Ngành giáo dục huyện Mường Nhé gặt hái nhiều thành tích, tự tin bước vào năm học mới

LNV - Những năm gần đây, ngành Giáo dục và đạo tạo huyện Mường Nhé (GD&ĐT) luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên…Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực tham mưu về công tác GD&ĐT; sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về trình độ, đồng bộ về cơ cấu từng bước được đảm bảo đáp ứng yêu cầu về công tác GD&ĐT trong tình hình mới. Kết thúc năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục đào tạo huyện Mường Nhé tiếp tục thu được những kết quả khá toàn diện.
Năm học 2019 - 2020 vừa qua, ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển GD&ĐT theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó có những chỉ tiêu đã đạt và vượt. So với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 – 2020, ngành GD&ĐT Mường Nhé đã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch) và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2. Huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp 4.448/4.617 (đạt 96,3%, thiếu 2,3% so với kế hoạch); Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,8% (thiếu 0,2% so với kế hoạch); Trẻ 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,9% (vượt kế hoạch đề ra 0,4%); Trẻ 11-14 tuổi ra lớp đạt 96,07% (vượt kế hoạch 1,07%); Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% (vượt 1,0% so với kế hoạch); 15-18 tuổi học THPT và tương đương đạt 53% (thiếu 17% so với kế hoạch); Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: 23.066/23.505 đạt tỷ lệ 98,13%. (vượt 4,13% so với kế hoạch).


Huyện Mường Nhé các thầy, cô gắn bó với đồng bào nơi đây, cùng nhân dân nuôi dạy trẻ, ươm những mầm xanh tương lai góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.


Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, phòng GD&ĐT huyện đã rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở GD&ĐT. Hiện phòng GD&ĐT huyện có 38 đơn vị trường với 573 lớp, 14734 học sinh, giảm 52 lớp, giảm 155 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. Chia ra từng cấp học:

Trong đó cấp Mầm non có 12 đơn vị trường, 213 nhóm, lớp 5525 học sinh. So với năm học trước tăng 46 nhóm/ lớp (tăng 828 trẻ). Cấp Tiểu học: Có 15 đơn vị trường, 277 lớp với 6343 học sinh; Tỷ lệ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao (1.339 học sinh); Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi ra lớp là đạt 99,92% (6040/6045 học sinh, tăng 0,92% so với kế hoạch giao). Thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 được 70 lớp với 1396 học sinh, giảm 13 lớp, giảm 7 học sinh so với năm học trước (đạt 100% so với kế hoạch giao); Cấp THCS có 11 đơn vị trường, 129 lớp, 3963 học sinh (tăng 32 học sinh so với năm học trước). Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi học lớp 6 là 96,87% (tăng 1,8% so với năm học trước và giảm 1,73% so với kế hoạch UBND tỉnh giao). Tỷ lệ huy động trẻ 11-14 tuổi học THCS là 96,07% (tăng 0,67% so với năm học trước và giảm 1,33% so với Kế hoạch UBND tỉnh giao).


