Thứ sáu, 07-01-2022 | 10:29GMT+7

Hà Tĩnh: Cần có chính sách, thành lập Hiệp hội Làng nghề

LNV - Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang có khoảng trên 40 làng nghề và làng nghề truyền thống. Tuy nhiên có một thực trạng diễn ra hiện nay là chưa có Hiệp hội làng nghề cấp tỉnh, nhiều làng nghề hoạt động còn cầm chừng, chưa có các chính sách mang tính đột phá, giá trị sản phẩm làng nghề chưa thật sự cao.
Nhiều bất cập trong hoạt động làng nghề
 
Trải qua biến bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, Hà Tĩnh vẫn luôn giữ được trong mình bản sắc văn hoá làng nghề truyền thống mà các bậc tiền nhân đã gây dựng. Trên chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay, kinh tế làng nghề lại đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển, đa dạng hoá nền kinh tế của tỉnh, cũng như gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất cho người dân nông thôn.
 
Mặc dù là tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển làng nghề từ lâu đời. Đa dạng, phong phú các loại hình làng nghề,và làng nghề truyền thống, nhưng cho đến nay, Hà Tĩnh lại chưa có các chính sách mang tính đột phá, xây dựng kế hoạch thành lập Hiệp hội làng nghề, nhằm hỗ trợ người dân nông thôn trong việc định hình kinh tế làng nghề, hình thành chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Làng nghề nón lá Ba Giang ( xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)
 
Sản xuất làng nghề hiện nay ở  nhiều địa phương trong tỉnh còn mang tính tự cung, tự cấp. Từ tìm kiếm nguồn nguyên liệu, trình độ lao động nông thôn, đầu tư máy móc, khoa học công nghệ, cho đến sản phẩm đầu ra trên thị trường vẫn là khâu gặp nhiều bất cập, khiến đời sống kinh tế làng nghề của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.
 
Cần ban hành chính sách phù hợp, nâng cao giá trị kinh tế làng nghề
 
Nhằm xây dựng, phát triển làng nghề thật sự có hiểu quả và mang lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Tỉnh Hà Tĩnh cần có kế hoạch và tầm nhìn mang tính dài hạn, ban hành các chính sách phù hợp, sát với tình hình thực tiễn kinh tế làng nghề, qua đó phát triển các làng nghề một cách vững mạnh, đưa kinh tế nông thôn, và đời sống người dân ngày một đi lên.
 
Để thực hiện được các mục tiêu đó, vai trò quản lý nhà nước trong việc tham mưu, chỉ đạo, ban hành các chính sách, nhằm hỗ trợ cho người dân nông thôn phát triển làng nghề là hết sức quan trọng. Đã đến lúc cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm ban hành cơ chế, hình thành các tổ chức chính trị, hội làng nghề của tỉnh, cũng như các địa phương nhằm dẫn dắt, cung ứng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm.
 
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề, áp dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ được giá trị, nâng cao kinh tế làng nghề trong tình hình mới.
 
Để người dân thật sự sống được với nghề
 
Dù là địa phương có rất nhiều làng nghề, và làng nghề truyền thống. Nhưng hiện nay, ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, người dân chưa thật sự mặn mà, gắn bó với làng nghề. Một số làng nghề trên địa bàn tỉnh, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguồn nguyên nguyên liệu tăng cao, trong khi đó giá trị sản phẩm cung ứng ra thị trường lại thấp khiến nhiều làng nghề hoạt động cầm chừng.
 
Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương hiện nay. Một phần vì giá trị sản phẩm làng nghề chưa thật sự cao, nguồn lao động trẻ tại các làng nghề đang có xu hướng chuyển sang học nghề để xuất khẩu lao động, hoặc làm việc tại các cty, nhà máy ở các trung tâm thành phố lớn trong nước. Việc đẩy mạnh,chuyển đổi khoa học, công nghệ,thiết bị máy móc và phương thức sản xuất ở các địa phương trong tỉnh còn yếu và thiếu, dẫn đến tình trạng một số làng nghề đang có dấu hiệu bị sa sút, và  nguy cơ bị mai một.
 
Đã đến lúc, tỉnh Hà Tĩnh cần có phương hướng đi mới trong việc gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề hiện nay, nhằm tạo khí thế và động lực mới, giúp người dân yên tâm sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình.
 
Bài, ảnh: Quang Hoà