Thứ sáu, 10-06-2022 | 09:26GMT+7

Hà Nội: Tuyển sinh đào tạo nghề tăng hơn 200% so với cùng kỳ

LNV - 5 tháng đầu năm 2022, toàn TP Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 81.226 lượt người, tăng 204,2%; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho 1.911 lao động đang làm việc tại các DN.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến nay, trên địa bàn Thành phố có 361 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, chia theo hình thức sở hữu có 119 đơn vị công lập, 241 đơn vị ngoài công lập; chia theo loại hình đơn vị có 238 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gồm: 68 trường cao đẳng, 83 trường trung cấp, 75 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề) và 135 doanh nghiệp, loại hình khác.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 81.200/224.500 lượt người, đạt 36,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 204,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở LĐTB&XH Hà Nội dự kiến, 6 tháng đầu năm TP tuyển sinh được 101.620 lượt người, đạt 45,3% kế hoạch năm 2022.
 

5 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 81.226 lượt người.

Trong 5 tháng của năm 2022, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho lao động làm việc trong các DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP năm 2022. Đến nay, toàn TP đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 1.911 lao động tại các DN nhỏ và vừa. Cụ thể, đào tạo từ nguồn ngân sách TP cho 365 lao động, đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các DN có liên kết, hợp tác với cơ sở GDNN cho 1.545 lao động.

Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2022, Hà Nội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 3.000 lao động tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP.

Để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho 224.500 lượt người trong năm 2022, Sở LĐTB&XH Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách khuyến khích thu hút học nghề để hỗ trợ các cơ sở GDNN trong công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, tổ chức tọa đàm, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

Sở cũng sẽ đề nghị Bộ Lao động Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn trong việc xây dựng định mức hỗ trợ đào tạo đối với các nghề trình độ sơ cấp, đạo tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thảo Nguyên (TH)