Thứ năm, 16-06-2022 | 10:32GMT+7

Trung tâm chính trị huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

LNV - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên năm 2022 của Huyện ủy Phú Xuyên, Trung tâm chính trị huyện Phú Xuyên (Hà Nội) trong 6 tháng đầu năm đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm. Như phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện mở các lớp bồi dưỡng chính trị; tham mưu với Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2022…
Trên cơ sở kế hoạch được giao, Trung tâm chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện triển khai kế hoạch mở lớp theo từng tháng, quý; Phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K.10A - 20 cho 76 học viên là cán bộ nguồn của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; Duy trì quản lý 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K.14A - 21 và K.21B – 21; Mở 03 lớp bồi dưỡng chính trị cho 294 học viên. Trong đó, các lớp khối Đảng mở 02 lớp với 269 học viên. Phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy mở 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Lớp cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ với 87 học viên; Lớp quần chúng ưu tú ở các Tổ chức cơ sở Đảng với 85 học viên; 01 lớp bồi dưỡng Chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới với 97 đồng chí.
 

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 16/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hướng dẫn nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.

Trong quá trình xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tùy theo đặc trưng của từng lớp, ngoài những chuyên đề theo hướng dẫn, Trung tâm đã đưa thêm một số chuyên đề vào giảng dạy, như: chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước; chuyên đề lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên và một số Chương trình, Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV vào giảng dạy. Tổ chức cho học viên đi thăm quan thực tế tại Bảo tàng chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Phú Xuyên. Qua đó, góp phần giúp học viên nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử cách mạng địa phương và nắm vững được những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Trên cơ sở đó, học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn trong công tác, lao động, học tập của bản thân mỗi đồng chí, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Một số hoạt động tại Trung tâm chính trị huyện Phú Xuyên
 
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn dự giờ 02 đồng chí giảng viên kiêm chức nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị huyện. Thực hiện tốt nền nếp giảng dạy và học tập, các lớp học đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy trình từ việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đến việc phân công giảng viên đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trung tâm chính trị huyện còn tăng cường các biện pháp quản lý học viên, thường xuyên kiểm tra, điểm danh chuyên cần. Các lớp đào tạo bồi dưỡng đều thành lập Ban quản lý lớp học, Ban cán sự lớp và phối kêt hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý sĩ số, thời gian học tập của học viên. Học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều có ý thức, trách nhiệm cao trong học tập.

Chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của lớp học đề ra; ngồi trong lớp chú ý nghe giảng, tham gia học tập đầy đủ, thảo luận sôi nổi, chất lượng bài thu hoạch đạt kết quả cao. Những học viên đạt kết quả xuất sắc được Giám đốc Trung tâm ký quyết định khen thưởng.

Trong quý II năm 2022, Trung tâm chính trị huyện Phú Xuyên tiếp tục phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong duy trì quản lý 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị K.14 - 21 và lớp K.21B - 21. Phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy mở 06 lớp bồi dưỡng, bao gồm: 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 02 lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo, DLXH, BCV; 02 lớp bồi dưỡng cập nhật thông tin kiến thức mới cho cán bộ nguồn. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của huyện mở 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho các đồng chí hội viên, cán bộ hội Cựu chiến binh và hội viên Phụ nữ cơ sở.
Bài, ảnh: Văn Bình