Hà Nội: 23°C Hà Nội
Đà Nẵng: 23°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 22°C Thừa Thiên Huế

Hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đạt nhiều kết quả tích cực

LNV - Phát huy những lợi thế tiềm năng của khu vực, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại đã đề ra. Trong đó phải kể đến kế hoạch khuyến công, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công thương nói riêng và kinh tế, xã hội của cả nước nói chung.

Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cục trưởng Cục Công thương Địa phương Ngô Quang Trung chủ trì hội nghị
Cục trưởng Cục Công thương Địa phương Ngô Quang Trung chủ trì hội nghị

Mặc dù phải đối mặt với khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới và trong nước, nhưng với sự đồng hành, hỗ trợ của công tác khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp tại khu vực nông thôn đã đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh, phát triển sản xuất để thích nghi với bối cảnh mới.

Hoạt động khuyến công năm 2022

Các đề án triển khai trong năm 2022 phù hợp với mục tiêu Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao, giúp các doanh nghiệp, cơ sở tháo gỡ khó khăn, bắt nhịp với sự phát triển trong tình hình mới, tiếp tục góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 của cả nước là 345,5 tỷ đồng, kết quả thực hiện giải ngân là 323 tỷ đồng, đạt 93,48% kế hoạch. Trong đó: (i) Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) được phê duyệt là 140 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng kinh phí khuyến công cả nước (thực hiện 136 tỷ đồng, đạt 97,14% kế hoạch). (ii) Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) là 205,5 tỷ đồng, chiếm 59,5% tổng kinh phí khuyến công cả nước, thực hiện 187 tỷ đồng, đạt 90,99% kế hoạch.

Riêng tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2022 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 79,07 tỷ đồng, đạt 85,23% so với kế hoạch năm (92,77 tỷ đồng). Trong đó: Kinh phí KCQG thực hiện là 28,99 tỷ đồng, đạt 97,18% so với kế hoạch (29,83 tỷ đồng), chiếm 18% kinh phí KCQG thực hiện của cả nước, chiếm 36,66% kinh phí khuyến công toàn vùng; Kinh phí KCĐP thực hiện là 50,08 tỷ đồng, đạt 79,56% so với kế hoạch (62,945 tỷ đồng), chiếm 26,78% tổng kinh phí KCĐP thực hiện của cả nước năm 2022 (187 tỷ đồng) và chiếm 63,27% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá từ 4 đến 8,7 tỷ đồng trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Nguồn vốn khuyến công đã hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở CNNT. Đây là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công, được nhiều địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các cơ sở CNNT. Năm 2022, kinh phí thực hiện là 105,6 tỷ đồng, đạt 77,64% kế hoạch.

Trong đó: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới và xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn cho 16 cơ sở CNNT với kinh phí 15,4 tỷ đồng, chiếm 11,32% tổng kinh phí thực hiện. Chương trình này đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của các cơ sở CNNT trong việc mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; giảm dần cách tổ chức sản xuất tự phát, manh mún và kém hiệu quả chuyển dần từ sản xuất thủ công, bán thủ công, sang đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến.

Hỗ trợ cho 304 cơ sở CNNT với kinh phí là 90,2 tỷ đồng (chiếm 66,32% tổng kinh phí thực hiện) ứng dụng máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường...

Thông qua các đề án, các cơ sở CNNT đã được tiếp cận phương thức quản lý và công nghệ sản xuất mới nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế cạnh tranh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho các sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp nông thôn của mỗi địa phương.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT:

Kinh phí thực hiện nội dung này là 14,2 tỷ đồng chiếm 10,41% tổng kinh phí thực hiện. Cụ thể: Hỗ trợ 14 phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận tiêu biểu cấp khu vực. Việc xây dựng các điểm trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm CNNT tiêu biểu tại các địa phương góp phần tạo kênh phân phối tin cậy cho doanh nghiệp, tạo được một địa điểm tin cậy phục vụ khách du lịch tham quan, mua sắm, có vai trò quan trọng trong tiêu thụ, quảng bá sản phẩm của địa phương, nhất là thời điểm hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự xâm nhập hàng nước ngoài nhiều và đang từng bước nắm giữ các hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bộ Công Thương đã tổ chức bình chọn, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận cho 465 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cho thấy sức hút của chương trình ngày càng tăng. Một đặc điểm khác biệt nữa là chất lượng của các sản phẩm được giải tương đối đồng đều dẫn đến số lượng sản phẩm được giải cũng cao hơn mọi kỳ bình chọn, là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của các cơ sở CNNT.

Hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp (CCN):

Kinh phí thực hiện là 1,6 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng kinh phí thực hiện, gồm hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 04 cụm công nghiệp tại các tỉnh Nam Định, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Sau khi hỗ trợ, các CCN đã triển khai đầu tư hạ tầng, tạo mặt bằng thu hút các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm; tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT hoạt động tại các CCN đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT:

Kinh phí thực hiện là 3,9 tỷ đồng, chiếm 2,88% tổng kinh phí thực hiện.

Năm 2022, kinh phí KCQG đã hỗ trợ triển khai 14 đề án nhằm tiếp tục hỗ trợ tư vấn, trợ giúp cho các cơ sở CNNT tổ chức đánh giá hiện trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm; Tổ chức 16 lớp đào tạo quản trị kinh doanh cho 800 học viên; tổ chức 15 lớp đào tạo trực tiếp 5S, Kaizen, kỹ thuật sản xuất cho 525 học viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Thông qua các nội dung hỗ trợ tư vấn, trợ giúp cho các cơ sở CNNT sẽ giúp cho chủ các cơ sở CNNT thay đổi được nhận thức về những tồn tại, lãng phí ngay tại nhà máy, xưởng sản xuất của đơn vị, từ đó có nhận thức tốt hơn về việc nâng cao năng lực của cán bộ, ý thức và áp dụng các công cụ vào thực hiện việc thay đổi, nắm bắt được tình hình tài chính của đơn vị, cùng với đó là đánh giá và thay đổi lại hoạt động marketing của đơn vị cho phù hợp với thị trường từ đó nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;….

Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển CNNT, công tác truyền thông: Kinh phí thực hiện là 7,2 tỷ đồng chiếm 5,31% tổng kinh phí thực hiện. Năm 2022, công tác thông tin tuyên truyền vẫn được duy trì và ngày càng được nâng cao về chất lượng, cụ thể:

Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền hình về khuyến công:

Công thương địa phương phát sóng trên các kênh VTV2, VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Hỗ trợ, thúc đẩy thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp địa phương; Tạo cầu nối cho việc tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ của các địa phương với thị trường trong và ngoài nước... Đăng tải thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT trên Báo Công Thương, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Công Thương, Báo Đại biểu nhân dân, Tạp chí Làng nghề Việt Nam… Duy trì trang tin khuyến công điện tử: www.khuyencongonline.gov.vn và trang thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp : www.ipc1.gov.vn;....

Hỗ trợ tổ chức 02 Hội nghị về hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hỗ trợ cho 20 cơ sở CNNT ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ thuê tư vấn chuyển đổi số cho 45 cơ sở CNNT; xây dựng được 10 bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến cho cho các cơ sở CNNT.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công: Kinh phí thực hiện là 3,5 tỷ đồng, chiếm 2,57% tổng kinh phí thực hiện.

Năm 2022, tổ chức được 03 Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố theo các khu vực, ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề nghị của các đại biểu rất sát thực về cơ chế chính sách, cách thức tổ chức triển khai thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn; Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho 185 cán bộ làm công tác khuyến công, 04 lớp cho cộng tác viên khuyến công.

Với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khuyến công, Cục CTĐP đã tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án KCQG theo quy định; thuê chuyên gia tư vấn, lao động. Công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn tổ chức thực hiện đã được tăng cường, năm 2022, Cục CTĐP đã tổ chức 10 đoàn kiểm tra tại 26/63 tỉnh/thành phố, cụ thể: Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam; và các đề án do Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện.

Hoạt động khuyến công 8 tháng đầu năm 2023

Bước sang năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống khuyến công từ trung ương đến địa phương bám sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn để tập trung tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công ngay sau khi được phê duyệt, giao kinh phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Khuyến công Bình Phước nghiệm thu hoàn thành đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị
Khuyến công Bình Phước nghiệm thu hoàn thành đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

Tính trong tháng 8 năm 2023, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023 được phê duyệt (bao gồm cả kinh phí KCQG và KCĐP) của 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan là 345,7 tỷ đồng, tăng 7,02% so với thực hiện năm 2022 (323 tỷ đồng).

Trong đó kinh phí KCQG được giao là 140 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng kinh phí khuyến công cả nước (bằng mức kinh phí được giao năm 2022). Tính đến tháng 8 năm 2023 đã ký hợp đồng triển khai thực hiện được 82/104 đề án KCQG, với kinh phí 92.635 tỷ đồng, đạt 66,17% so với kế hoạch KCQG đã được phân bổ. Các đề án còn lại đang được triển khai công tác đấu thầu theo quy định hoặc đề nghị ngừng, điều chỉnh.

