Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 30°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội: Huyện Phú Xuyên phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo; thực hiện lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra theo đúng quy định. Đến hết năm 2021, huyện Phú Xuyên có 25/25 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; toàn huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và được Hội đồng thẩm định thành phố Hà Nội chấm điểm đạt 96,5 điểm, đủ điều kiện công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, huyện phấn đấu có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, bao gồm: Đại Thắng, Phúc Tiến và Tri Trung.
TỪ HUYỆN CÓ XUẤT PHÁT ĐIỂM THẤP

Huyện Phú Xuyên là huyện ngoại thành nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội. Huyện có 27 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 02 thị trấn và 25 xã, với 9 tiểu khu và 145 thôn, cụm dân cư. Tổng diện tích tự nhiên là 17.142ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 11.044,3ha chiếm 64,2%, đất phi nông nghiệp 6.038,6ha, chiếm 35,2%; đất chưa sử dụng 60,1ha, chiếm 0,4%.

Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, huyện có xuất phát điểm thấp. 16 xã đạt và cơ bản đạt 6-7 tiêu chí; 10 xã đạt và cơ bản đạt 5 tiêu chí. 26/26 xã chưa có đồ án quy hoạch xã nông thôn mới; 16/26 xã đã có quy hoạch sử dụng đất; 10/26 xã có quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội- môi trường. Đường giao thông trục xã, liên xã được cứng hóa 53,74%; trục thôn, liên thôn cứng hóa 31,4%; đường ngõ, xóm cứng hóa 53,8%; đường trục chính nội đồng cứng hóa 13,4%; các đường trục xã, liên xã chưa có hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống công trình thủy lợi xuống cấp; 11/88 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 12,5%; 26/26 xã chưa có trung tâm văn hóa thể thao; 131/157 thôn, cụm dân cư có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt cộng đồng, đạt 83,4%; 17 chợ cần phải được đầu tư; 88,5% nhà ở dân cư đạt chuẩn.


Trụ sở Huyện ủy - H ĐND - UBND huyện Phú Xuyên


Huyện uỷ đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo, HĐND huyện ban hành các nghị quyết của HĐND, UBND huyện xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2010-2020, đã ban hành 105 văn bản để thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân.

Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện nghiêm túc việc giao ban định kỳ theo quý và theo tiến độ triển khai nhiệm vụ. Huyện ủy, BCĐ đã thành lập nhiều đoàn, nhiều đợt kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình với các xã. Tổ chức trên 130 cuộc kiểm tra, làm việc trực tiếp với các xã, các đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ huyện tới cơ sở nghiêm túc triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, toàn thể nhân dân.


Lãnh đạo huyện Phú Xuyên họp thống nhất kế hoạch tổ chức lễ công bố, đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới


ĐẾN NHỮNG ĐỔI THAY TỪ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM

Sau 10 năm (từ 2010 đến 2020), thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 51,5% (2010) lên 55,93% (2020); thương mại - dịch vụ từ 23,6% tăng lên 29,01%; nông, lâm, thủy sản giảm từ 24,9% xuống còn 15,06%. Năm 2010, tổng giá trị sản xuất là 5.821,9 tỷ đồng, đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 9.840,02 tỷ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt: 52 triệu đồng/người. 100% các xã đạt tiêu chí thu nhập, đều đạt trên 50 triệu đồng /người/năm.


Tuyến đường Nông thôn mới xã Đại Thắng


Huyện Phú Xuyên có 01 Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội với diện tích khoảng 70ha đã cơ bản xây dựng xong cơ sở hạ tầng đang mời gọi các nhà đầu tư; 43 làng nghề được Thành phố công nhận và 03 Cụm công nghiệp mới được thành lập. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2020 đạt 6.831,73 tỷ đồng tăng 8,27% so với năm 2019.

Huyện Phú Xuyên hiện có 42 làng nghề đang hoạt động với 965 cơ sở sản xuất kinh doanh. UBND các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề và lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề; UBND huyện đã phê duyệt phương án bảo vệ môi trường 42 làng nghề trên địa bàn huyện; tỷ lệ các cơ sở làng nghề thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 87%. Công tác quảng bá, giới thiệu làng nghề được quan tâm triển khai: Từ năm 2010, Huyện chọn ngày 26/10 hàng năm là “Ngày vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên”; và đã tổ chức 7 lần lễ hội.