Ngoài ra, ngành GD&ĐT huyện tích cực tham mưu chính quyền các xã, thực hiện các giải pháp huy động số lượng học sinh đến lớp, đặc biệt học sinh vùng cao. Chỉ đạo các trường huy động học sinh yếu, kém tham gia học phụ đạo ngay từ giữa tháng 8 năm 2020, tập trung phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng và các học sinh rèn luyện trong hè. Vận động giáo viên dành thời gian bồi dưỡng học sinh, ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ hè. Kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém trong năm học 2019-2020. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kĩ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.
Vừa qua, phòng GĐ&ĐT huyện đã tổ chức dạy và học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian phòng, chống Covid-19. Tích cực chỉ đạo các trường triển khai dạy học trên internet, trên truyền hình và thống kê, rà soát hệ thống internet, hệ thống truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình của tỉnh phục vụ cho công tác dạy và học; Thực hiện điều chỉnh nội dung kế hoạch dạy học trong học kỳ II theo hướng giảm tải cho phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Đối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Năm học qua, phòng GĐ&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện đúng, đủ chương trình, thời lượng, chủ đề hướng nghiệp cho học sinh trong năm học. Trong mỗi tiết giáo dục hướng nghiệp có liên hệ thực tế, giáo dục, từng bước hình thành sự nhận thức của các em đối với việc định hướng nghề nghiệp sau này; có phân tích đặc điểm, yêu cầu một số của ngành nghề hiện nay. Thường xuyên tổ chức họp mặt phụ huynh học sinh thông tin kết quả học tập của học sinh trong từng học kỳ để phụ huynh nắm bắt được năng lực học tập của con em mình. Đồng thời cũng giới thiệu, tư vấn nghề cho phụ huynh nắm được.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GĐ&ĐT, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng Phòng GĐ&ĐT là một khối đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành qua đó góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn được đặc biệt quan tâm. Năm học 2019-2020, số học sinh dân tộc đến lớp là 14827/15831 học sinh (đạt 93,65%); Số học sinh bán trú là 6144/15831 (đạt 38,8%), có 25/38 trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú (đạt 65,8%). Phòng đã kịp thời triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo về việc giảng dạy tiếng dân tộc theo quy định của Sở GD&ĐT; Kiện toàn tổ chức các trung tâm học tập cộng đồng, triển khai các hình thức tuyên truyền tại các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã. Tiếp tục chỉ đạo các trường kiện toàn ban phụ trách học sinh nội trú, hướng dẫn các em học sinh nấu ăn, sinh hoạt hợp vệ sinh đặc biệt các em đầu các cấp học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hình thức bếp ăn tập thể tại các trường PTDT bán trú. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục, đặc biệt đối với học sinh dân tộc thiểu số. Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho học sinh nghiêm túc, kịp thời đúng chế độ và đối tượng. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra các trường trong công tác thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cấp phát đủ, đúng chế độ cho học sinh thuộc diện chính sách, đặc biệt học sinh các trường PTDT bán trú. Một số trường có điều kiện đã tổ chức tăng gia, sản xuất, trồng rau xanh, nuôi lợn, gà,... để phục vụ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, tiêu biểu như trường PTDT bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, PTDT bán trú Tiểu học Nậm Vì, trường TH Nậm Pố, trường PTDT bán trú THCS Chung Chải, PTDT bán trú Tiểu học Quảng Lâm số 2... Song còn một số trường do thiếu quỹ đất và nguồn nước sinh hoạt nên chưa tổ chức cho học sinh trồng rau xanh, tăng gia sản xuất như trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Kè số 1, Tiểu học Nậm Kè số 2, PTDT bán trú THCS Huổi Lếch...

Nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD$ĐT Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn vốn nhân lực chất lượng cao…

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé sẽ tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong Nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực, tai nạn, thương tích học đường. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; Thực hiện tốt công tác tổ chức đời sống bán trú cho học sinh; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh, giảm tỷ lệ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và bỏ học.

Giáo dục mầm non tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Thực hiện tốt công tác ăn trưa cho trẻ. Giáo dục phổ thông tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tập trung cho thay sách giáo khoa lớp 1; Tiếp tục đổi mới tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh; Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; đổi mới quản trị trường học, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; Rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2025 và Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2025.

Với những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé sẽ vững tin bước vào năm học mới 2020 – 2021 với hy vọng sẽ có nhiều đột phá và tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

Bài và ảnh Thanh Tuấn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Ngày 16-5, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) - Bộ Ngoại giao thông tin, từ ngày 14 đến 16-5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại thủ đô Bangkok và tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).
Phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào đóng góp cho các địa phương

Phát huy tối đa nguồn lực của kiều bào đóng góp cho các địa phương

Từ ngày 8-11.5.2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đến thăm các tỉnh/thành Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, làm việc về công tác đối ngoại của địa phương, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại một số địa bàn.
Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn  “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

Trường mầm non thị trấn 2 Nga Sơn “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm”

LNV - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao từ phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn cùng sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Năm học 2023 - 2024, trường mầm non thị trấn 2 (Nga Sơn, Thanh Hóa) đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ. Trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục theo hướng mở giúp trẻ có cơ hội vừa học, vừa chơi, được tham gia vào các hoạt động khác nhau; từ đó giúp trẻ tự tin, hứng thú, khám phá, sáng tạo và trải nghiệm.
Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

LNV - Tối 16-5, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội sen lần thứ 2-2024 với chương trình văn nghệ đặc sắc, đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh và mua sắm hàng trăm sản phẩm OCOP.

