càng ổn định phát triển. Thu nhập bình quân năm 2023 là 61,07 triệu đồng/ người/ năm.

Góc nhìn trên cao 1 phần xã Đoan Hạ.
Góc nhìn trên cao 1 phần xã Đoan Hạ.

Trên địa bàn xã có chùa Đông Quang, đình làng Đoan Hạ, nhà Thờ công giáo. Có đường TL 317 đi qua thuận tiện cho việc phát triển kinh doanh buôn bán hàng hóa, giao lưu kinh tế. Nhân dân Đoan Hạ có truyền thống lao động cần cù, có trình độ thâm canh cao về nông nghiệp. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2016, xã Đoan Hạ đã tập trung mọi nguồn lực tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Chính quyền địa phương đã xác định cụ thể, mục tiêu, lộ trình triển khai các tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm cùng những giải pháp nhằm huy động sức dân, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, môi trường... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ Thanh Thuỷ về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạng 2021 - 2025. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn ở xã Đoan Hạ đã có sự đổi thay rõ rệt, nhận thức của người dân được nâng lên, các giá trị văn hoá được giữ gìn và phát huy; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Điều đặc biệt được ghi nhận tại xã Đoan Hạ đó là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao hoàn toàn dựa vào nội lực và ý thức của người dân, không chạy theo thành tích.

Ông Nguyễn Xuân Lý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hạ cho biết: Được chọn là xã làm điểm, nhưng Đoan Hạ không trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của cấp trên mà đã biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước khắc phục khó khăn để đưa nền kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Đến nay, Đoan Hạ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, được các sở, ban, ngành của tỉnh về thẩm định và gần đây nhất ngày 26/01/2024 đã được UBND tỉnh ra Quyết định số 183/QĐ-UBND công nhận xã Đoan Hạ đạt Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ông Phạm Xuân Thư - Chủ tịch UBND xã Đoan Hạ cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền vận động, huy động các nguồn lực cùng với địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện rộng khắp phải ưu tiên đi đầu và duy trì thường xuyên. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có “thông” về tư tưởng, nắm bắt rõ chủ trương thì mọi công việc triển khai mới suôn sẻ, đúng kế hoạch. Xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cảnh quan môi trường, nhà ở dân cư được xây dựng chỉnh trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đường giao thông nội đồng xã Đoan Hạ.
Đường giao thông nội đồng xã Đoan Hạ.

Là địa phương về đích nông thôn mới sớm thứ hai trong huyện, vì thế, khi bắt tay vào triển khai xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, Đoan Hạ đã phát huy những kinh nghiệm trong cách triển khai xây dựng Nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể một cách đồng bộ, quyết liệt, trong đó chú trọng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong cơ cấu kinh tế của xã, lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Do đó, việc sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới nâng cao, cùng với nguồn vốn từ ngân sách cấp, chính quyền xã còn huy động sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân và con em địa phương chung tay ủng hộ bằng tiền và hiện vật, ngày công để tập trung xây dựng Nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2023, xã đã huy động trên 26,2 tỉ đồng phục vụ cho xây dựng Nông thôn mới nâng cao, trong đó vận động ủng hộ được 1,9 tỉ đồng. Chính quyền và cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động GPMB, từ đó nhân dân đồng tình hưởng ứng. 107 hộ đã tự nguyện hiến hơn 3.200 m2 đất lúa để mở rộng đường giao thông nội đồng và kênh mương. Nhân dân đóng góp hơn 1.500 ngày công tham gia xây dựng chỉnh trang đường giao thông, trồng mới và chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp.

Ông Nguyễn Xuân Lý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hạ.
Ông Nguyễn Xuân Lý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hạ.

Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhân dân đã cùng chung tay, đóng góp kinh phí cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tích cực đầu tư xây dựng nhà ở, tu sửa nhà cửa, cổng, tường rào, khuôn viên, bộ mặt cảnh quan quê hương thay đổi đáng kể. Các di tích lịch sử văn hóa, công trình tâm linh tín ngưỡng được trùng tu tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa, góp phần ổn định đời sống tinh thần cho nhân dân...

Ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trong đó có xây dựng nông thôn mới nâng cao là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Đây là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia, trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động; người dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được.

Theo ông Lâm cho biết thêm, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo hướng phát triển bền vững. Đối với những tiêu chí đã hoàn thành, hướng tới mục tiêu tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu để phấn đấu thực hiện. Mục tiêu dài hạn sau khi đạt xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới phấn đấu xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng quê hương huyện Thanh Thủy nói chung và Đoan Hạ nói riêng trở thành miền quê đáng sống.

Công cuộc xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nhưng mỗi chặng đường đã qua đều ghi dấu nỗ lực và thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ. Tin rằng, với luồng sinh khí mới cùng quyết tâm cao trong xây dựng Nông thôn mới, Đoan Hạ sẽ đạt được mục tiêu đề ra để tiếp đà cho sự phát triển giàu mạnh hơn nữa trong tương lai.

Phi Long

Tin liên quan

Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 23-2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2023.

Tin mới hơn

Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bắc Kạn: Phấn đấu 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2024, tỉnh phấn đấu xây dựng 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

Đà Nẵng: Hoà Vang tạo nên những làng quê tươi đẹp

LNV - Về các xã của huyện Hòa Vang của TP. Đà Nẵng hôm nay, qua các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên…thấy cảnh quan của một vùng quê tươi đẹp. Hai bên đường thôn, ngõ xóm, những căn nhà tôn rỉ sét, lụp xụp ngày nào nay được thay vào những ngôi nhà tầng khang trang, sạch đẹp…Hoà Vang đã và đang hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

Huyện Lý Nhân (Hà Nam): Xã Công Lý về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong khí thế thi đua sôi nổi của đồng bào và chiến sỹ cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp trở lại xã Công Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam), một xã nằm phía bắc cách trung tâm huyện Lý Nhân 03 km vừa hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng 13/4, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2024.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin khác

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa ký quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong xây dựng nông thôn mới, hàng chục nghìn hộ dân đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.
Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

LNV - UBND thành phố Hà Nội vừa có Đề án về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

LNV - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

LNV - Nhiều năm nay, người dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ công trình cấp nước tập trung.
TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

LNV - Ngày 17-3 là ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của các bạn trẻ TP.HCM đã đồng loạt diễn ra tại các huyện ngoại thành của TP.HCM.
Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 23/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tuổi trẻ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Cam Thành Nam tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Hòa Phú, một trong bốn xã thuộc vùng núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về hướng Tây Nam. Xã có tổng cộng tám thôn, trong đó thôn Phú Túc có hơn 90% dân tộc Cơ Tu sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng văn hóa. Với hơn 1.300 hộ và trên 5.000 nhân khẩu, Hòa Phú là một phần quan trọng của địa bàn vùng núi.
Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; đã có 04 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa phát hành ấn phẩm điện tử “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”. Tỉnh Hải Dương có 8 mô hình, sáng kiến hay được giới thiệu trong ấn phẩm.
Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

LNV - Theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh quy định một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao và ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã thông minh, thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh giai đoạn 2021-2025, để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu thì thôn đó không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc mất sức lao động do bệnh hiểm nghèo). Để đạt được tiêu chí này, nhiều thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác xóa nghèo bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

LNV - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu hướng mới của ngành nông nghiệp nước ta. Nhằm phát triển ngành nông nghiệp tốt hơn nữa, phục vụ phát triển đô thị theo hướng hiện đại ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2024.
Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

LNV - Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.
Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

LNV - Những năm qua, thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đà Bắc phát triển mạnh mẽ. Điều kiện sống cả về vật chất, tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4,5 ngày làm việc.
Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

LNV - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 23/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức Triển lãm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".
Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Sáng ngày 23/4, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp (CCN) ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã thông tin sơ lược về Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 1
Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

LNV - Chùa Hưng Phúc Tự hay còn gọi là chùa Tự Khoát. Chùa Hưng Phúc Tự tọa lạc trên đỉnh núi Trúc trông tựa như bông “Hoa sen”, có diện tích rộng hơn 7000m2. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi hàng rào tre trúc cao vút tạo nên khung cảnh mang đậm màu
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động