Thứ hai, 21-03-2022 | 09:12GMT+7

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp chú trọng chuyển đổi số

LNV - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay, cả nước có gần 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung bình mỗi năm tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 2 triệu lượt người.
Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hệ thống giáo dục nghề nghiệp chú trọng chuyển đổi số. Theo đó, các cơ sở tập trung triển khai nội dung đào tạo trên môi trường số, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp...

Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có 50% cán bộ quản lý, nhà giáo được đào tạo, bổ sung phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số và tỷ lệ này đạt 100% vào năm 2030.

Đối với người học, các nhà trường bảo đảm có 70% học sinh, sinh viên đạt chuẩn đầu ra các trình độ được tích hợp năng lực số vào năm 2025, đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 100%...
Theo Minh Vũ