Tin khác

Nút rối tháng tư

Nút rối tháng tư

Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ "Nút rối tháng tư" của nhà thơ Thu Sang
Độc đáo nghề làm thúng chai Phú Mỹ

Độc đáo nghề làm thúng chai Phú Mỹ

LNV - Gần 20 năm qua, vợ chồng ông Trương Văn Trung, ở huyện Tuy An vẫn tận tâm với nghề làm thúng chai truyền thống. Mỗi năm gia đình ông làm nhiều thúng chai để bán cho ngư dân, các cơ sở du lịch và các công ty xuất khẩu ra nước ngoài.
Miền đất tổ

Miền đất tổ

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ "Miền đất tổ"
Thăm nghĩa trang liệt sĩ

Thăm nghĩa trang liệt sĩ

Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ "Thăm nghĩa trang liệt sĩ"
Phác hoạ về người lính

Phác hoạ về người lính

Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ "Phác hoạ về người lính"
Một gia đình có 3 đời gắn bó với nghề bốc thuốc đông y

Một gia đình có 3 đời gắn bó với nghề bốc thuốc đông y

LNV - Đến xã Phú Sơn huyện Ba Vì (Hà Nội) nhắc tới ông Lang Mật (tên thường gọi của Lương y Chu Văn Mật (85 tuổi) ở thôn Cao Lĩnh xã Phú Sơn thì ai cũng biết, gia đình ông đã có 03 đời làm nghề bốc thuốc nam trị bệnh cứu người.
Thành phố hoa phượng đỏ

Thành phố hoa phượng đỏ

LNV - Nằm ở vị trí trung tâm Duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng là thành phố cảng lâu đời và là trung tâm du lịch biển hàng đầu cả nước.
Bình Định: Khai quật đợt 2 phế tích Đại Hữu

Bình Định: Khai quật đợt 2 phế tích Đại Hữu

LNV - Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1223 cho phép Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ đợt 2 phế tích Đại Hữu, thôn Chánh Mẫn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Bảo vệ và phát huy giá trị Quần đảo Cát Bà gắn với di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Bảo vệ và phát huy giá trị Quần đảo Cát Bà gắn với di sản thế giới Vịnh Hạ Long

LNV - Ngày 16/9/2023, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả rập Xê út đã công nhận Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là di sản thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam và là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với các quốc gia thành viên trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản thế giới này trong thời gian tới.
Khai mạc Lễ hội Tình yêu năm 2024

Khai mạc Lễ hội Tình yêu năm 2024

LNV - Tối nay (8/5) tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội, Lễ hội Tình yêu lần thứ 3 - năm 2024 nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của thiên tình duyên bất tử giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa.
Người đàn ông đa tài chế tác khèn bè và đàn ta lư

Người đàn ông đa tài chế tác khèn bè và đàn ta lư

LNV - Ông Hồ Văn Vạt (tên thường gọi là Pả Hơi) là người Vân Kiều nổi tiếng ở trong vùng bởi khả năng vừa biết chế tạo nhạc cụ và đàn hát khèn bè và đàn ta lư.
Khánh Hoà: Triển lãm 100 hình ảnh và 600 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hoà: Triển lãm 100 hình ảnh và 600 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

LNV - Chiều 4-5, tại khu vực Tháp Trầm hương (TP. Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa khai mạc Triển lãm ảnh và trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hà Nội: Thêm 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp thành phố tại huyện Đan Phượng

Hà Nội: Thêm 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp thành phố tại huyện Đan Phượng

LNV - Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(Hà Nội) Ấn tượng cầu đi bộ trở thành không gian nghệ thuật công cộng

(Hà Nội) Ấn tượng cầu đi bộ trở thành không gian nghệ thuật công cộng

Ngày 03/5, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức “Lễ khai mạc Dự án nghệ thuật Công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật kết nối Dự án nghệ thuật Công cộng Phúc Tân”.
Kon Tum: Bảo tồn, khôi phục nhà Rông truyền thống

Kon Tum: Bảo tồn, khôi phục nhà Rông truyền thống

LNV - Nhà Rông truyền thống là một trong những di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Việc bảo tồn, phục dựng nhà Rông truyền thống sẽ tạo điều kiện cho các di sản, giá trị văn hóa gắn liền với nhà Rông được gìn giữ, phát huy, đặc biệt là những giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghề truyền thống, tín ngưỡng dân gian, cồng chiêng, múa xoang...
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động