Thứ năm, 25-11-2021 | 09:47GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

LNV - Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.
TTXVN