Thứ năm, 22-09-2022 | 11:34GMT+7

Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2022

LNV - Triển khai chương trình công tác năm 2022, thực hiện Quyết định số 1560/QĐ ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Khuyến công (đợt 1) năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công ngày 15/9/2022.

Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2022 tại Thành phố Vinh
 
 Tham gia lớp tập huấn có đại diện Sở Công Thương Nghệ An, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương; Đại diện phòng kinh tế - hạ tầng, Hội nông dân, Hội LHPN các huyện và  sự có mặt của 150 học viên là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác Khuyến công là dịp để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã cập nhật các quy định mới về chính sách khuyến công. Qua đó nắm rõ đối tượng, ngành nghề và định mức được hỗ trợ phù hợp với loại hình của cơ sở. Hội nghị cũng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách khuyến công của phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng ở các Huyện, thành, thị; Đồng thời tư vấn hướng dẫn cách lập đề án khuyến công, quy trình, thủ tục để tiếp cận chính sách khuyến công khi có nhu cầu.
Tin và ảnh Phan Hạnh