Thứ ba, 02-08-2022 | 09:08GMT+7

Phê duyệt 78 nghề đào tạo và hỗ trợ chi phí cho người lao động trên địa bàn TP Hà Nội

LNV - Vừa qua, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2022-2025.

Hà Nội: Phê duyệt 78 nghề đào tạo và người lao động được hỗ trợ chi phí (Ảnh: Internet)

Theo đó, danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố có 11 nhóm nghề với 78 nghề.

Có 5 nhóm đối tượng được đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Nhóm 1: Người khuyết tật; Nhóm 2: Người thuộc đồng bào DTTS nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Nhóm 3: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm; Nhóm 4: Người thuộc hộ cận nghèo; Nhóm 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng (nhóm 1, 2, 3, 4) kế hoạch này.

Ngoài ra, người lao động tham gia học nghề theo Quyết định số 46 được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Mức hỗ trợ theo quy định của UBND TP đối với từng nghề, từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, người lao động tham gia học nghề thuộc đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại học nghề. Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với trường hợp địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.
Linh An