Kinh phí KCĐP được giao là 205,7 tỷ đồng, chiếm 59,5% tổng kinh phí khuyến công cả nước (tăng 0,09% so với kế hoạch năm 2022 là 205,5 tỷ đồng).

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023 được duyệt của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là 101,65 tỷ đồng, tăng 9,57% so với kế hoạch năm 2022 (92,77 tỷ đồng), trong đó: Kinh phí KCQG giao theo kế hoạch là 34,5 tỷ đồng, chiếm 33,94% kinh phí khuyến công toàn vùng, tăng15,8% so với năm 2022; Kinh phí KCĐP giao theo kế hoạch là 67,15 tỷ đồng, chiếm 32,64% tổng kinh phí KCĐP kế hoạch năm 2023 (205,7 tỷ đồng) và chiếm 63,41% kinh phí khuyến công toàn vùng, tăng 6,68% bao nhiêu so với năm 2022.

Thực hiện 8 tháng đầu năm 2023, kinh phí toàn vùng đã thực hiện đạt 42,48 tỷ đồng, đạt 41,8% kế hoạch năm, bằng 126,8% với cùng kỳ. Trong đó: Kinh phí KCQG thực hiện 23,41 tỷ đồng đạt 67,85% kế hoạch năm; Kinh phí KCĐP thực hiện 19,07 tỷ đồng đạt 28,4% kế hoạch năm.

Với quyết tâm phục hồi và phát triển sản xuất công nghiệp tại khu vực nông thôn, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức hệ thống khuyến công 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã nỗ lực phấn đấu, phát huy kết quả đạt được của những năm trước, chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý Nhà nước hoặc tổ chức triển khai các nội dung hoạt động khuyến công kịp thời đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác khuyến công được ghi nhận là một trong những điểm sáng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung đạt được của toàn ngành Công Thương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Đó là sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cả tổ chức hệ thống khuyến công mà trong đó các Sở Công Thương, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện đóng vai trò rất quan trọng.

Bình Nguyên

Tin liên quan

Hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023

Hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023

LNV - Phát huy những lợi thế tiềm năng của khu vực, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại đã đề ra. Trong đó phải kể đến kế hoạch khuyến công, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công thương nói riêng và kinh tế, xã hội của cả nước nói chung.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

Hà Nội dẫn đầu cả nước về triển khai chương trình sản phẩm OCOP

LNV - Công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP được Thành phố rất quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hàng năm. Điển hình như Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố. Đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phú Thọ: Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng

Phú Thọ: Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng

OVN - Nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh đến người tiêu dùng, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, các chủ thể triển khai đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, chú trọng đưa vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để phân phối, trưng bày, tiêu thụ hàng hóa lâu dài, ổn định.

Tin mới hơn

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

LNV - Tối 24/11, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại 2023. Hội chợ có quy mô hơn 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh.
Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

Khuyến công Bến tre: Hỗ trợ công nghệ mới vào sản xuất

LNV - Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương Bến Tre đã hỗ trợ các cơ sở đầu tư ứng dụng thiết bị công nghệ mới vào sản xuất các sản phẩm từ dừa, từ đó tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

LNV - Ngày 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – Vimexpo 2023. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - (IDC) tổ chức.
Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

LNV - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk đã phát hành xuất bản “Sổ tay công tác khuyến công Đắk Lắk”.
Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

LNV - Thực hiện Công văn số 139/SCT-QLCN ngày 01/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện 11 Đề án khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duyên Hải, UBND xã Ngũ Lạc và HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt” tại HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc - ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tin khác

Khuyến công Thanh Hóa: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Khuyến công Thanh Hóa: Tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương

LNV - Chương trình khuyến công của Thanh Hóa trong thời gian qua đã góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo và giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động dư thừa trên địa bàn sinh sống của người dân, tạo nhiều việc làm mới trên địa bàn nông thôn; góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn; góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...
Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023 với quy mô 220 gian hàng

Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng năm 2023 với quy mô 220 gian hàng

LNV - Tối 17/11/2023, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Tiệp, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2023. Chương trình do Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương thành phố Hải Phòng tổ chức.
Khuyến công Bình Định: Tiếp sức cho doanh nghiệp

Khuyến công Bình Định: Tiếp sức cho doanh nghiệp

LNV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Khuyến công Tiền Giang: Đào tạo nghề hàn cho 26 học viên

