Hà Nội: 12°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 24°C Thừa Thiên Huế

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau hơn 12 năm bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa đã trở thành một trong những nội dung then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực quan trọng để cả nước tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nhiều kết quả nổi bật

Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát huy giá trị văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng NTM thành công. Theo Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Trần Thị Quý, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, huyện đã đầu tư nâng cấp dịch vụ du lịch tại Khu du lịch Đồng sen Tháp Mười và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống.

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Tại chợ quê Gò Tháp, mô hình ẩm thực kết hợp với giao lưu âm nhạc đờn ca tài tử đã tạo thành sản phẩm văn hóa riêng biệt của địa phương. Lượng khách đến chợ tăng theo từng phiên, từ 3.000 lượt khách phiên chợ thứ nhất đã tăng lên 9.000 người ở phiên chợ thứ 5.

Doanh thu bán hàng tăng dần, ước đạt từ 150 triệu đồng đến 450 triệu đồng/phiên chợ. Phần lớn du khách tham quan chợ quê đến từ các tỉnh: Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp. Theo Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, hoạt động phiên chợ quê Gò Tháp ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm; số người dân tham gia buôn bán cũng tăng qua mỗi phiên chợ, nhờ đó góp phần tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập nâng cao đời sống cho người dân và phát triển kinh tế địa phương. Phiên chợ cũng góp phần nâng cao giá trị văn hóa trong xây dựng NTM.

Thành công trong phát triển các giá trị văn hóa, biến văn hóa trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cũng là lựa chọn của nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Kạn. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tốc độ xây dựng NTM chậm hơn so với các địa phương khác. Tuy nhiên, với bản sắc văn hóa đậm đà của các dân tộc, cùng với nỗ lực của địa phương, các thiết chế văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Đến thăm huyện Pác Nặm, một trong những huyện nghèo nhất không chỉ của tỉnh Bắc Kạn mà còn của cả nước, mới thấy hết những nỗ lực trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng NTM của người dân. Sở hữu những "báu vật” gồm:

Các làn điệu hát ru; Chữ Nôm của người Tày; Hát lượn cọi; Múa khèn H’Mông và đặc biệt là thực hành Then (di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO)… người dân địa phương đã biến những giá trị tinh thần này trở thành "con gà đẻ trứng vàng”, đem lại giá trị kinh tế cao thông qua các hình thức du lịch cộng đồng và trải nghiệm. Cùng với những không gian văn hóa, làng văn hóa, địa phương có khoảng 400 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng với nhiều tiết mục khai thác vốn văn nghệ truyền thống của các dân tộc.

Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Pác Nặm Nguyễn Anh Tuấn cho biết, việc giữ gìn bảo vệ di tích lịch sử, di sản văn hóa được nhân dân đồng tình ủng hộ và tự nguyện đưa vào nội dung hương ước, quy ước của thôn, bản để cộng đồng cùng thực hiện, trên tinh thần có bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa thì mới xây dựng NTM đặc sắc và bền vững; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Văn hóa trở thành nội lực phát triển kinh tế

Theo Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Ngô Trường Sơn, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, đã góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu về đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn; nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi và phát triển, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch.

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến việc chuyển giao những thành quả của quá trình xây dựng NTM cho cộng đồng và người dân quản lý, khai thác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở cho nên đã hình thành một số mô hình du lịch nông thôn gắn kết giữa phát triển sản phẩm truyền thống (văn hóa, OCOP, làng nghề…) với văn hóa, du lịch và kinh tế.

