Hà Nội: 16°C Hà Nội
Đà Nẵng: 28°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 29°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội: Đánh giá, phân loại ô nhiễm môi trường làng nghề

LNV - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện đang thực hiện đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề lần 2. Để làm cơ sở công bố danh mục làng nghề bị ô nhiễm cần xử lý (giai đoạn 2020 - 2030) và đề xuất giải pháp và phương án tiếp tục triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.
Theo quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP. Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay Hà Nội có tới 1.350 làng nghề và làng có nghề chiếm 56% số làng ở khu vực nông thôn. Với quy mô như vậy Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước với đa dạng các ngành nghề. Làng nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở làng nghề; Góp phần chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa kinh tế nông thôn đồng thời góp phần vào công cuộc bảo tồn các giá trị truyền thống.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong những năm qua, sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị- xã hội, các Hiệp hội ngành nghề cùng với sự năng động sáng tạo của người dân nên nghề và làng nghề được khôi phục, củng cố và ngày càng phát triển. Nhiều nghề, làng nghề được khôi phục và phát triển nhanh, bền vững, như nghề thêu, ren, dệt lụa, gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan... và các ngành nghề khác như: Bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, nuôi trồng sinh vật cảnh, dệt may... đáp ứng nhu cầu thị trường.


Môi trường tại các làng nghề ở Hà Nội cần được quan tâm đặc biệt


Sự chuyển biến tích cực đó góp phần nâng cao đời sống của người lao động, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, thu hẹp sự khác biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn. Đồng thời, củng cố, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hạn chế di dân tự do và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Hiện nay, các làng nghề Hà Nội định hình và phát triển theo 5 xu thế cơ bản: Phát triển thành các cụm công nghiệp làng nghề; Phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch; Phát triển, bảo tồn và khôi phục các làng nghề truyền thống phục vụ nhu cầu trong nước; Phát triển và bảo tồn các làng nghề truyền thống hướng tới thị trường quốc tế và Phát triển làng nghề mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển mạnh của các làng nghề cũng tạo ra một số mặt tiêu cực đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề.


Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề, năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND Thành phố phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đề án xác định mục tiêu: "Tăng cường mạnh mẽ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quản lý và phát triển làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường nhằm tăng cường năng lực giám sát và khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề; Ngăn chặn việc phát sinh các làng nghề gây ô nhiễm môi trường mới".

Triển khai nhiệm vụ theo Đề án được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung nguồn lực để thực hiện công tác đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội theo quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Làm cơ sở để đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề cho phù hợp với đặc điểm của làng nghề trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2017 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình rà soát đối với 315 làng nghề, đã tiến hành đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm đối với 293 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 271 làng nghề được công nhận. Kết quả cho thấy: Có 139 làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chiếm tỷ lệ 47,5%); 91 làng nghề ô nhiễm (chiếm tỷ lệ 31%), còn lại 21,5% làng nghề được phân loại không ô nhiễm (tương đương 63 làng nghề).

Ở lần đánh giá này, nhiều nhóm ngành nghề có nhiều làng nghề gây ô nhiễm môi trường như: Nhóm ngành thủ công mỹ nghệ; nhóm ngành chế biến nông sản thực phẩm; Nhóm ngành dệt nhuộm, thuộc da; Nhóm ngành tái chế, gia công cơ kim khí. Một số nhóm ngành nghề khác cũng có làng nghề ô nhiễm như: Làng nghề làm tăm, chế biến lâm sản, nhiếp ảnh, làng nghề trồng hoa cây cảnh...

Kết quả đánh giá, phân loại làng nghề là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý môi trường làng nghề, đồng thời là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp kỹ thuật

cho công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội; phục vụ cho công tác công bố thông tin về hiện trạng môi trường làng nghề, lập danh mục các làng nghề cần xử lý ô nhiễm và phục vụ cho báo cáo về hiện trạng hoạt động, tình hình phát sinh và quản lý, xử lý chất thải của làng nghề trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan thông tin để thực hiện đăng tải thông tin phân loại làng nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thực hiện đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm chu kỳ lần 2 tại các làng nghề đã tiến hành giai đoạn 2017 - 2020, tập trung vào các làng nghề được công nhận, các làng nghề chưa có phương án bảo vệ môi trường được duyệt, các làng nghề chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Dự kiến kết quả thực hiện trong làm cơ sở để công bố danh mục làng nghề bị ô nhiễm cần xử lý (giai đoạn 2020 - 2030) theo yêu cầu tại Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đã duyệt.

Bên cạnh đó, kết quả cũng làm cơ sở kiến nghị, đề xuất giải pháp và phương án triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, trình UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời kiến nghị về triển khai một số dự án về xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau 2 lần đánh giá, phân loại ô nhiễm.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm tại làng nghề để thực hiện theo phân cấp trên địa bàn Thành phố, bảo đảm triển khai nhiệm vụ đã được duyệt tại Đề án bảo vệ môi trường làng nghề, tránh trùng lặp giữa các cấp, gây lãng phí ngân sách.