Khuyến công Tiền Giang: Đào tạo nghề hàn cho 26 học viên

LNV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Gò Công, Trường Trung cấp Gò Công tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề hàn cơ bản năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Bảo Lam, Phường 3, thị xã Gò Công.
Bình Định: Thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cơ sở sản xuất

Bình Định: Thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cơ sở sản xuất

LNV - Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Định, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp - thương mại năm 2023; tiếp tục triển khai các phương án, biện pháp, giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh (SXKD) và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, dự trữ hàng hóa, góp phần bình ổn thị trường, phục vụ tốt dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phục hồi và phát triển SXKD sau dịch Covid-19 và nỗ lực của cộng đồng DN, hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023 vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch khuyến công

Giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch khuyến công

LNV - Để hoàn thành chương trình công tác khuyến công năm 2023 tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023. Cục Khuyến công Địa phương đã đề ra 07 giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2023
Khuyến công Sơn La: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Khuyến công Sơn La: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương Sơn La đã phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 700 học sinh Trường tiểu học Quyết Thắng, Thành phố Sơn La.
khuyến công Hòa Bình: Thúc đẩy phát triển làng nghề

khuyến công Hòa Bình: Thúc đẩy phát triển làng nghề

LNV - Với chức năng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nông thôn, những năm qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã luôn tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về phát triển làng nghề.
Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

LNV - Ngày 15/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã chủ trì buổi họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023
Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nông thôn

Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp nông thôn

LNV - Với những đề án được triển khai hiệu quả, công tác khuyến công minh chứng được vai trò là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển.
Ninh Thuận: Chương trình khuyến công giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất

Ninh Thuận: Chương trình khuyến công giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất

LNV - Thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

LNV - Chiều ngày 26/10/2023 tại Đắk Nông, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị khuyến công các các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thứ XIII năm 2023.
Nghiệm thu đề án khuyến công hỗ trợ máy móc thiết bị tại Bình Phước

Nghiệm thu đề án khuyến công hỗ trợ máy móc thiết bị tại Bình Phước

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thị xã Chơn Thành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Gia Mập, UBND phường Hưng Long, UBND xã Đắk Ơ và các cơ sở CNNT được hỗ trợ nghiệm thu hoàn thành 02 đề án khuyến công, cụ thể:
Bắc Ninh nỗ lực hoàn thành kế hoạch công tác khuyến công

Bắc Ninh nỗ lực hoàn thành kế hoạch công tác khuyến công

LNV - Sở Công Thương Bắc Ninh đã xây dựng 3 giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khuyến công, đồng thời hoàn thành kế hoạch năm 2023.
Gần 230 gian hàng Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng năm 2023

Gần 230 gian hàng Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng năm 2023

LNV - Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 17/11/2023 đến ngày 22/11/2023 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghĩ Việt Tiệp, do Sở Công Thương TP. Hải Phòng phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức. Theo đó, hội chợ có quy mô dự kiến khoảng gần 230 gian hàng tiêu chuẩn đến từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với những thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

Vinamilk và câu chuyện đằng sau việc thay đổi nhận diện thương hiệu

LNV - “Vinamilk thay áo mới” là câu chuyện đã tốn không ít giấy mực từ truyền thông tới cộng đồng người tiêu dùng thời gian qua. Nhưng thực chất, “tấm áo ấy” chỉ là hình thức bên ngoài, đằng sau là cách mà Vinamilk khẳng định những giá trị mang tính di sản của thương hiệu như chất lượng - uy tín - phát triển bền vững bằng một ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ hơn.
Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Thừa Thiên Huế: Phát huy nội lực, đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

LNV - Những năm gần đây, công tác định hướng gắn phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các làng nghề cũng chủ động thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, tận dụng có hiệu quả sự hỗ trợ từ chủ trương, chính sách của tỉnh nói trên để phát triển bền vững. Nhiều tour du lịch làng nghề được hình thành; lồng ghép, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng tại các điểm du lịch có nghề, làng nghề tạo ấn tượng tốt với du khách.
Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang

LNV - Nhằm khẳng định vai trò, định vị ngành lúa gạo Việt Nam Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức “Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”, diễn ra từ ngày 11 – 14/12, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

Cần một cách tiếp cận đa chiều đối với quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội

LNV - Mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010), nhà vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Trải qua hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm, kinh thành Thăng Long và nay là Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của người dân Việt Nam.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho Doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề

LNV - Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2023, vừa qua, Sở Công thương Hà Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học và công nghệ phát triển làng nghề tổ chức hội thảo “Nâng cao kỹ năng bán hàng online và marketting cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trong làng nghề”
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động