Nhờ bảo tồn và kết hợp giữa phát huy giá trị các sản phẩm văn hóa trong cộng đồng dân cư, chỉ số phát triển kinh tế của toàn huyện Tháp Mười đạt những con số ấn tượng. Chỉ tính riêng 3 quý đầu năm 2023, số khách đến huyện tham quan, du lịch và trải nghiệm các hoạt động cộng đồng lên tới 446.981 người, tăng hơn 397.800 người so với năm 2022, doanh thu đạt hơn 30,27 tỷ đồng, tăng hơn 25,83 tỷ đồng so với năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Lê Quang Biểu cho biết: Các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xây dựng mới đều có quy chế, kế hoạch hoạt động phù hợp theo tháng, quý. Nhiều hoạt động đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau đã được đẩy mạnh nhằm góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa chuyên biệt của địa phương.

Tại Bắc Kạn một số lễ hội tiêu biểu trên địa bàn gắn với hoạt động du lịch như: Hội Lồng tồng Ba Bể, Phủ Thông-Bạch Thông, Bằng Vân-Ngân Sơn, Mù Là-Pác Nặm, Chợ truyền thống xã Xuân Dương-Na Rì; triển khai xây dựng mô hình lễ hội mới gắn liền với phát triển du lịch hồ Ba Bể với "Tuần Du lịch-Di sản văn hóa Ba Bể” cũng đã được xây dựng kế hoạch tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

Ngoài ra, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và các trò chơi dân gian cũng được ngành văn hóa, thể thao và du lịch lựa chọn để giới thiệu, quảng bá tại các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua các hoạt động sự kiện, hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị văn hóa trong xây dựng NTM, tỉnh Bắc Kạn, Đồng Tháp đã và đang thực hiện nhiều kế hoạch, trong đó thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để đầu tư và xã hội hóa các thiết chế văn hóa hiện có.

Từ đó, xây dựng các giải pháp thực hiện linh hoạt, vừa kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa tiếp thu có lựa chọn các giá trị văn hóa mới để thực hiện các mục tiêu cốt lõi của xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; đồng thời tập trung quy hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với xây dựng hệ thống du lịch ở các địa phương một cách đồng bộ và khoa học, để các hoạt động này nhanh chóng trở thành những sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, làm cho đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng phong phú, góp phần tiếp tục nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn, nhất là từ nguồn xã hội hóa để bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong quản lý, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; tạo chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM.

Theo Nhandan.vn

Tin liên quan

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tin mới hơn

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..
Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.

Tin khác

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nghệ An có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - 4 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 bao gồm: xã Nghi Văn (Nghi Lộc), xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), xã Tăng Thành và Sơn Thành (Yên Thành). 4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) và Thanh Chi, Thanh Thuỷ (Thanh Chương) và 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Nghi Thuận, Nghi Mỹ, Nghi Phong, Nghi Xuân (Nghi Lộc) và Diễn Xuân, Diễn Tháp (Diễn Châu).
Hoà Bình: Diện mạo nông thôn khởi sắc nhờ thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc

Hoà Bình: Diện mạo nông thôn khởi sắc nhờ thực hiện Nghị quyết về công tác dân tộc

LNV - Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030. Qua đó từng bước giúp xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Long An: Rực rỡ những tuyến đường kiểu mẫu

Long An: Rực rỡ những tuyến đường kiểu mẫu

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có 3 xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo vùng quê biên giới nhờ đó ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, những tuyến đường kiểu mẫu Sáng - xanh - sạch - đẹp đã và đang mang lại diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn.
Thêm những miền quê đáng sống

Thêm những miền quê đáng sống

LNV - Xây dựng nông thôn mới là hành trình có điểm đầu nhưng không có điểm cuối. Vì vậy, khi 100% số xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương của Thủ đô tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng cần có những món gì?

LNV - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (22/2) tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, cho ý kiến quyết định đối với 5 nội dung.
Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

Thanh Hoá: Nguồn vốn tín dụng chính sách Góp phần phát triển Làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP

OVN - Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần duy trì và phát triển đối với các sản ph
Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Nam Định: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

LNV - Phát triển kinh tế tuần hoàn được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Xã Tân Thành (Vụ Bản) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn trên quy mô lớn với sự liên kết giữa các hộ trồng hoa, rau màu và chăn nuôi gà mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công bố đưa nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động