Thứ năm, 24-11-2022 | 09:31GMT+7

Nghệ An: Nghiệm thu các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

LNV - Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương, Sở Công Thương Nghệ An vừa tổ chức nghiệm thu các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 trên địa bàn Nghệ An.
Đó là đề án “Hoàn thiện, đổi mới công nghệ sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sợi bao bì dệt PP tráng màng PE” tại Công ty cổ phần bao bì Nghệ An ở KCN Bắc Vinh, thành phố Vinh. Và đề án “Hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công nghệ nuôi trồng Thủy sản ở KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh. Tham gia đoàn nghiệm thu gồm có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương; các đơn vị thụ hưởng từ nguồn kinh phí của chương trình.

Tại buổi nghiệm thu, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương cùng 2 doanh nghiệp đã báo cáo quá trình triển khai và thực hiện Đề án, trình bày các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, giới thiệu các sản phẩm được sản xuất ra từ các thiết bị được hỗ trợ.

Qua đánh giá ban đầu thì thiết bị được hỗ trợ đưa vào phục vụ sản xuất bước dầu đã giúp được các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn của thị trường. Đề án được đánh giá có hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
PV