Thứ năm, 13-02-2020 | 15:31GMT+7

Quảng Ngãi: Đa dạng hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh

TBV - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2020.
Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.
 

Năm 2020 có các ngày lễ, kỷ niệm như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 55 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia (31/5/1965-31/5/2020); 55 năm chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965-18/8/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020); Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trang trí trong các dịp lễ, kỷ niệm diễn ra trong năm 2020. Hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực quảng cáo, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, công tác quản lý lễ hội; tổ chức triển lãm trưng bày, các buổi biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, hải đảo trong các dịp lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được diễn ra ở nhiều cấp, tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Bài và ảnh Hằng Đinh