Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Đông Anh: Phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa

LNV - Song hành thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với xây dựng xã thành phường, huyện thành quận, huyện Đông Anh đã có nhiều sáng tạo, nổi bật. Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành 31/31 chỉ tiêu theo Nghị quyết 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng thành quận

Cuộc sống người dân hướng đến hạnh phúc vững mạnh

Năm 2016, Đông Anh đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự lớn lao, cũng là thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó huyện đã phát huy những giá trị đã đạt được, tạo nền tảng xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tại xã Kim Chung, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, bình quân thu nhập đạt 75 triệu đồng/người/năm. Theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nhuế Đỗ Trung Ngự: xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân được hưởng rất nhiều thành quả, điện - đường - trường - trạm khang trang.

Đặc biệt trước đây cuộc sống của người dân chúng tôi khó khăn, vất vả lắm, ngày mùa tất cả bà con ra đồng từ mờ sáng đến tận chiều tối, những năm trời “mưa thuận, gió hòa” được mùa sẽ không phải lo chạy ăn từng bữa, còn không thì người dân chúng tôi lại phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” Nhưng từ khi có chủ trương chuyển đổi cây trồng, quy hoạch lại vùng đất bãi thành vùng chuyên canh trồng cây ăn trái, cây cảnh, cuộc sống của người dân chúng tôi thay đổi từng ngày. Trước đây vùng đất bãi này chỉ trồng toàn ngô, rau bắp cải, su hào, thì ngày nay vùng đất bãi này đã trở thành một vùng đất trồng quất cảnh phục vụ cho nhu cầu của người dân vào những ngày Tết Nguyên đán. Người dân tại xã Tàm Xá cho biết.

Vùng trồng quất cảnh của xã Tàm Xá đem lại giá trị kinh tế từ 800 triệu đồng  đến 1,7 tỷ đồng/ha.
Vùng trồng quất cảnh của xã Tàm Xá đem lại giá trị kinh tế từ 800 triệu đồng đến 1,7 tỷ đồng/ha.

Hay tại xã Liên Hà, đầu năm 2015, xã Liên Hà là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Đông Anh về đích nông thôn mới. Hơn 5 năm sau, xã tiếp tục được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Liên Hà Phạm Văn Nam cho biết: Địa phương nhận thức sâu sắc vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Chính vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, xã huy động sự tham gia tích cực của người dân các thôn, thực hiện kè cứng hoá và chỉnh trang toàn bộ các ao môi trường để tạo dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tương tự tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà gia đình cũng như người dân trong thôn, xã được hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực từ cơ sở hạ tầng của đường làng, ngõ xóm sạch đẹp đến thành quả trong sản xuất nông nghiệp, du lịch...

Theo ông Đỗ Quang Khanh, người dân sống tại thôn Đoài: thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn đã tích cực góp công, góp sức và đồng hành với chính quyền địa phương triển khai từ những ngày đầu, vì biết rằng mục đích cuối cùng của nông thôn mới là để nâng cao đời sống cho chính những người dân trong xã.

Đến nay, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Nam Hồng đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang trong tiến trình trở thành phường; đời sống của người dân trong xã tiếp tục được nâng lên, phát triển theo hướng văn minh đô thị nhưng vẫn giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất cách mạng.

Hoàn thành 31/31 chỉ tiêu xây dựng thành quận

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Tuấn Hà, trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiêu chí giao thông đòi hỏi không chỉ có hệ thống đường liên xã, đường trục thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, mà còn phải có hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 100% số thôn phải có nhà văn hóa, điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi… Đến nay, huyện Đông Anh đã hoàn thành 31/31 chỉ tiêu huyện thành quận và 10/13 tiêu chí xã, thị trấn thành phường, đủ điều kiện được công nhận thành quận, thành phường.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được xem là bước đệm để huyện Đông Anh (Hà Nội) tạo nền tảng phát triển đô thị,
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được xem là bước đệm để huyện Đông Anh (Hà Nội) tạo nền tảng phát triển đô thị.

Thực hiện chương trình số 04 – Ctr/TU của Thành ủy, huyện ủy Đông Anh nhận thức tằng đây là một chương trình công tác rất quan trọng tâm, có tính chất thiết thực chăm lo đời sống của nhân dân, thay đổi nhanh diện mạo nông thôn theo hướng đô thị. Từ đó, Huyện đã chủ động rà soát và ban hành Chương trình số 02 – Ctr/HU và Chương trình 03 xây dựng 6 Đề án để tổ chức thực hiện. Huyện đã xây dựng bộ tiêu chí hợp nhất gồm Tiếu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí thực hiện nghị quyết địa hội, tiêu chí xây dựng Đông Anh thành quận với phương châm chọn tiêu chí cao nhất để thực hiện (36 chỉ tiêu). Huyện luôn xã định phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị là nhiệm vụ trọng tâm của Huyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết.

Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình 04 – Ctr/TU kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình cao hơn mức tăng trưởng của Thủ đô (8,4 % năm). Thu nhập bình quần đầu người tính đến hết năm 2022 cao hơn các năm trước. Thu ngân sách năm 2022 đạt gần 8000 tỷ đồng.