Mục tiêu đến hết năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường đối với 100% làng nghề đã được công nhận trên địa bàn Thành phố và bảo đảm đưa các tiêu chí về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào quá trình thẩm định và xét công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP, ngày 12-4-2018, của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đến hết năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% chất thải nguy hại ở các làng nghề, khu, cụm công nghiệp được xử lý; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải; 100% làng nghề được đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành; 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Gia Huy

Tin liên quan

Tin mới hơn

Khắc phục tình trạng ô nhiễm làng nghề trong dịp tết Nguyên đán

Khắc phục tình trạng ô nhiễm làng nghề trong dịp tết Nguyên đán

LNV - Để phát triển làng nghề bền vững, bảo vệ làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội không bị ô nhiễm đang là vấn đề được quan tâm.
Vinamilk “bội thu” giải thưởng phát triển bền vững

Vinamilk “bội thu” giải thưởng phát triển bền vững

LNV - Với những thành tựu nổi bật về phát triển bền vững, Vinamilk liên tục ghi tên qua hàng loạt giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này
Ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vẫn chưa được xử lý triệt để

Ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vẫn chưa được xử lý triệt để

LNV - Những ngày cuối năm, tình trạng xả rác, khí, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại một số làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tăng mạnh, khiến môi trường sống của người dân thêm ô nhiễm.
Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường

Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường

LNV - Ngày 27.12 tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo “Phát triển làng nghề: Cân bằng kinh tế và môi trường”.
Bảo vệ môi trường làng nghề

Bảo vệ môi trường làng nghề

LNV - Làng nghề đóng vai trò quan trọng đối với việc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, trực tiếp giải quyết việc làm cho người lao động lúc nông nhàn, góp phần tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Mặc dù vậy, sự phát triển “nóng” trong thời gian qua đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao, khó kiểm soát, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của làng nghề.
Một số giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Một số giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

LNV - Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề là một vấn đề quan trọng để bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng.

Tin khác

Hải Phòng: Quy hoạch làng nghề truyền thống gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Hải Phòng: Quy hoạch làng nghề truyền thống gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

LNV - Làng đúc Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là vùng đất từng nổi tiếng từ trăm năm trước bởi nghề đúc gang truyền thống. Trải qua nhiều thập kỷ với bao thăng trầm, nay làng đúc Mỹ Đồng vẫn duy trì được những giá trị tinh hoa truyền thống và đang là một trong những lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của huyện Thủy Nguyên. Năm 2007 được UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định công nhận "Làng nghề đúc - cơ khí truyền thống". Năm 2014, UBND Thành phố trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân làng nghề truyền thống " cho cụ Nguyễn Văn Soái.
Bắc Ninh: Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Bắc Ninh: Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

LNV - Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá hiện có 86 hộ cá thể, doanh nghiệp đang hoạt động đã thu hút, di dời các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại làng nghề Mẫn Xá và một số làng nghề trong khu vực vào khu sản xuất tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Người phụ nữ tích cực bảo vệ môi trường Ninh Sở

Người phụ nữ tích cực bảo vệ môi trường Ninh Sở

LNV - Đến xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, Hà Nội) không khó để thấy được những con đường sạch sẽ, cây hoa khoe sắc, thùng rác công cộng ở nhiều nơi…
Hà Nội tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

Hà Nội tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

LNV - Thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, làng nghề nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố đặc biệt gây ô nhiễm môi trường.
Hoài Đức: Người dân làng nghề vẫn "sống chung" ô nhiễm môi trường

Hoài Đức: Người dân làng nghề vẫn "sống chung" ô nhiễm môi trường

LNV - Nhiều năm trở lại đây, người dân ở một số xã có làng nghề của huyện Hoài Đức vẫn phải "sống chung" với ô nhiễm môi trường. Thực tế, các cấp chính quyền đã đầu tư kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải, nhưng do sản xuất làng nghề nhỏ lẻ, một bộ phận người dân thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật về môi trường nên hành vi xả rác, nước thải chưa qua xử lý vẫn diễn ra hằng ngày...
Làng nghề ở xã Thanh Thùy tích cực bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Làng nghề ở xã Thanh Thùy tích cực bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

LNV – Với hai làng nghề làm cơ khí và điêu khắc tượng gỗ, xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) từng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm. Nhưng nhờ nỗ lực của người dân và chính quyền các cấp, môi trường làng nghề ở Thanh Thùy được cải thiện và có nhiều thay đổi, tạo động lực cho làng nghề phát triển bền vững.
Đẩy mạnh dự án “Cánh rừng Net Zero”, Vinamilk khoanh nuôi tái sinh 25 ha rừng ngập mặn Cà Mau

Đẩy mạnh dự án “Cánh rừng Net Zero”, Vinamilk khoanh nuôi tái sinh 25 ha rừng ngập mặn Cà Mau

LNV - Ngày 18 8 2023, tại Cà Mau, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) đồng hành cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã khởi động chương trình khoanh nuôi giúp tái sinh 25 ha rừng ngập mặn Cà Mau tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Thái Nguyên: Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

