Thứ năm, 29-09-2022 | 09:28GMT+7

​Ngành Công thương Hà Nam: Thực hiện đồng bộ giải pháp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

LNV - Nhờ sự cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, trong những năm qua, ngành Công thương Hà Nam đã phấn đấu, nỗ lực có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ông Hoàng Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nam cho biết, phân tích sự thay đổi của Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp" qua chuỗi thời gian 2017 - 2021 (năm 2017 đạt 6,21 điểm; năm 2018 đạt 6,40 điểm; năm 2019 đạt 6,88 điểm; năm 2020 đạt 5,39 điểm; năm 2021 đạt 6,20 điểm, tăng 0,81 điểm và tăng 7 bậc), cho thấy các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đã dần được cải thiện về chất lượng nhưng chưa ổn định qua các năm.

Ngành Công thương Hà Nam với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh trong việc cải thiện chỉ số PCI thành phần "Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp" tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 2114/CTr-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.
 

Mục tiêu là duy trì các chỉ số cơ sở đã đạt kết quả tốt, đồng thời cải thiện các chỉ số cơ sở còn thấp, góp phần cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022; tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam; Làm tăng điểm, thứ hạng chỉ số thành phần “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp" năm 2022 thuộc nhóm tốt.

Để tăng điểm và thứ hạng các chỉ số thành phần trong bảng chấm điểm PCI năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1075/KH-SCT ngày 01/8/2022 về việc “thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2022 của Sở Công thương Hà Nam”.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đối với các nội dung trong Phiếu khảo sát doanh nghiệp năm 2021 bao gồm các Chỉ số: tổng quan về doanh nghiệp; đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh; đất đai, mặt bằng kinh doanh; chi phí kinh doanh; môi trường kinh doanh; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; giải quyết tranh chấp và vấn đề an ninh trật tự; tính năng động của chính quyền tỉnh; các vấn đề chung; tác động của dịch bệnh COVID-19 đến doanh nghiệp; hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; thực hiện xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường liên kết vùng, hợp tác với các tỉnh trong khâu tiêu thụ hàng hóa đặc trưng của tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu trên cả nước nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

Phát triển công nghiệp công nghệ cao
 

Với việc đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ngành Công thương Hà Nam đang nỗ lực để cải thiện chỉ số mà sở được giao chủ trì.

Theo ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, bước sang năm 2022, năm thứ 2 thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, mục tiêu chủ yếu của năm 2022 là nỗ lực phấn đấu thúc đẩy phát triển sản xuất Công nghiệp - Thương mại mức tăng trưởng cao, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường. Tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Về Phát triển thương mại, phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trong tậm là thương mại, dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”. Đẩy mạnh ứng dụng các phương thức thương mại hiện đại, thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại; Tích cực và chủ động thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế đầy đủ và sâu rộng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường; Cải tiến việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển các thị trường tiềm năng và các ngành hàng xuất khẩu hiệu quả và khả thi./.
Tường Vi