Thứ năm, 29-04-2021 | 13:49GMT+7

Lào Cai: Nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

LNV - Phấn đấu điểm chỉ số PCI Lào Cai năm 2021 đạt trên 72 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành “tốt” trên cả nước. Tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số sụt giảm trong năm 2020. Duy trì và cải thiện các chỉ số tăng điểm, gồm chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức… Đó là những mục tiêu cụ thể được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về chỉ số PCI và công bố chỉ số DDCI tỉnh Lào Cai năm 2020 vào sáng 29/4/2021.

Bàn chủ trì Hội nghị
 
Hội nghị chuyên đề có ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Đậu Anh Tuấn – Giám đốc dự án Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh Trưởng ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì.

Năm 2021 theo công bố của VCCI chỉ số PCI tỉnh Lào Cai đạt 65,25 điểm giảm 0,31 điểm so với năm 2019 (do xu thế chung ảnh hưởng đại dịch covid 19) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lương điều hành kinh tế “khá”, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so với năm 2019).

Theo kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021 tỉnh sẽ tập trung cải thiện mạnh điểm số các chỉ số thành phần có trọng số cao điểm số sụt giảm trong năm 2020 gồm: tiếp cận đất đai; tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, đào tạo lao động.
 

Ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Đậu Tuấn Anh – Giám đốc dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- Trưởng ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: PCI năm 2020, là lần thứ 16 PCI xếp hạng năng lực điều hành các địa phương. Quảng Ninh là năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu toàn quốc. Theo PCI năm 2020, Lào Cai đạt 65,25 điểm xếp thứ 16/63 tỉnh thành phố, 5/10 chỉ số thành phần của tỉnh tăng điểm và 7/10 chỉ số thành phần thăng hạng. Hai chỉ số thành phần sụt giảm thứ hạng mạnh là cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương. Vì thế, theo ông tỉnh Lào Cai nên tích cực, chủ động và sáng kiến để xây dựng phương án, tổ chức thực thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo dựa trên Nghị quyết của Chính phủ. Cần rà soát lại môi trường kinh doanh theo từng lĩnh vực từ kết quả điều tra PCI năm 2020, đặc biệt trên các lĩnh vực cần cải thiện. Các cơ quan chính quyền địa phương cần tăng cường công khai minh bạch thông tin trên website cơ quan chính quyền. Về thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, mỗi địa phương đề nghị triệt để giao nhiệm vụ cho cơ quan thanh tra tỉnh, thành phố trong việc làm đầu mối kiểm soát các hoat động thanh, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn. 
 

Ông Đậu Anh Tuấn – Giám đốc dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- Trưởng ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại hội nghị.
 
Còn ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Năm 2021 Lào Cai sẽ phấn đấu top 10 năng lực kinh doanh chỉ số PCI toàn quốc rất cao; tỉnh cũng đã lập ra rất nhiều giải pháp. (i) Thứ nhất chúng tôi thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đích thân chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, Giám đốc các Sở/Ban/ngành làm thành viên mục tiêu chúng tôi giải quyết vướng mắc trực tiếp tránh làm sao các doanh nghiệp không phải đi lòng vòng, (ii) Nâng cao thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và quyết tâm làm được từ cơ sở cho đến doanh nghiệp cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Lào Cai sẽ chú trọng vào các chỉ số tính minh bạch, chi phí không chính thức, chỉ số phần đất đai, chỉ số tham gia hòa nhập thị trường.

Là đơn vị hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai các dự án DDCI, chúng tôi nhìn thấy sự cam kết rất mạnh mẽ từ phía lãnh đạo tỉnh khi triển khai xuống ngành, các cấp. Qua đó, sự chủ động của các huyện rất quyết liệt khi lắng nghe ý Lào Cai đã có kinh nghiệm về cải thiện PCI và năng lực cạnh tranh sở ngành. Hỗ trợ của GREAT nhằm giúp các sở/ ngành và huyện cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo hướng đáp ứng giới. Nghĩa là chính quyền hiểu các nhu cầu đa dạng và các thách thức khác nhau của chủ doanh nghiệp là nam, nữ, từ các dân tộc khác nhau có trình độ văn hoá khác nhau để đưa ra các dịch vụ phù hợp thúc đẩy khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh, phát hiện cơ hội và thông tin cho doanh nghiệp để tiếp cận cơ hội đó. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh – Phó cố vấn trưởng Great cho biết.
 

Trao xếp hạng cao cho các đơn vị đạt chỉ số DDCI
 
Qua đó, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các Sở/Ngành địa phương có liên quan căn cứ chức năng, quyền hạn được phân công, cập nhật lại dữ liệu các chỉ số thành phần tại kế hoạch số 148/KH – UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021, theo dữ liệu mới của Kế hoạch đưa ra, đồng thời bám sát các nhiệm vụ, giải pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất UBND tỉnh tổ chức họp để thống nhất, chỉ đạo các giải pháp xử lý kịp thời, nâng cao chất lượng điều hành các cấp. 
 

Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị.
 
Tin/ảnh: Thanh Hậu
Tag : Lào Cai, PCI