Thứ năm, 02-03-2023 | 14:44GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tái canh cà phê để phát triển nông nghiệp

LNV - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mới phê duyệt quyết định 186/QĐ - UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khắc phục tình trạng cây cà phê của tỉnh đang ngày càng già cỗi. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, những năm gần đây diện tích cây cà phê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ngày càng giảm mạnh, do giá cà phê không ổn định, hiệu quả sản xuất cà phê thấp hơn so với một số cây trồng khác, phần lớn diện tích các vườn cà phê hiện tại thường là vườn cà phê già cỗi. Trước thực trạng này, việc tái canh, ghép cải tạo giống đối với diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê thương phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm cà phê của tỉnh. Từ đó, hình thành những vùng sản xuất cà phê có giống đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 
 

Hoàn thành kế hoạch về tái canh cà phê sẽ góp phần phát triển nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đề án đặt ra mục tiêu trồng tái canh 108 ha cà phê với năng suất vườn cà phê sau khi trồng tái canh đạt bình quân từ 3 - 3,5 tấn/ha; thu nhập trên một đơn vị diện tích cà phê sau khi trồng tái canh tăng 1,5 lần so với trước khi tái canh. Lộ trình thực hiện đề án cụ thể: năm 2021 thực hiện với tổng diện tích tái canh là 20 ha; năm 2022 - 2023 thực hiện tái canh với tổng diện tích 51 ha, năm 2024 là 23 ha và năm 2025 là 14 ha. Việc thực hiện tái canh cà phê nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập cho người dân; nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng, góp phần phát triển bền vững ngành hàng cà phê trên địa bàn tỉnh. 
 

  Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện tái canh cây cà phê. 

Theo quyết định phê duyệt, kế hoạch thực hiện đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh giao UBND huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện tái canh cà phê trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 15/11 hàng năm. Bên cạnh đó, hai địa phương trên phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi cho vay tái canh cà phê đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn; hướng dẫn, vận động người dân tái canh theo hướng công nghệ cao; sử dụng những giống cà phê mới thích hợp điều kiện sinh thái địa phương theo hướng năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, địa phương cần củng cố hoạt động của các hợp tác xã hiện có, thành lập hợp tác xã đủ năng lực tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, thúc đẩy gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ cà phê theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Bài, ảnh: Ngọc Trâm