Tuyến đường Nông thôn mới xã Tri Trung


Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến năm 2020, huyện Phú Xuyên đã có 97 sản phẩm được UBND Thành phố công nhận sản phẩm OCOP. (trong đó có 6 sản phẩm 3 sao; 91 sản phẩm 4 sao); đã hình thành 10 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Trong đó có 04 HTX nông nghiệp có liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, 03 HTX đã có 8 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đạt 3 sao trở lên.

Một số mô hình nổi bật trong phát triển kinh tế huyện Phú Xuyên, bao gồm: mô hình phát triển nông nghiệp, nghiên cứu ấp nở trứng gia cầm vịt đại xuyên; mô hình phát triển vùng sản xuất rau cần chuyên canh Khai Thái; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mô hình trồng măng tây ứng dụng công nghệ cao tại xã Hồng Thái; mô hình sử dụng mùn cưa để trồng nấm tại xã Tân Dân.
Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất tập trung: lúa chất lượng cao (400 ha), rau an toàn xã Minh Tân (diện tích 159 ha), rau cần Khai Thái (30 ha), bưởi Thồ Bạch Hạ (40 ha), thủy sản (300 ha), chăn nuôi lợn an toàn sinh học; diện tích cấy máy khoảng 1500 ha...Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2020 đạt 1.469,13 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm từ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản/ha năm 2020 đạt 192 triệu đồng, tăng 101 triệu so với năm 2010.

XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM NÂNG CAO

Để thúc đẩy phát triển cơ sở vật chất trên địa bàn huyện và hoàn thiện nâng các các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục đầu tư, thực hiện 118 dự án với tổng mức đầu tư 1.380,3 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, UBND huyện phê duyệt các danh mục công trình đầu tư công trung hạn với: 104 dự án trong lĩnh vực giáo dục; 110 dự án về giao thông; 13 dự án về y tế; 36 dự án về địa chính-môi trường; 134 dự án về văn hoá; 26 dự án về quốc phòng-an ninh; 106 dự án về quản lý Nhà nước.

Cơ cấu kinh tế năm 2025: thương mại - dịch vụ 26,71%; công nghiệp - xây dựng: 56,4%; nông nghiệp: 16,89%; giá trị sản xuất vùng nông nghiệp tập trung chiếm khoảng 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Phấn đấu có trên 80% HTX hoạt động hiệu quả.

Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới Thành phố năm 2025 còn dưới 0,3%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; duy trì 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm hàng năm 0,3-0,5%.

Để tiếp tục thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2022 - 2025, UBND huyện tiếp tục thực hiện một số các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành các nghị quyết, chỉ thị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn 2022-2025.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động; thực hiện tốt nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; căn cứ vào tình hình thực tế, các xã chủ động lựa chọn các tiêu chí, nội dung có tính khả thi cao thực hiện trước, giải quyết đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

Đẩy nhanh quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (S1, S2, S3); quy hoạch vùng huyện Phú Xuyên; quy hoạch chi tiết 2 bên các tuyến đường trọng điểm; đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại theo quy hoạch.

Phát triển nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, có sức cạnh tranh; đẩy nhanh triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phối hợp, xúc tiến mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội;

Đặc biệt, tiếp tục duy trì tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống, kêu gọi đầu tư trung tâm logistic và khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện gắn với du lịch làng nghề và trải nghiệm nông nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình OCOP; phấn đấu đến 2025 sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 200 sản phẩm; thường niên tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; đẩy mạnh phát triển văn hoá, giáo dục, y tế; tăng cường bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Cửu Long

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

LNV - Sơn La miền đất xanh huyền thoại được mệnh danh là mái nhà của Tây Bắc, xứ sở hoa ban trắng với núi non hùng vĩ; nơi sinh sống của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Theo thời gian, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dựa trên thế mạnh về cảnh quan địa lý, khí hậu, môi trường, bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương để bứt phá mở ra những con đường mới trên mảnh đất này.
Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..

Tin khác

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

LNV - Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có lẽ không ai là không biết đến một làng gốm cổ nổi tiếng Chu Đậu khắp xa gần. Ngay từ thế kỷ 15, sản phẩm của ngôi làng này đã rất được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, nghề gốm nơi đây tưởng chừng đã bị mai một và dần biến mất.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động