Đến nay Huyện đã hoàn thành 15/15 phân khu đô thị, 60/89 đồ án điểm dân cư phát triển đô thị được phê duyệt., 85% diên tích toàn huyện được lập quy hoạch, góp phần đẩy nhanh công tác xây dựng các công trình phúc lợi xã hội hóa phục vụ nhân dân.

Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy, huyện Đông Anh đã cơ bản đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành 31/31 chỉ tiêu theo Nghị quyết 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng thành quận. Đến hết năm 2023, huyện phấn đấu có 20/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường mong rằng, thời gian tới đây khi huyện Đông Anh trở thành Quận nhưng các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần có lộ trình chuyển dịch, trong đó vấn đề đầu tư co nông nghiệp đô thị, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho nông dân và giữ gìn văn hóa truyền thống… phải được thực hiện hiệu quả. Vì vậy, huyện rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Thành ủy, Ban chỉ đạo, HĐND, UBND Thành phố, có sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban ngành để Huyện sớm hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu của Chương trình và các nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Theo Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội: cùng với việc đầu tư nguồn lực cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế.Huyện Đông Anh Chủ động tìm hiểu những nguy cơ, thách thức trong việc triển khai thực hiện Chương trình để đặt ra định hướng, mục tiêu giải quyết, huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trên địa bàn. Mặt khác, cần phát huy tính chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, các giải pháp thực hiện mục tiêu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình.

Sau khi hợp nhất Bộ tiêu chí cấp huyện và xã, huyện Đông Anh đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và từng năm. Trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng, cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế… Việc tích hợp Bộ tiêu chí vừa giúp huyện tiết kiệm được thời gian, vừa tiết kiệm được kinh phí đầu tư. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện đã chọn những giải pháp mang lại hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm của địa phương, để chương trình phát huy được hiệu quả.

(Bài viết có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)

Nguyễn Hoàng

Tin liên quan

Tin mới hơn

Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

LNV - Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã (HTX), 45 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 34 HTX nông nghiệp.
Đại Phác - vùng quê có nhiều đổi thay

Đại Phác - vùng quê có nhiều đổi thay

LNV - Về xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Đại Phác, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) điều khiến ai cũng phải ấn tượng là bởi vùng quê này đã có nhiều đổi thay rõ nét. Nhiều ngôi nhà xây mới mọc lên, những con đường rợp bóng cây xanh và các loài hoa khoe sắc, đồng lúa xanh màu no ấm...
Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

Làng nông thôn mới - Saemaul ở Hậu Giang

LNV - Cuối năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác cùng quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới (NTM) Saemaul Undong Hàn Quốc triển khai Dự án Làng NTM-Saemaul
Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 632, 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin khác

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

Tuyên Quang: Thêm 5 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao

LNV - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Trên 39.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh Nghệ An có thêm 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thêm 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên 319 xã/411 xã.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Yên Định phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024 nên còn rất nhiều việc phải làm và tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực lớn mới hoàn thành.
Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Xã Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Nhiều chương trình, hành động cùng xây dựng nông thôn mới

LNV - Đến nay, toàn tỉnh có 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM; 51/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 639/640 ấp đạt chuẩn văn hóa, ấp NTM (99,8%); 82 ấp NTM kiểu mẫu (12,8%); 02 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt NTM nâng cao.
Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Xã Quảng Ninh đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng ngày 30/6, xã Quảng Ninh huyện Quảng Xương tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

Nghệ An: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao

LNV - Ngày 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. ​​​​​​
Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

Phước Quang vinh dự là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định

LNV - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng về đích đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Định.
Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: Hội LHPN huyện Cần Giuộc chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.
Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định: Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

LNV - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để từ đó chủ động tham gia.
Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Xã Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

Thanh Hóa: Huyện Hà Trung về đích nông thôn mới

LNV - Huyện Hà Trung là huyện đồng bằng nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 25km. Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Trung đã cán đích ngoạn mục.
Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Thương mại dịch vụ nông thôn chuyển mình cùng nông thôn mới

LNV - Thương mại - dịch vụ (TM - DV) là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, sự phát triển TM - DV thời gian qua còn góp phần nâng cao đời sống cũng như đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân nông thôn.
Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Bình Thuận: Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Duy trì những thành tựu đã đạt được trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), năm 2024, bên cạnh vừa công nhận xã Đông Tiến của huyện Hàm Thuận Bắc và Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 19/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã quyết định công nhận 5 xã gồm xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà (huyện Đức Linh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là những điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

LNV - Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do t
Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

Phú Yên thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã vào năm 2030

LNV - Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 15 hợp tác xã (HTX), 45 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 34 HTX nông nghiệp.
Quy Nhơn hướng đến thành phố du lịch, văn minh, hiện đại

Quy Nhơn hướng đến thành phố du lịch, văn minh, hiện đại

LNV - Bình Định đặt mục tiêu xây dựng Quy Nhơn trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại, năng động, phát triển nhanh, bền vững và thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn.
Bình Định: Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được đề cử là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý được đề cử là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nhằm đề cao giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị của một loại hình di sản lễ hội truyền thống lâu đời trong quá trình hội nhập, phát triển bền vững, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định ghi
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động