Thứ năm, 03-11-2022 | 10:12GMT+7

Sản xuất công nghiệp phục hồi, tiếp đà tăng trong tháng 10

LNV - Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục phục hồi, ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ.
Báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/10, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2022 tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 5,7%; ngành khai khoáng tăng 6,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,7%.

“Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 3,8%)” - báo cáo nêu cụ thể.

Chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp

Đáng chú ý, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6% (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,1%), đóng góp 7,4 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 7,8%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Cũng trong 10 tháng qua, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Đồ uống tăng 31,5%; sản xuất trang phục tăng 19,2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 17,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 17,3%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 16,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 11%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 10,8%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 10,2%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,7%. Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm là kim loại giảm 1,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 5,4%.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 02 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao.
Bài, ảnh: Việt Anh