LNV - Xác định muốn phát triển làng nghề bền vững thì vấn đề bảo vệ môi trường phải được trú trọng nên khoảng 3 năm trở lại đây, huyện Phú Bình đã thường xuyên tổ chức các mô hình tuyên truyền, vận động các hộ dân, nhất là các cơ sở sản xuất tại các làng nghề thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sản xuất trong lành và hạn chế ô nhiễm môi trường, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Xây dựng làng nghề thân thiện môi trường, phát triển du lịch

Xây dựng làng nghề thân thiện môi trường, phát triển du lịch

LNV - Trong giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, huyện Phúc Thọ sẽ ưu tiên phát triển các làng nghề thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chí và định hướng gắn kết hợp với hoạt động thương mại, du lịch.
Than sạch không khói từ gáo dừa

Than sạch không khói từ gáo dừa

LNV - “Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió Tôi hỏi nội tôi: "Dừa có tự bao giờ?" Trích: Dừa ơi
Quảng Ninh: Xử lý nghiêm các phương tiện thủy neo đậu sai quy định tại Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Xử lý nghiêm các phương tiện thủy neo đậu sai quy định tại Vịnh Hạ Long

LNV - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Tuấn Minh, cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân lập lại trật tự ven bờ vịnh Hạ Long. Đây là hành động quyết liệt của thành phố Hạ Long nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, vệ sinh môi trường trên vịnh Hạ Long.
Cần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nước thải tại làng nghề

Cần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nước thải tại làng nghề

LNV - Trong quá trình phát triển, khá nhiều làng nghề ở nước ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, rác thải, nhất là nước thải… ngày một gia tăng. Ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân tại khu vực này.
ĐỂ CÓ CÁC MÔ HÌNH “TRANG TRẠI SINH THÁI”, “TRUNG HÒA CARBON”, VINAMILK ĐÃ CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO?

ĐỂ CÓ CÁC MÔ HÌNH “TRANG TRẠI SINH THÁI”, “TRUNG HÒA CARBON”, VINAMILK ĐÃ CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO?

LNV - Việc Vinamilk đón nhận chứng nhận trung hòa carbon cho nhà máy và trang trại đầu tiên đã tạo tiếng vang lớn. Nhưng theo dõi hành trình phát triển bền vững của “ông lớn” ngành sữa này, thì không quá ngạc nhiên vì sự chuẩn bị bài bản và chiến lược về “nông nghiệp bền vững” từ rất sớm của Vinamilk.
Đẩy mạnh hợp tác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề

Đẩy mạnh hợp tác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề

LNV - Sáng ngày 18/07/3023. Tại Văn phòng Hiệp hội làng nghề Việt Nam đã diễn ra buổi làm việc giữa Hiệp hội làng nghề Việt Nam với Viện Môi trường và Phát triển bền vững.
Bắc Ninh: Xử phạt 98 triệu đồng về 12 trường hợp liên quan đến ô nhiễm môi trường tại Làng nghề Phong Khê

Bắc Ninh: Xử phạt 98 triệu đồng về 12 trường hợp liên quan đến ô nhiễm môi trường tại Làng nghề Phong Khê

LNV - Lực lượng chức năng thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, xử phạt 12 trường hợp tại làng nghề Phong Khê với số tiền 98 triệu đồng về các hành vi liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

Tuyên Quang - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

LNV - Không chỉ nổi tiếng ở địa phương, sản phẩm OCOP dưa chuột An Hòa của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh hàng nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương còn phát triển mạnh, vươn tới nhiều tỉnh, thành lân cận. Từ “cây OCOP”, nông dân, tiểu
Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

Bảo hộ nhãn hiệu tập thể: Cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển

LNV - Trải qua gần 800 năm lịch sử, sản phẩm chạm rồng của Phù Khê vẫn được những người trong nghề đánh giá là mềm mại, tinh tế nhưng rất cá tính trong hình dáng đường nét. Năm 2023, đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, tạo cơ hội cho đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê phát triển, nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

Trà Vinh: Mô hình tôm càng xanh xen lúa mang lại thu nhập cao

LNV - Xã cù lao Long Hòa, huyện Châu Thành là địa phương có mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản (tôm càng xanh) khá phát triển và mang lại thu nhập cao. Với mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh, nông dân cù lao Long Hòa thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm và tỷ lệ rủi ro chỉ chiếm khoảng 10%.
Lạng Sơn: Phát triển Làng nghề giúp giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân

Lạng Sơn: Phát triển Làng nghề giúp giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. Thời gian qua, phát huy những thế mạnh riêng có, người dân huyện Văn Quan đã duy trì và phát triển các nghề truyền thống như: sản xuất cao khô, nấu rượu men lá, quay lợn, sản xuất đường mía, khẩu sli… Hướng đi này đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.
An Nhơn (Bình Định): Phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới

An Nhơn (Bình Định): Phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới

LNV - Thị xã An Nhơn, "đất trăm nghề" của tỉnh Bình Định trong những năm qua tập trung phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, xây dựng nông thôn mới...
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động